Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Русский English)
(Контакти)
Рядок 14: Рядок 14:
 
</div><div style='margin-left:10px;float:left;width:400px'>
 
</div><div style='margin-left:10px;float:left;width:400px'>
 
==Контакти==
 
==Контакти==
03143, Київ-143 , вул. Академіка Заболотного, 148
+
{|
 
+
|Поштова адреса
т./ф.526-7104  
+
|03143, Київ-143 , вул. Академіка Заболотного, 148
 
+
|-
iicb@iicb.kiev.ua  
+
|Телефон/Факс
 
+
| +380 44 526-7104  
 +
|-
 +
|E-mail
 +
|iicb@iicb.kiev.ua  
 +
|}
 +
<br>
 +
{|
 +
|'''Кучук Микола Вікторович'''<br>Доктор біологічних наук
 +
|В.о. директора
 +
|kuchuk@iicb.kiev.ua<br>+380 44 526-7104
 +
|-
 +
|'''Белокурова Валерія Борисівна'''<br>Кандидат біологічних наук
 +
|Учений секретар
 +
|lera@iicb.kiev.ua<br>+380 44 526-7053
 +
|-
 +
|'''Гладченко Юрій Миколайович'''
 +
|В.о. заступника директора з загальних питань
 +
| +380 44 526-1567
 +
|-
 +
|'''Бухгалтерія'''
 +
|
 +
| +380 44 526-1081
 +
|}
 
</div><div style='margin-left:10px;float:left;width:400px'>
 
</div><div style='margin-left:10px;float:left;width:400px'>
  

Версія за 01:04, 26 грудня 2008

Зміст

Новини

V з’їзд Радіобіологічного товариства України

15-18 вересня 2009 року

Місце проведення: З’їзд відбудеться в Ужгороді, в приміщеннях біологічного факультету Ужгородського національного університету.

Організатори: Відділення загальної біології НАН України, Радіобіологічне товариство України і Ужгородський національний університет

детальніше >>>

 • 25 січня
  • Сайт розпочав роботу в оновленому виді

Контакти

Поштова адреса 03143, Київ-143 , вул. Академіка Заболотного, 148
Телефон/Факс +380 44 526-7104
E-mail iicb@iicb.kiev.ua


Кучук Микола Вікторович
Доктор біологічних наук
В.о. директора kuchuk@iicb.kiev.ua
+380 44 526-7104
Белокурова Валерія Борисівна
Кандидат біологічних наук
Учений секретар lera@iicb.kiev.ua
+380 44 526-7053
Гладченко Юрій Миколайович В.о. заступника директора з загальних питань +380 44 526-1567
Бухгалтерія +380 44 526-1081

Структура наукових підрозділів

 • Відділ генетичної інженерії
  • Лабораторія генетичної інженерії
  • Мукачевська експериментальна база
 • Відділ біофізики і радіобіології
  • Лабораторія імунітету рослин
  • Лабораторія радіоекологічної надійності біосистем
  • Лабораторія клітинної радіобіології
  • Лабораторія біофізики сигнальних систем рослин
 • Лабораторія клітинної біології та біотехнології грибів
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України
147 співробітників
з них:
3 академіка НАН України
3 чл.-кореспондента НАН України
1 чл.-кореспондент УААН
11 докторів наук
52 кандидати наук

Основні напрямки діяльності

 • з’ясування молекулярно-біологічних та молекулярно-генетичних механізмів життєдіяльності рослинних клітин, створення нових біотехнологій на основі клітинної і генетичної інженерії;
 • розробка наукових засад збереження різноманітності рослин, зокрема, шляхом використання банку зародкової плазми;
 • вивчення впливу хронічного опромінення на формування нестабільності геному рослин; створення оптимальної системи засобів і методів використання рослинних груп з метою дезактивації радіонуклідзабруднюючих територій;
 • всебічне вивчення цитоскелету рослинних клітин та з'ясування ролі цитоскелетних структур у відповіді рослин на вплив біотичних та абіотичних факторів;
 • вивчення проблем біобезпеки використання генетично модифікованих рослин;
 • дослідження структурно-функціональної організації клітинної стінки вищих базидіальних грибів.

Журнал "Цитологія і Генетика"

Журнал "Цитологія і Генетика"

Інститут видає журнал Цитологія і генетика. Журнал перекладається на англійську мову, перевидається в США видавництвом "Allerton Press, Inc." під назвою "Cytology and genetics" і розповсюджується видавництвом "Springer". Головний редактор - академік НАН України Ярослав Борисович Блюм.

Національна колекція екстрактів та банк зародкової плазми рослин світової флори

Col C 4 2.jpg
Col HerbSmall.jpg Col C 3 2 2.jpg

Створення колекції за­родкової плазми рос­лин світової фло­ри розпочато у 1992 році на основі дослід­жень, які проводи­лись як в галузі класичної бота­ніки (систематика рос­лин), так і завдяки застосу­ван­ню методів біо­технології (куль­тура in vitro). На цей час колекція нара­ховує близько 5000 видо­зразків в банку насіння та більше 2000 клітинних ліній в банку клітинних культур in vitro. В 1999 р. Постановою Кабінету міністрів України колекцію було віднесено до переліку об'єктів, що складають національне наукове надбання.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами