Лахнеко Ольга Романівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Шнуренко Ольга 2013.jpg

Провідний інженер, аспірант

Пов'язана з Інститутом з літа 2013 року, коли прийшла для проходження бакалаврської літньої практики. Магістерську роботу виконувала по генотипуванню спельти і пшениці на базі відділу молекулярної генетики ІКБГІ НАН України.

В листопаді 2016 року вступила в аспірантуру НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>


Список наукових праць


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти