Сіндаровська Яна Рудольфівна

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Цитування в наукометричних базах даних)
(Цитування в наукометричних базах даних)
Рядок 26: Рядок 26:
  
 
==Цитування в наукометричних базах даних==
 
==Цитування в наукометричних базах даних==
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І.&nbsp;Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(((<.>A%3DНітовська%20І$<.>)%2B(<.>A%3DNitovska%20I$<.>))^(<.>A%3DОборс$<.>)^(<.>A%3DХихлов$<.>)^(<.>A%3DПрокопов$<.>))&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
+
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І.&nbsp;Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(((%3C.%3EA%3D%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%AF$%3C.%3E)%2B(%3C.%3EA%3DSindarovska%20Y$%3C.%3E)))&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
  
 
Представлено на сайті Google Scholar
 
Представлено на сайті Google Scholar

Версія за 08:30, 1 листопада 2019

Sindarovska YaR 20100830.jpg

Науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

Кандидатська дисертація на тему "Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних білків (GFP, β-глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рослинах роду Nicotiana L. "

Зміст

Науковий напрям

 • Вивчення впливу трансляційного злиття послідовностей цільових та репортерних генів на функціональні особливості та стабільність білкового продукту
 • Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів
 • Підсилення транзієнтної експресії фармацевтично-цінних білків людини в рослинах за допомогою фітогормонів та супресорів жасмонат-опосередкованої стресової реакції
 • Розробка протоколу експресії та одностадійного очищення протитуберкульозних антигенів з культур трансгенних коренів рослин роду Nicotiana

Нагороди

 • Нагорода від американсько-українського фонду U.S.-Ukraine Foundation (USUF) 2019 року
 • Стипендія Київського міського голови для талановитої молоді 2012 року
 • Грант НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України 2011 року
 • Щорічна премія Президента України для молодих учених 2011 року
 • Стипендія Київського міського голови для талановитої молоді 2010 року
 • Стипендія Президента України для молодих учених України 2010 року
 • Грант НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України 2007 року
 • Грант НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України 2005 року

Посилання

Наукова молодь НАН України >>>

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>


Список публікацій

Перелік патентів


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами