Куцоконь Наталія Костянтинівна

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
 
(44 проміжні версії 3 користувачів не показані)
Рядок 1: Рядок 1:
 +
[[Image:Kutsokonface.jpg|left]]
 +
'''Куцоконь Наталія '''<br>
 +
Старший науковий співробітник<br>
 +
Кандидат біологічних наук<br>
 +
<br>
 +
{|
 +
|'''Тел.: '''||(+380 44) 257-82-44 <br>
 +
|-
 +
|'''Факс: '''||(+380 44) 258-10-50 <br>
 +
|-
 +
|'''E-mail: '''||kutsokon@nas.gov.ua <br>
 +
|}
 +
 +
__NOTOC__
 +
 +
===Основні наукові інтереси===
 +
Генетична інженерія, генетична трансформація рослин, ''Populus sp.'', культура рослин in vitro, стійкість до стресу, мутагенез, цитогенетика, антимутагенез, мутагени довкілля, старіння
 +
<br clear=all>
 +
 +
==Вибрані публікації==
 +
===В міжнародних виданнях===
 +
* Kutsokon N.K., Jose S., Holzmueller E. A Global Analysis of Temperature Effects on Populus Plantation Production Potential // American Journal of Plant Sciences. - 2015. - 6(1). -  23-33. (англ.).[[http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=52994]]
 +
* Kutsokon N., Libantova J., Rudas V., Rashydov N., Grodzinsky D., Ďurechová D. (2013) Advancing protocols for poplar in vitro propagation, regeneration and selection of transformants // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. - 2 (Special issue). -  1447-1454. (англ.).[[http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2013/06/44_jmbs_kutsokon_fbp_b.pdf]]
 +
* Kutsokon N. K. (2011) Main Trends in the genetic transformation of Populus species // Cytology and Genetics , Allerton Press, Inc. 45(6), pp. 352–361. (англ.).[[http://www.springerlink.com/content/60880n18273683p5/]]
 +
* Куцоконь Н.К. Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus // Цитологія і генетика, 2011. - №6. – С. 67-78. (укр.)[[http://cytgen.com/articles/4560067a.pdf]]
 +
* Колодяжная Я.С, Куцоконь Н.К., Левенко Б.А., Cютикова О.С., Рахметов Д.Б., Кочетов А.В.  Трансгенные растения, толерантные к абиотическим стрессам // Цитология и генетика. – 2009. – 43 (2). – C. 72-O3.[[http://www.springerlink.com/content/pgh0435823042t66/]]
 +
* Kutsokon N.K. (2008) ''Allium'' -assay in evaluation of drinking and surface water mutagenicity. In: Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Eds. Hlavinek, P.; Bonacci, O.; Marsalek, J.; Mahrikova, I. P. 81-87.
 +
* Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Grodzinsky D.M. (2008) Radiation induction of multiaberrant cells in ''Allium cepa'' L. Proceedings of International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, Norway, Bergen, 15-20 June, 271-277. [[http://www.springerlink.com/content/t0rx407614366785/]]
 +
* Rashydov N.M., Berezhna V.V., Kutsokon N.K. (2007) Evaluation of water and soil genotoxicity with bioassays in sites contaminated with radionuclides. In: Proceedings of MEDA WATER International Conference, Sustainable Water Management. Tunis, 21-24 March, 307-312.
 +
* Rashydov N.M., Berezhna V.V., Kutsokon N.K. (2007) Risk assessment of wastewater contaminated with radionuclides using ''Arabidopsis thaliana'' L. plants. In: Wastewater Reuse Risk Assessment, Decision-making and Environmental Security NATO Advanced Research Workshop on Wastewater Reuse (2006: Istanbul, Turkey) Ed. Mohammed K. Zaidi. Springer, 121-130.
 +
* Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 2. Порівняльний аналіз впливу факторів різної природи // Цитология и генетика. – 2004. – №1. – C. 55–62. [[http://cytgen.com/articles_39/3810055a.pdf]]
 +
* Kutsokon N., Rashidov N., Berezhna V., Grodzinsky D.M. Biotesting of radiation pollutions genotoxicity with the plants bioassays / Radiation safety problems in the Caspian region. 2004. – Kluwer Academic Publishers.  - P. 51 - 56.
 +
* Куцоконь Н.К., Безруков В.Ф., Лазаренко Л.М., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 1. Характеристика дозових залежностей // Цитология и генетика. - 2003. - № 4. – C. 20 – 25.[[http://cytgen.com/articles_39/3740020a.pdf]]
 +
 +
===У вітчизняних та російськомовних виданнях===
 +
* Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспективних для відновлюваної енергетики // Науковий Вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – Т. 9, №1. – С. 18-22.[[http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/vb/BS_T9_V1_2017/_Khudolieieva.pdf]]
 +
* Куцоконь Н. К., Рудас В. А., Шинкарчук М. В., Лахнеко О. Р., Моргун Б. В., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька) // Вісник УТГіС. – 2016. – Т. 14, № 2. – С. 187–191.[[http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/686/Kutsokon]]
 +
* Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Порівняння структури викидів забрудників довкілля при використанні різних видів палива (деревина, природний газ, вугілля). – Studia Biologica. – 2016. – Т,10, №3. – C.61 – 70.[[http://bioweb.lnu.edu.ua/studia/pdf/2016103/2016_10_3_471.pdf]]
 +
* Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рудас В.А., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М., Дуган О.М., Бульботка К.С. Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб альтернативної енергетики // Вісник УТГіС, №2, Т.12. – 2014.- C.226 – 233.[[http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/365/401]]
 +
* Куцоконь Н.К. Тринадцять цікавих фактів про тополю // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 45-47.
 +
* Куцоконь Н.К. Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності // Вісник НАНУ. – 2010. – 4. – С. 48-52.[[http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2010-04/a6.pdf]]
 +
* Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М. Ефекти хронічного опромінення рослин, зумовленого радіонуклідами техногенного походження / Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення у рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи / За ред. Д.М.Гродзинського. – Київ, Наукова Думка, НАН України, 2008. – С. 70 – 126.
 +
* Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Куцоконь Н.К., Міхеєв О.М., Гуща М.І., Коломієць О.Д., Фалінська Т.П., Овсяннікова Л.Г., Кутлахмедов Ю.О.,  Пчеловська С.В. Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи: Методичні рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруднення за їх комбінованої дії. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 60 с.
 +
* Рашидов Н.М., Куцоконь Н.К. Мишенные и немишенные радиобиологические реакции – их пороговость и беспороговость. – Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – Випуск 3, частина 2. – Чорнобиль 2005. – C. 42 – 49.
 +
* Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Кузнєцова Г.А.., Бариляк І.Р. Вплив фолієвої кислоти на рівень спонтанної та індукованої тіоТЕФ хромосомної нестабільності в клітинах ''Allium cepa'' L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ – Луганськ-Харків. - 2003. - Вип. 3 (49). – C. 76 – 88.
 +
* Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М.  Цитогенетические эффекты <sup>241</sup>Аm в ''Аllium''-тесте // Радиац.биология. Радиоэкология. – 2002. - т. 42, № 6. - С. 675 - 677.
 +
* Куцоконь Н.К., Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Тришин В.В. Оцінка генотоксичності <sup>241</sup>Аm в тест-системі клітин кореневої меристеми проростків ''Аllium cepa'' L. // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. – 2002. – т. 17,  № 1. - С. 139 - 146.
 +
* Бариляк И.Р., Неумержицкая Л.В., Куцоконь Н.К. Эколого-генетическая оценка зон рекреации г. Киева по суммарному мутагенному фону //Гигиена населенных мест. – Киев. – 2001. – Вып. 38, Т. 1. – С. 97 – 100.
 +
* Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Бариляк І.Р. Цитогенетична дія тіофосфаміду в клітинах кореневої меристеми ''Allium cepa'' L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ - Луганськ. - 2001. - Вип. 5 (37). – C. 36 – 40.
 +
* Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Бариляк І.Р. Оцінка генетичної активності проб води, взятих на території водойм м. Києва // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ-Луганськ.-1999.- Вип. 2 (22).- С. 13-18.
 +
* Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва // Вісник Київського університету. Сер. Біологія. - 1999.- Вип. 29. – С. 28-30.
 +
 +
===Патенти===
 +
* Патент на корисну модель №107853 «Спосіб вкорінення живців тополь та верб» (винахідники Куцоконь Н.К., Висоцька Н.Ю., Торосова Л.О., Лось С.А., Рашидов Н.М., Ткач В.П., Гродзинський Д.М.) Зареєстровано в Держреєстрі 24.06.2016. Бюл. № 12.
 +
* Патент на корисну модель № 58505. Спосіб мікроклонального розмноження рослин роду Populus / Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Куцоконь Н.К., Гуща М.І., Шиліна Ю.В., Волосянчук Р.Т., Ткач В.П., Золотих І.В., Висоцька Н.Ю., Ракша-Слюсарева О.А., Круль В.О. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 11.04.2011. Бюл. №7, 2011. 3 с.
 +
 +
==Цитування в наукометричних базах даних==
 +
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І.&nbsp;Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%28%28%3C.%3EA%3D%D0%9D%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%86$%3C.%3E%29%2B%28%3C.%3EA%3DNitovska%20I$%3C.%3E%29%29%5E%28%3C.%3EA%3D%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81$%3C.%3E%29%5E%28%3C.%3EA%3D%D0%A5%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2$%3C.%3E%29%5E%28%3C.%3EA%3D%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2$%3C.%3E%29%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
 +
 +
Представлено на сайті Google Scholar
 +
[https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ors04dAAAAAJ&hl=ua >>>]
 +
 +
Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID
 +
[https://orcid.org/0000-0002-2339-0633 >>>]
 +
 +
Статистика, представлена компанією Scopus
 +
[https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55395288900 >>>]
 +
 +
Наукові праці на сайті PubMed [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kutsokon+N%5BAuthor%5D >>>]
 +
 +
Представлено на сайті ResearchGate
 +
[https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Kutsokon >>>]
 +
 +
 
[[Категорія:Співробітники]]
 
[[Категорія:Співробітники]]
 +
[[Категорія:Дійсні співробітники]]
 
[[Категорія:Співробітники Відділу біофізики і радіобіології]]
 
[[Категорія:Співробітники Відділу біофізики і радіобіології]]
кандидат біологічних наук <br>
+
[[Категорія:Співробітники Лабораторії біофізики сигнальних систем]]
Старший науковий співробітник <br>
+
 
<br>
+
[[en:Nataliia Kutsokon]]
[[:Файл:Kutsokonface.jpg]]
+
<br>
+
Адреса: Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, вул. акад. Заболотного, 148, Київ 03143 <br>
+
Тел.: (+ 038044) 257 82 44 <br>
+
Факс: (+380 44) 258-10-50 <br>
+
E-mail: kutsokon@nas.gov.ua <br>
+

Поточна версія на 22:15, 3 лютого 2018

Kutsokonface.jpg

Куцоконь Наталія
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

Тел.: (+380 44) 257-82-44
Факс: (+380 44) 258-10-50
E-mail: kutsokon@nas.gov.ua


[ред.] Основні наукові інтереси

Генетична інженерія, генетична трансформація рослин, Populus sp., культура рослин in vitro, стійкість до стресу, мутагенез, цитогенетика, антимутагенез, мутагени довкілля, старіння

[ред.] Вибрані публікації

[ред.] В міжнародних виданнях

 • Kutsokon N.K., Jose S., Holzmueller E. A Global Analysis of Temperature Effects on Populus Plantation Production Potential // American Journal of Plant Sciences. - 2015. - 6(1). - 23-33. (англ.).[[1]]
 • Kutsokon N., Libantova J., Rudas V., Rashydov N., Grodzinsky D., Ďurechová D. (2013) Advancing protocols for poplar in vitro propagation, regeneration and selection of transformants // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. - 2 (Special issue). - 1447-1454. (англ.).[[2]]
 • Kutsokon N. K. (2011) Main Trends in the genetic transformation of Populus species // Cytology and Genetics , Allerton Press, Inc. 45(6), pp. 352–361. (англ.).[[3]]
 • Куцоконь Н.К. Основні напрямки генетичної трансформації представників роду Populus // Цитологія і генетика, 2011. - №6. – С. 67-78. (укр.)[[4]]
 • Колодяжная Я.С, Куцоконь Н.К., Левенко Б.А., Cютикова О.С., Рахметов Д.Б., Кочетов А.В. Трансгенные растения, толерантные к абиотическим стрессам // Цитология и генетика. – 2009. – 43 (2). – C. 72-O3.[[5]]
 • Kutsokon N.K. (2008) Allium -assay in evaluation of drinking and surface water mutagenicity. In: Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Eds. Hlavinek, P.; Bonacci, O.; Marsalek, J.; Mahrikova, I. P. 81-87.
 • Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Grodzinsky D.M. (2008) Radiation induction of multiaberrant cells in Allium cepa L. Proceedings of International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, Norway, Bergen, 15-20 June, 271-277. [[6]]
 • Rashydov N.M., Berezhna V.V., Kutsokon N.K. (2007) Evaluation of water and soil genotoxicity with bioassays in sites contaminated with radionuclides. In: Proceedings of MEDA WATER International Conference, Sustainable Water Management. Tunis, 21-24 March, 307-312.
 • Rashydov N.M., Berezhna V.V., Kutsokon N.K. (2007) Risk assessment of wastewater contaminated with radionuclides using Arabidopsis thaliana L. plants. In: Wastewater Reuse Risk Assessment, Decision-making and Environmental Security NATO Advanced Research Workshop on Wastewater Reuse (2006: Istanbul, Turkey) Ed. Mohammed K. Zaidi. Springer, 121-130.
 • Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 2. Порівняльний аналіз впливу факторів різної природи // Цитология и генетика. – 2004. – №1. – C. 55–62. [[7]]
 • Kutsokon N., Rashidov N., Berezhna V., Grodzinsky D.M. Biotesting of radiation pollutions genotoxicity with the plants bioassays / Radiation safety problems in the Caspian region. 2004. – Kluwer Academic Publishers. - P. 51 - 56.
 • Куцоконь Н.К., Безруков В.Ф., Лазаренко Л.М., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Кількість аберацій на аберантну клітину як параметр хромосомної нестабільності 1. Характеристика дозових залежностей // Цитология и генетика. - 2003. - № 4. – C. 20 – 25.[[8]]

[ред.] У вітчизняних та російськомовних виданнях

 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспективних для відновлюваної енергетики // Науковий Вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – Т. 9, №1. – С. 18-22.[[9]]
 • Куцоконь Н. К., Рудас В. А., Шинкарчук М. В., Лахнеко О. Р., Моргун Б. В., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька) // Вісник УТГіС. – 2016. – Т. 14, № 2. – С. 187–191.[[10]]
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Порівняння структури викидів забрудників довкілля при використанні різних видів палива (деревина, природний газ, вугілля). – Studia Biologica. – 2016. – Т,10, №3. – C.61 – 70.[[11]]
 • Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рудас В.А., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М., Дуган О.М., Бульботка К.С. Мікроклональне розмноження для створення плантацій швидкорослих тополь для потреб альтернативної енергетики // Вісник УТГіС, №2, Т.12. – 2014.- C.226 – 233.[[12]]
 • Куцоконь Н.К. Тринадцять цікавих фактів про тополю // Біологія і хімія в рідній школі. – 2014. – № 5. – С. 45-47.
 • Куцоконь Н.К. Рослинні тест-системи для визначення генотоксичності // Вісник НАНУ. – 2010. – 4. – С. 48-52.[[13]]
 • Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М. Ефекти хронічного опромінення рослин, зумовленого радіонуклідами техногенного походження / Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення у рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи / За ред. Д.М.Гродзинського. – Київ, Наукова Думка, НАН України, 2008. – С. 70 – 126.
 • Гродзинський Д.М., Шиліна Ю.В., Куцоконь Н.К., Міхеєв О.М., Гуща М.І., Коломієць О.Д., Фалінська Т.П., Овсяннікова Л.Г., Кутлахмедов Ю.О., Пчеловська С.В. Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії факторів різної природи: Методичні рекомендації по оцінці допустимих рівнів радіонуклідного та хімічного забруднення за їх комбінованої дії. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 60 с.
 • Рашидов Н.М., Куцоконь Н.К. Мишенные и немишенные радиобиологические реакции – их пороговость и беспороговость. – Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – Випуск 3, частина 2. – Чорнобиль 2005. – C. 42 – 49.
 • Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Кузнєцова Г.А.., Бариляк І.Р. Вплив фолієвої кислоти на рівень спонтанної та індукованої тіоТЕФ хромосомної нестабільності в клітинах Allium cepa L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ – Луганськ-Харків. - 2003. - Вип. 3 (49). – C. 76 – 88.
 • Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М. Цитогенетические эффекты 241Аm в Аllium-тесте // Радиац.биология. Радиоэкология. – 2002. - т. 42, № 6. - С. 675 - 677.
 • Куцоконь Н.К., Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Тришин В.В. Оцінка генотоксичності 241Аm в тест-системі клітин кореневої меристеми проростків Аllium cepa L. // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. – 2002. – т. 17, № 1. - С. 139 - 146.
 • Бариляк И.Р., Неумержицкая Л.В., Куцоконь Н.К. Эколого-генетическая оценка зон рекреации г. Киева по суммарному мутагенному фону //Гигиена населенных мест. – Киев. – 2001. – Вып. 38, Т. 1. – С. 97 – 100.
 • Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Бариляк І.Р. Цитогенетична дія тіофосфаміду в клітинах кореневої меристеми Allium cepa L. // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ - Луганськ. - 2001. - Вип. 5 (37). – C. 36 – 40.
 • Куцоконь Н.К., Неумержицька Л.В., Бариляк І.Р. Оцінка генетичної активності проб води, взятих на території водойм м. Києва // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - Київ-Луганськ.-1999.- Вип. 2 (22).- С. 13-18.
 • Куцоконь Н.К., Лазаренко Л.М., Безруков В.Ф. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва // Вісник Київського університету. Сер. Біологія. - 1999.- Вип. 29. – С. 28-30.

[ред.] Патенти

 • Патент на корисну модель №107853 «Спосіб вкорінення живців тополь та верб» (винахідники Куцоконь Н.К., Висоцька Н.Ю., Торосова Л.О., Лось С.А., Рашидов Н.М., Ткач В.П., Гродзинський Д.М.) Зареєстровано в Держреєстрі 24.06.2016. Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 58505. Спосіб мікроклонального розмноження рослин роду Populus / Гродзинський Д.М., Рашидов Н.М., Куцоконь Н.К., Гуща М.І., Шиліна Ю.В., Волосянчук Р.Т., Ткач В.П., Золотих І.В., Висоцька Н.Ю., Ракша-Слюсарева О.А., Круль В.О. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 11.04.2011. Бюл. №7, 2011. 3 с.

[ред.] Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами