Відділ молекулярної генетики

Матеріал з ІКБГІ

Склад відділу

Виконувач обов'язків завідувача Відділу молекулярної генетики — к.б.н. Моргун Богдан Володимирович. У відділі працюють 18 співробітників. Середній вік співробітників станом на кінець 2014 року складав близько 36-ти років.

Контакти

Телефон: +380 44 526-14-67, +380 97 276-09-26; E-mail: molgen(а)icbge.org.ua; Нова пошта відділення № 231 (вул. Метрологічна, 14 (магазин "Фора"), до 10 кг) >>>

Напрямки досліджень

 • Створення генетичних конструкцій шляхом клонування новітніх послідовностей, секвенування, біоінформаційний аналіз;
 • Генетична трансформація пшениці, кукурудзи, капусти, тютюну за допомогою агробактерій та біолістично;
 • Детекція трансгенів та визначення рівнів їх експресії методами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), мультиплексної ПЛР, нисхідної ПЛР, градієнтної ПЛР, зворотньотранскрипційної ПЛР (ЗТ-ПЛР);
 • Розробка та застосування систем молекулярних маркерів з метою генотипування, визначення гібридності та сортової чистоти насіння, і потреб селекції важливих сільськогосподарських культур (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та інших).

Наукові проекти

 • 2015-2019 ІІ-5-15 "Використання молекулярних та клітинних технологій для отримання біотехнологічних рослин пшениці та кукурудзи, стійких до гербіциду гліфосату" (№ держреєстрації 0115U004187). Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2015 ІКБГІ-2015/1 "Розробка перев'язувальних матеріалів на основі хітину для знезараження та зупинки кровотечі при великій площі ранової поверхні та для лікування опіків" (№ держреєстрації 0115U003718). Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2013-2017 ІІІ-2-13 "Вивчення молекулярно-генетичних особливостей генетично модифікованих культурних рослин та встановлення закономірностей функціонування трансгенів" (№ держреєстрації 0113U003100). Відомча тематика НАН України (фундаментальна).
 • 2012-2016 ІІ-2-12 "Дослідження функціонування та адаптації рослин в умовах біотичних та абіотичних стресів за допомогою молекулярних маркерів" (№ держреєстрації 0112U001735). Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2013-2015 ІІІ-6-13 "Розробка систем молекулярних маркерів для відбору корисних ознак у зернових культур" (№ держреєстрації 0113U003101). Відомча тематика НАН України (прикладна).
 • 2014 ІІ-13-14 "Впровадження молекулярних систем визначення генетичного й епігенетичного поліморфізму озимої пшениці для отримання високопродуктивних спеціалізованих сортів" (№ держреєстрації 0114U002736). Науковий керівник академік НАН України Д.М. Гродзинський. Проект виконувався у співпраці з відділом біофізики і радіобіології. Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2010-2014 ІІ-11-10 "Отримання та вивчення молекулярно-біологічних і генетичних особливостей стійких до гербіцидів сільськогосподарсько важливих культур" (№ держреєстрації 0110U006082) цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій". Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2012-2013 Співучасть у міжнародному науково-технічному конкурсному проекті «Вивчення молекулярно-генетичних основ та фізіологічних особливостей адаптації до абіотичних стресів на прикладі рослин Антарктики» (№ держреєстрації 0112U002937) за конкурсом НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень.
 • 2012 ІІ-4-12 "Виявлення генетичних послідовностей, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи" (№ держреєстрації 0112U002802). Співвиконавець НВФГ компанія «Маїс». Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.
 • 2010 ІІ-3-10 "Моніторинг селекційних зразків кукурудзи на наявність спонтанно занесених трансгенних подій, які зареєстровані у Європейському союзі" (№ держреєстрації 0110U004025). Співвиконавець НВФГ компанія «Маїс». Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України.

Співробітництво

 • Лабораторія біотехнології, фізіології та методів селекції Інституту сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України >>>
 • Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України >>>
 • Факультет біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" >>>
 • Відділ генетичних основ селекції Селекційно-генетичного інституту НЦНС НААН України >>>
 • НВФГ «Компанія «Маїс» >>>
 • Навчально-науковий центр «Інститут Біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка >>>

Навчальні курси

У плідній співпраці з провідними університетами співробітники відділу підготували та викладають спецкурси студентам старших курсів:

 • Генетика рослин — Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології»;
 • Основи селекції — Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННЦ «Інститут біології»;
 • Молекулярна біологія — Національний технічний університет України «КПІ», Факультет біотехнології і біотехніки;
 • Молекулярні основи клонування — Національний технічний університет України «КПІ», Факультет біотехнології і біотехніки.

Публікації

Список матеріалів конференцій співробітників відділу за 2016 рік >>>
Повний перелік наукових праць співробітників відділу молекулярної генетики за 2015 рік та список окремо зібраних тез >>>
Перелік наукових праць за 2014 рік >>>
Перелік наукових праць за 2013 рік >>>

[uk][ru][en]
Особисті інструменти
Іншими мовами