Відділ молекулярної генетики

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка та склад відділу

Відділ молекулярної генетики створено 30 грудня 2011 року наказом №63 директора ІКБГІ НАН України і затверджено Президією НАН України. На підставі схвалення Вченою радою Інституту та у відповідності з потребами розвитку сучасної біології, заради ефективного виконання завдань, поставлених перед Інститутом згідно Статуту, Відділ було сформовано на базі лабораторії молекулярної генетики і лабораторії клітинної біології та біотехнології грибів. До складу новоствореного Відділу ввійшли д.б.н. Горовий Л.Ф., к.б.н. Банникова М.О., к.б.н. Бурдюкова Л.І., к.б.н. Моргун Б.В., к.б.н. Нітовська І.О., к.б.н. Пастернак Т.П., Череп М.Н., Марковський О.В., Степаненко А.І., Тараненко А.М., Федоренко Т.В. з декількома вакантними посадами. За Відділом закріплені лабораторні та офісні кімнати № 3, 14, 16, 30, 37 з відповідним обладнанням, складські приміщення, дослідна ділянка.

Науковим керівником Відділу молекулярної генетики призначено — к.б.н. Богдана Володимировича Моргуна, заступником завідувача Відділу – к.б.н. Марію Олександрівну Банникову, матеріально відповідальним – к.б.н. Ірину Олександрівну Нітовську. У відділі зараз працюють 10 співробітників. Середній вік співробітників станом на кінець 2014 року складав близько 36-ти років.

Контакти

Телефон: +380 44 526-14-67, +380 97 276-09-26; E-mail: molgen(а)icbge.org.ua; Нова пошта відділення № 231 (вул. Метрологічна, 14 (магазин "Фора"), до 10 кг) >>>

Напрямки досліджень

Основними напрямками досліджень Відділу молекулярної генетики наразі вважаються:

 • створення нових векторів для генетичної трансформації рослин важливих для сільського господарства;
 • впровадження генно-інженерних біотехнологій для покращення характеристик рослин важливих сільськогосподарських культур (зокрема зернових);
 • розробку нових методів і протоколів детекції трансгенів у рослинах і рослинній сировині;
 • відпрацювання методик виявлення молекулярних маркерів в елітних сортах та лініях важливих сільськогосподарських культур для потреб селекції;
 • встановлення закономірностей і кореляцій успадкування економічно вигідних ознак, зчеплених з молекулярними маркерами;
 • вивчення процесу сорбції трансуранових елементів на хітинових сорбентах;
 • дослідження регуляторних механізмів морфогенезу плодових тіл базидіальних грибів та біотехнологію грибів.

Методична база

Матеріально технічна база Відділу дозволяє використання наступних методів:

 • клонування послідовностей ДНК, електрофорез ДНК та РНК, секвенування, біоінформаційний аналіз;
 • електрофорезу та імуноблотингу білків;
 • генетичної трансформації пшениці, кукурудзи, тютюну, капусти та інших рослин за допомогою агробактерій та біолістично, використовуючи культуру клітин і тканин in vitro та in planta;
 • полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) включаючи градієнтну ПЛР, мультиплексну ПЛР, низхідну ПЛР для виявлення трансгенів у рослинному та бактеріальному матеріалі;
 • кількісної полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі для визначення рівнів експресії генів інтересу та трансгенів із залученням зворотньої транскрипції РНК;
 • систем множинних молекулярних маркерів з метою генотипування, визначення гібридності та сортової чистоти насіння для потреб селекції важливих сільськогосподарських культур (пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, сої, ріпаку, цибулі та інших);
 • контрольованого штучного схрещування рослин у польових умовах та оцінки розщеплення, характеристик їх потомства.

Наукові проекти

 • 2018-2022 «Дослідження молекулярно-біологічних і фенотипових проявів функціонування перенесених генів та особливостей їх успадкування у біотехнологічних рослин».
 • 2017-2021 III-9-17 «Дослідження цінних генетичних детермінант і нових алельних ефектів генів для поліпшення хлібних злаків в умовах негативного впливу глобальних кліматичних змін». Відомча тематика НАН України. № Держреєстрації: 0117U000385. В рамках цільової програми наукових досліджень Відділення загальної біології НАН України «Фундаментальні засади прогнозування та упередження негативного впливу змін кліматичних умов на біотичні системи України». Постанова Бюро ВЗБ НАН України (прот. № 10 від 28.12.2016).
 • 2015-2019 ІІ-5-15 "Використання молекулярних та клітинних технологій для отримання біотехнологічних рослин пшениці та кукурудзи, стійких до гербіциду гліфосату" (№ держреєстрації 0115U004187). Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2016-2018 III-6-16 «Розробка систем генотипування та маркування цінних біологічних ознак сільськогосподарських культур». Відомча тематика HAH України. Постанова Бюро ВЗБ НАН України (прот. № 9 від 28.10.2015). № Держреєстрації: 0116U000173. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки – Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості.
 • 2017 V-1-17 «Проведення прискореної молекулярно-біологічної оцінки однорідності насіння кукурудзи і соняшника та їх гібридної відповідності». Договірна тематика. Замовник – Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Корсунь».
 • 2013-2017 ІІІ-2-13 "Вивчення молекулярно-генетичних особливостей генетично модифікованих культурних рослин та встановлення закономірностей функціонування трансгенів" (№ держреєстрації 0113U003100). Відомча тематика НАН України (фундаментальна).
 • 2012-2016 ІІ-2-12 "Дослідження функціонування та адаптації рослин в умовах біотичних та абіотичних стресів за допомогою молекулярних маркерів" (№ держреєстрації 0112U001735). Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2015 ІКБГІ-2015/1 "Розробка перев'язувальних матеріалів на основі хітину для знезараження та зупинки кровотечі при великій площі ранової поверхні та для лікування опіків" (№ держреєстрації 0115U003718). Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2013-2015 ІІІ-6-13 "Розробка систем молекулярних маркерів для відбору корисних ознак у зернових культур" (№ держреєстрації 0113U003101). Відомча тематика НАН України (прикладна).
 • 2014 ІІ-13-14 "Впровадження молекулярних систем визначення генетичного й епігенетичного поліморфізму озимої пшениці для отримання високопродуктивних спеціалізованих сортів" (№ держреєстрації 0114U002736). Науковий керівник академік НАН України Д.М. Гродзинський. Проект виконувався у співпраці з відділом біофізики і радіобіології. Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2010-2014 ІІ-11-10 "Отримання та вивчення молекулярно-біологічних і генетичних особливостей стійких до гербіцидів сільськогосподарсько важливих культур" (№ держреєстрації 0110U006082) цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій". Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2012-2013 Співучасть у міжнародному науково-технічному конкурсному проекті «Вивчення молекулярно-генетичних основ та фізіологічних особливостей адаптації до абіотичних стресів на прикладі рослин Антарктики» (№ держреєстрації 0112U002937) за конкурсом НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень.
 • 2012 ІІ-4-12 "Виявлення генетичних послідовностей, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи" (№ держреєстрації 0112U002802). Співвиконавець НВФГ компанія «Маїс». Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2010 ІІ-3-10 "Моніторинг селекційних зразків кукурудзи на наявність спонтанно занесених трансгенних подій, які зареєстровані у Європейському союзі" (№ держреєстрації 0110U004025). Співвиконавець НВФГ компанія «Маїс». Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.

Співробітництво

 • Лабораторія біотехнології, фізіології та методів селекції Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України >>>
 • Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України >>>
 • Відділ генетичних основ селекції Селекційно-генетичного інституту НЦНС НААН України >>>
 • НВФГ «Компанія «Маїс» >>>
 • Факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" >>>
 • Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка >>>

Навчальні курси

У плідній співпраці з провідними університетами співробітники Відділу підготували та викладають наступні спецкурси студентам старших курсів та аспірантам, в програми яких входять як лекційні так і лабораторні заняття:

 • Генетика рослин — Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології»;
 • Основи селекції — Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології»;
 • Молекулярна біологія — Національний технічний університет України «КПІ», Факультет біотехнології і біотехніки;
 • Молекулярні основи клонування — Національний технічний університет України «КПІ», Факультет біотехнології і біотехніки.

Публікації

Список матеріалів конференцій співробітників відділу за 2016 рік >>>
Повний перелік наукових праць співробітників відділу молекулярної генетики за 2015 рік та список окремо зібраних тез >>>
Перелік наукових праць за 2014 рік >>>
Перелік наукових праць за 2013 рік >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами