Гнатюк Ірина Сергіївна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
ГнатюкІС2014.jpg

Технік 2-ї категорії

Наукові праці

Статті

 • Горбатюк І. Р., Гнатюк І.С., Банникова М.О., Тараненко А.М., Моргун Б. В. Вплив регуляторів росту не регенераційну здатність калюсу м’якої пшениці сорту Зимоярка // Физиология растений и генетика, 2015, Т.47, №6, с. 514-525.
 • Gorbatyuk I.R., Gnatyuk I.S., Bannikova M.A. Effect of antibiotic ceftriaxone on elimination of ABI and GV3101 strains of Agrobacterium tumefaciens // Biopolymers and Cell, 2015, V.31, N6, P. 455-457.
 • Горбaтюк І.Р., Гнатюк І.С., Банникова М.О., Моргун Б.В. Позитивний вплив антибіотику тиментину на елімінацію Agrobacterium tumefaciens та регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – Т. 17. – С. 136–140.
 • Горбатюк І.Р. , Щербак Н.Л., Гнатюк І.С., Банникова М.О., Великожон Л.Г., Кучук М.В., Моргун Б.В. Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т. 48 (1). – С. 65–74.
 • Гнатюк І.С., Горбатюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum //Фактори експериментальної еволюції організмів.– Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2016. –Т. 19.- С.102 – 105.

Тези

 • Горбатюк І.Р., Голубенко А.В., Бавол А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Вплив синтетичного регулятора росту Dicamba на регенерацію м’якої пшениці з калюсу // Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених: Інновації в сучасній селекції сільськогосподарських культур. Одеса, 28-30 жовтня 2014 р. – Одеса: “Астропринт”. – 2014. – С. 73-74.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Голубенко А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В.. Оптимізація умов регенерації м’якої пшениці з калюсної тканини за допомогою рослинних регуляторів росту синтетичного походження // ІІІ Міжнародна наукова конференція: Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти. Харків, 11-12 листопада 2014 р. – Х., 2014. – С. 56-57.
 • Гнатюк І.С., Горбатюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В.. Інгібуюча дія тиментину на Agrobacterium tumefaciens // Біотехнологія ХХІ століття: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 170-й річниці від дня народження І.І.Мечникова. Київ, 24 квітня 2015 р. – К., 2015. – С. 105.
 • Gnatyuk I.S., I.R. Gorbatyuk, M.O. Bannikova, B.V. Morgun. Effect of Antibiotics Timentin and Ceftriaxone on Elimination of Agrobacterium tumefaciens and Regeneration of Triticum aestivum in vitro // Conference for Young Scientists. Kyiv, September 21-25, 2015. – Lutsk “Vezha-Print”, 2015. – P.107.
 • Gorbatyuk I.R., Gnatyuk I.S., Bannikova M.O., Morgun B.V.. Effect of antibiotics Timentin and Ceftriaxone at the Elimination of Agrobacterium tumefaciens and Regeneration in vitro Bread Wheat Triticum Aestivum // Міжнародна наукова конференція: Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології (International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology). Львів, 11-13 жовтня 2015 р. – Л., 2015. – С.90.
 • Горбатюк І., Гнатюк І., Трояновська Л., Банникова М., Моргун Б. Отримання фосфінотрицин-стійких регенерантів пшениці Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro / // Молодь і поступ біології: XII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С.123-124.
 • Гнатюк І., Горбатюк І., Банникова М., Моргун Б.. Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum // Молодь і поступ біології: XII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 269.
 • Гнатюк І.С., І.Р. Горбатюк, М.О. Банникова. Вплив антибіотику цефтриаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum L. сортів Подолянка та Зимоярка // Biotechnology for agriculture and environmental protection: XII International scientific-applied conference. Odessa, 7th-10th September 2016. – Odessa, 2016. – P. 71-73.
 • Горбатюк І.Р., І.С. Гнатюк, Л.В. Трояновська, Н.А. Жалій, М.О. Банникова, Б.В. Моргун Визначення наявності та експресії трансгенів після Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці Triticum aestivum L. сортів Подолянка та Зимоярка // Biotechnology for agriculture and environmental protection: XII International scientific-applied conference. Odessa, 7th-10th September 2016. – Odessa, 2016. – P. 74-77.
 • Гнатюк І.С., Волч І.Р., Банникова М.О. Гістологічне дослідження морфології калюсу та регенерації пагонів Triticum aestivum під дією антибіотика цефтриаксону // Актуальні питання розвитку біології та екології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – С. 219-222.

Патент 77768 Україна, МПК (2009) A01H 1/00; A01H 4/00; A01H 5/00; C12N 1/21; C12N 5/04; C12N 15/00 Спосіб отримання трансформованих рослин м’якої пшениці методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсних культур апікального походження/ Волч І.Р., Банникова М.О., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. - заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – № u2012 10121; Заявка від 19.10.2016Список наукових праць


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти