Праці співробітників Інституту за 2016 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики і радіобіології

Статті

Тези

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Статті

Тези

Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Статті

Тези, опубліковані

 1. Lakhneko O., Pushkarova N., Stepanenko A., Kuchuk M., Morgun B. Phylogenetic study of Crambe species with ISSR markers // IV международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» 9-10 ноября 2016 года (г. Шымкент, Республика Казахстан)

 2. Lakhneko O.R., Viznytsia I.Yu., Stepanenko A.I., Morgun B.V., Kuzminskyi Ye.V. Genotyping cultivars of Triticum aestivum L. with microsatellite markers // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біотехнологія ХХІ століття", присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, НТУУ “КПІ”, м. Київ, 22 квітня 2016 року. – С. 171-172. >>>

 3. Viznytsia I., Bondar O., Lakhneko O., Stepanenko A. Genotyping of Triticum aestivum L. cultivars with IRAP markers // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство", НТУУ “КПІ”, м. Київ, 12-13 травня 2016 року. – С. 68-70. >>>

 4. Гнатюк І.С., Волч І.Р., Банникова М.О. Гістологічне дослідження морфології калюсу та регенерації пагонів Triticum aestivum під дією антибіотика цефтриаксону // Актуальні питання розвитку біології та екології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 року – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – С. 219-222.

 5. Гнатюк І.С., Горбатюк І.Р., Банникова М.О. Вплив антибіотику цефтриаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum L. сортів Подолянка та Зимоярка // Biotechnology for agriculture and environmental protection: XII International scientific-applied conference. Odessa, September 7-10, 2016. – Odessa. – P. 71-73.

 6. Гнатюк І., Горбатюк І., Банникова М., Моргун Б. Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum // Збірник тез ХII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 19-21 квітня 2016 року. – С. 269. >>>

 7. Горбатюк І., Гнатюк І., Трояновська Л., Банникова М., Моргун Б. Отримання фосфінотрицин-стійких регенерантів пшениці Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro // Збірник тез ХII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 19-21 квітня 2016 року. – С. 123-124. >>>

 8. Горбатюк І.Р., Гнатюк І.С., Трояновська Л.В., Жалій Н.А., Банникова М.О., Моргун Б.В. Визначення наявності та експресії трансгенів після Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці Triticum aestivum L. сортів Подолянка та Зимоярка // Biotechnology for agriculture and environmental protection: XII International scientific-applied conference. Odessa, September 7-10, 2016. – Odessa. – P. 74-77.

 9. Куцоконь Н.К., Рудас В.А., Шинкарчук М. В., Лахнеко О.Р., Моргун Б.В., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Генетична трансформація гібридного осокора // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біотехнологія ХХІ століття", присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, НТУУ “КПІ”, м. Київ, 22 квітня 2016 року. – С. 48. >>>

 10. Лахнеко О.Р., Великожон Л.Г., Січкар С.М., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Порівняльна оцінка генотипів Triticum spelta та T. aestivum за допомогою мікросателітних маркерів // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці», присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення, СГІ-НЦНС, м. Одеса, 1-3 червня 2016 року. – С. 93-94.

 11. Похилько С., Степаненко А., Дуган О., Моргун Б. Аналіз білкових фракцій озимої пшениці носіїв гена GPC-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації», присвячена 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні - Кафедра біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій (НУХТ) - 14-15 грудня 2016 року. – С. 439-445. >>>

 12. Похилько С.Ю., Трояновська А.В., Степаненко А.І., Дуган О.М., Рибалка О.І., Моргун Б.В. Мікроелементний склад м’якої пшениці з геном Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біотехнологія ХХІ століття", присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, НТУУ “КПІ”, м. Київ, 22 квітня 2016 року. – С. 75. >>>

 13. Степаненко А.І., Моргун Б.В. Зв'язок активності поліфенолоксидазних ферментів зерна пшениці з алельним станом генів PPO //Матеріали XIII конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», ІФРГ НАН України, м. Київ, 19-20 травня 2016 року. – С. 73-75.

 14. Степаненко Е.В., Степаненко А.И., Моргун Б.В., Рыбалка А.И., Кузьминский Е.В. Маркер-опосредованная селекция Wx-тритикале // IV международная научная конференция молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» 9-10 ноября 2016 года (г. Шымкент, Республика Казахстан)

 15. Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Розробка систем для детекції алелів генів psy-1, які визначають вміст каротиноїдів у зерні // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біотехнологія ХХІ століття", присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, НТУУ “КПІ”, м. Київ, 22 квітня 2016 року. – С. 159. >>>

 16. Тараненко А.М., Гнатюк І.С., Горбатюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Вивчення експресії трансгенів у м’якій пшениці Triticum aestivum // Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Біотехнологія ХХІ століття", присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга, НТУУ “КПІ”, м. Київ, 22 квітня 2016 року. – С. 88. >>>

 17. Шинкарчук М.В., Рудас В.А., Марковський О.В., Кирпа-Несміян Т.М., Моргун Б.В., Овчаренко О.О., Іванніков Р.В., Ситнік О.І. Визначення антиоксидантної активності трансгенних рослин орхідеї Dendrobium linguella RCHB. F, що містять гени bar та cyp11A1 цитохрому P450scc // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство", НТУУ “КПІ”, м. Київ, 12-13 травня 2016 року. – С. 65-66. >>>
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти