Впровадження технології отримання сполук з радіопротекторними властивостями, ефективних при хронічному опроміненні / Звіт

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Завантажити повний текст в форматы .doc

Список авторів

Гродзінський Д.М., академік НАНУ вступ, розділ 1-3, висновки
Рашидов Н.М., пр.н.с., д.б.н. розділ 1
Міхєєв О.М., с.н.с., к.б.н. розділ 1
Коломиєць О.Д., пр.н.с., к.б.н. розділ 1
Ракша-Слюсарева О.А., пр.н.с., д.б.н. розділ 2
Кріпка Г.В., н.с., к.б.н. розділ 1, 3
Гуща М.І., с.н.с., к.б.н. розділ 1
Шиліна Ю.В., с.н.с., к.б.н. розділ 1
Бережна В.В., м.н.с. розділ 1
Фалінська Т.П., пров.інж. розділ 1
Сакада В.І., пров.інж. розділ 1

Реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 рис., 23 табл., 22 джерела.

Об’єкт дослідження – рослини, рослинна сировина (насіння та вижимки ягід винограду), тварини (щури).

Мета роботи – розробка технології отримання функціональних речовин, яким притаманні радіопротекторні властивості при хронічному опроміненні.

Методи дослідження – біохімічні, фізіологічні, імунологічні, статистичні.

Одержано дослідні зразки препаратів, розроблена рецептура створення комплексного препарату на основі сумарних ефірних масел із кісточок винограду та селенвмісних сполук рослинного походження, що мають антиоксидантні і радіопротекторні властивості.

Відпрацьована технологія отримання ефірних масел із кісточок винограду та рослинних екстрактів, які містять селенвмісні сполуки природного походження. Використаний рослинний матеріал зібрано у регіоні, де грунти збагачені селеном.

Проведено дослідження впливу рослинних екстрактів, фітокомпозитів та перспективної, ад'ювантної до них рослинної сировини, на систему крові, системи імунітету й неспецифічної резистентності організму та центральну нервову систему щурів. Встановлено, що використані фітокомпозити не мають негативного впливу на організм, зокрема, на систему крові й показники системи імунітету у піддослідних тварин, але діють як стимулятори системи імунітету. Проведені дослідження дії фітокомпозитів на фізіологічні та основні системи організму тварин при введені в організм перед гострим опроміненням в напівлетальній дозі, показали наявність радіозахисного ефекту, що притаманний всім екстрактам фітокомпозитів, але в найбільшій мірі проявлялись при введенні в організм екстрактів фітокомпозитів цикорію.

Одержані комплексні препарати можуть застосовуватися в якості харчової добавки підприємствами харчової промисловості та виробництва безалкогольних напоїв і рекомендуватися для споживання населенню екологічно загрозливих регіонів України.

РОСЛИНИ, ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ХРОНІЧНЕ ОПРОМІНЕННЯ, РАДІОПРОТЕКТОРИ, ХАРЧОВІ ДОБАВКИ

Умови одержання звіту: за договором. 01171, Київ-171, вул. Горького, 180, УкрІНТЕІ.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти