Наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Доступ до міжнародних повнотекстових БД наукової періодики із локальної мережі Інституту

Електронний каталог

На базі картотеки нами створено електронний каталог бібліотечного фонду, який постійно оновлюється. Наразі для швидкого пошуку доступні наступні розділи:

Бібліотечний фонд регулярно поповнюється. На початок 2018 року він налічував понад 11123 творів друку у тому числі іноземних — 4015. Зібрання складається з:

 • книг — 1586 примірники, з яких 350 іноземних;
 • дисертацій — 146, авторефератів — 1542, у тому числі 4 іноземні, а разом — 1688 примірники;
 • періодичних та продовжуваних видань — 7270 примірників, з них іноземних — 3392;
 • документів на мікроносіях (CD, DVD) — 274 примірники;
 • обмінний фонд складає 305 примірників.

Наш електронний каталог також представлений на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в рамках корпоративного проекту «Наука України: доступ до знань». В ньому відображаються нові книжкові надходження та періодичні видання >>>

Перелік наукових фахових видань України

Чинний перелік періодичних наукових видань, затверджений Міністерством освіти і науки України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук >>>

Надаємо послуги — оформлення "Списоку використаних джерел", визначення УДК

Наразі існують як методичні рекомендації щодо міжнародних стилей цитування та посилання в наукових роботах так і корисний автоматизований інструмент для оформлення списку використаних літературних джерел за усіма вимогами Вищої атестаційної комісії (ВАК) України при написанні публікацій, дисертаційних та наукових робіт.
Разом з тим, ми можемо допомогти Вам! Звертайтеся, пишіть, приходьте! Завжди Вам раді.

Нові надходження

Тематика фонду Бібліотеки

 • клітинна біологія, біотехнологія
 • генна та генетична інженерія, трансформація рослин
 • молекулярна біологія, генетика
 • фізіологія рослин і цитологія
 • радіобіологія, біофізика рослин та інше

Наші віртуальні виставки >>>

 • До 80-річчя д.б.н., професора Йосипа Йосиповича Сікури >>>
 • До 80-річчя академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського >>>
 • До 60-річчя академіка НАН України директора ІКБГІ Юрія Юрійовича Глеби >>>
 • До 200-річчя з дня народження Чарльза Дарвіна >>>

Історія Бібліотеки

На наступний рік після створення Інституту, тобто у 1991 році було відкрито його бібліотеку. Першим її завідувачем тоді стала С.С. Повалова, а сьогодні славну традицію продовжує Лідія Григорівна Коваленко. Вже у 1991 році було розпочато комплектування книг та періодичних видань.

До фондів бібліотеки було передано біля 200 цінних книг зарубіжних видавництв, та значна частина зарубіжних і вітчизняних журналів даної тематики дбайливо зібраних академіком Національної академії наук України, Почесним директором Юрієм Юрієвичем Глебою.

На протязі 1991-2000 років Юрій Юрійович Глеба безкоштовно поповнював фонди бібліотеки, надсилаючи цілий ряд цінних зарубіжних періодичних видань та дискети Current Contents: Life Sciences; Current Contents: Agriculture, Biology & Environmental Sciences, якими користувались науковці багатьох біологічних установ міста Києва та всієї України.

За ці роки у бібліотеці було сформовано фонд сучасних та цінних наукових праць по біотехнології, генетичній інженерії, радіобіології тощо.

У бібліотеці зберігаються подарункові колекції зібрань книг академіка Національної академії наук України Сергія Михайловича Гершензона, доктора біологічних наук Вікторії Павлівни Банникової, член-кореспондента НАН України Євгенії Борисівни Патон.

Відбувається постійне поповнення книжкового фонду завдяки дарам авторів, книгообміну, плановим закупівлям друкованих видань видавництв «Наукова думка», «Академперіодика» та інших. Проходить впровадження комплексної системи автоматизації бібліотеки ІРБІС.

Правила користування

1. Користуватись абонементом бібліотеки можуть тільки співробітники Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

2. Наукові працівники інших закладів, студенти можуть працювати тільки в читальному залі після пред’явлення службового посвідчення.

3. Книги видаються читачам на термін 45 днів, періодичні видання — 30 днів. Одноразово видається не більше 25-ти примірників. Бібліотека не видає додому: рідкісні та цінні видання, довідкові (в одному примірнику) видання, дисертації, енциклопедії, газетні підшивки.

4. Перереєстрація читачів провадиться щорічно в січні. В період перереєстрації читачі зобов’язані здати в бібліотеку для перевірки всю взяту ними літературу. Читачі, що не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.

5. Співробітники й аспіранти Інституту, які відбувають у довготривале відрядження, або у відпустку (декретну, академічну, творчу), звільняються з роботи, чи відраховуються з аспірантури, зобов'язані здати у бібліотеку всю взяту ними літературу.

6. У випадку втрати, чи псування літератури, читач зобов’язаний повернути такі ж видання, чи рівноцінні, або ж оплатити ринкову вартість втраченого видання.

7. Енциклопедичні видання, словники, довідники, рідкісні та цінні документи, бібліографічні, періодичні та продовжувані видання, надходження поточного року, документи, які зберігаються у бібліотеці в одному примірнику, матеріали, отримані за міжнародним міжбібліотечним абонементом (ММБА) та за міжбібліотечним абонементом (МБА), видаються лише для роботи в читальному залі.

8. Порядок видачі неопублікованих матеріалів (дисертацій, наукових звітів тощо), матеріалів обмеженого користування визначається адміністрацією установи. Видача дисертацій працівникам здійснюється у читальній залі за письмовим дозволом керівника установи. Користувачі з інших установ можуть отримати ці документи за листом-клопотанням установленого зразка за дозволом адміністрації установи, у складі якої перебуває бібліотека.

Контакти

Наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148
Телефон: (044) 526-71-04
Електронна пошта: biblioAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua

Наші партнерські наукові бібліотеки

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського >>>
Національна парламентська бібліотека України >>>
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка >>>
Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України >>>

Звіти наукової бібліотеки Інституту


Нагороди


Дивіться також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти