До 80-річчя д.б.н., професора Йосипа Йосиповича Сікури / Бібліотечна виставка

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Йосип Йосипович Сікура

Szikura Jozsef 2004 400x500.jpg
  • доктор біологічних наук,
  • професор ботаніки,
  • г.н.с Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України,
  • зовнішній член Угорської Академії Наук,
  • дійсний член Академії Екологічних Наук Республіки Молдова,
  • ректор Закарпатського Угорського Педагогічного Інституту ім. Ракоці Ференца II-го,
  • науковий керівник Природознавчого Наукового-дослідничого інституту ім. професора Іштвана Фодора старшого.


Зміст

Дитинство та навчання

Сікура (Хорват) Розалія.jpg
Мати, Хорват Розалія

Йосип Йосипович Сікура народився 7 грудня 1932 року на Закарпатті у родині робітників, мати, Сікура Розалія (дівоче прізвище Хорват) працівниця мукачівської тютюнової фабрики, батько, Сікура Йосип Михайлович, будівельний-меблевий столяр Мукачівської залізної дороги.

Й.Й. Сікура у перший клас поступив 1 вересня 1938 року до закритої римо-католицької школи, де всі предмети викладали монашки, сестри милосердя.

Сікура ЙЙ Студент технікуму.jpg
Й. Сікура, студент Мукачевського с/г технікуму
(другий ряд, в кепці)

Вже при радянській владі закінчив 7клас мукачівської СШ №2 з викладанням українською мовою.

У цьому ж році поступив в мукачівський сільськогосподарський технікум на відділення виноградарство-виноробство. Технікум закінчив з відзнакою і отримав диплом молодшого агронома-виноградаря-винороба.

Szikura Pliska sizes 1957.JPG
Pliska 1957

У 1950-му році поступає на 1-ий курс біологічного факультету ужгородського державного університету. По закінченню університету одержує диплом з спеціальності біолога-ботаніка, вчителя біології-хімії середньої школи.

Початок педагогічної діяльності

До листопада 1955 р. працює вчителем Лютянської СШ Великого Березнянського району Закарпатської області.

З 1-го грудня Облоно призначений методистом обласної станції юннатів у м. Ужгороді.

З 1957 р. працює старшим геоботаніком грунтово-дослідничої партії Ужгородського держуніверситету, тут вивчає природні луки та пасовища області, опрацьовує методи поверхневого та докорінного поліпшення цих угідь.

З 1959 р. працює завідувачем гірського стаціонару Ужду на полонині «Рівна».


Szikura Перша-наук-публікація-1961р 600x.jpg
Перша наукова публікація 1961

Перші ботанічні дослідження

Основною роботою Й.Й. Сікури є збагачення рослинних ресурсів України різними групами корисних рослин шляхом інтродукції(створення штучних типів рослинності та фітоценозів за природними еталонами за межами ареалу виду в умовах культури.

З метою вивчення рослин у природних умовах зростання, а в майбутньому для з’ясування впливу умов культури на ті ж самі види.

Й.Й. Сікурою організовано та здійснрно 6 науково-дослідницьких експедицій у різні пори року в різні гірські та пустельні райони, Середньої Азії та Казахстану (Тянь-Шань, Памиро-Алай, Джунгарський Алатау, Пустелі Муюн- куми, Кара-куми, Кзил-куми, Туркмено-Хорасанські гори.

Результатом науково-дослідницької роботи Й.Й. Сікури є кандидатська дисертація, яка автором підготовлена без відриву від виробництва на тему: «Декоративні геофіти флори Середньої Азії та Казахстану і можливості їх використання на Україні», яка була успішно захищена в Інституті ботаніки АН УРСР.


За результатами наукових досліджень та впровадження у виробництво України власних розробок Й.Й. Сікура обраний на посаду с.н.с. , а згодом присуджено Й.Й. Сікурі наукове звання с.н.с. з спеціальності «ботаніка».

Й.Й. Сікура продовжує науково-дослідницьку роботу з питань інтродукції рослин видів рослин природних флор Середньої Азії та Казахстану, результати якої публікує у вигляді монографії «Переселение растений приодной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции) под редакцией д.б.н. професора Н.И. Рубцова та в рукопису докторської дисертації : «Переселение растений природной флоры Средней Азии и Казахстана на Украину», яка успішно захищена на спеціалізованій Вченій раді Головного ботанічного саду Академії Наук СРСР м. Москва (офіційні опоненти д.б.н.,професор В.Г Хржановський-Тімірязівська сільськогосподарська академія, д.б.н. Р.В. Камелин Ботанический Институт АН СССР г. Ленинград, д.б.н., проф.. А.К. Скворцов Главный Ботанический сад АН СССР г. Москва, Ведущее учреждение – Главный Ботанический сад АН Казахской ССР г. Алма-Ата.

Й.Й. Сікурі у 1989р присуджено звання професора ботаніки.


Робота в Центральному ботанічному саду

З червня 1960 р за конкурсом обраний м.н.с Центрального Республіканського ботанічного саду Академії наук УРСР у м. Києві- куратором «ботаніко-географічної ділянки Середня Азія та Казахстан».

З 1974 по 1990 р. Й.Й. працює завідувачем наукового відділу Природної флори і водночас завідує Науковим Гербарієм Центрального Ботанічного саду АНУ. Й.Й. Сікура особисто поповнив фонд Наукового гербарія ЦРБС АН УРСР на 10000 гербарних листів.

Створив гербарій інтродукованих рослин.

З 1998 р. по 1992 р. займає посаду г.н.с. відділу Природної флори і опрацьовує індивідуальну наукову тему: «Інтродукційні популяції - перспективний метод охорони рідких та зникаючих відів ex situ”.

Золота срібна бронзова медаль ВДНХ СССР.jpg

Й.Й. Сікура створив в Україні школу інтродукторів, він керував кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів - під його керівництвом виконано 15 кандидатських дисертацій й успішно захищено. Також був науковим консультантом при виконанні 2-х докторських дисертацій: одна успішно захищено, про другу відомостей немає, докторант виїхав до Росії.

За вагомий науковий та прикладний внесок Й.Й. Сікуру нагороджено Всесоюзною виставкою за досягнення в народному господарстві СРСР золотою, срібною та бронзовими медалями і цінними подарунками.


Szikura ugroska akademia 2001.jpg

Членство в організаціях

У 2001 р. на 168-х загальних зборах Угорської Академії Наук за вагомий внесок у розвиток ботанічної науки обрано Й.Й. зовнішнім членом Угорської Аадемії Наук. У 2008 р. Й.Й. Сікуру Національна Академія Екологічних Наук Республіки Молдови обирає своїм дійсним членом.

Й.Й. Сікура був членом Всесоюзного та Українського ботанічних товариств, часто обирався делегатом цих товариств, друкував результати своїх досліджень на сторінках Збірників З’їздів.

Й.Й. Сікура є членом всесвітнього товариства «Людина і біосфера», членом Міжнародної асоціації ботанічних садів Світу.

Був головою секції «Рослинні ресурси» у «Проблемній Раді « АН України, а також членом «Проблемної ради з цього ж питання АН СРСР. Також був головою комісії «Теоретичні та методичні основи інтродукції рослин» у Раді ботанічних садів України та Молдавії.

Й.Й. Сікура був організатором і відповідальним редактором наукових збірників Всесоюзних наукових конференцій: « Вивчення онтогенезу інтродукованих видів у Ботанічних садах та дендропарках СССР» (1998-2008 рр.).Членом Редколегії Міжнародного наукового журналу «Інтродукція та акліматизація рослин» при Центральному Республіканському Ботюсаді АН Улраїни.

Szikura konferencii.JPG

У 1987 р. Й.Й. Сікура був відповідальний за збереження природного генофонду В регіоні Центральна, Піденно-Східна-Європа та Балкани. Він організував Міжнародний симпозіум у Києві на базі Центрального ботанічного саду АН України.

У 1992 р в Будапешті на Всесвітньому Конгресі угорців Й.Й. Сікура виступив з науковою доповіддю про роль ботанічних садів у збереженні та збагаченні рослинних ресурсів окремих країн Європи.

У 1992 р. на Міжнародному симпозіумі регіонів центральна Європа та басейн Середземномор’я у своїй доповіді наголосив про необхідність інтродукції корисних рослин з арідних регіонів Землі в зв»зку з потеплінням клімату на Землі.

Й.й. Сікура у 1994 р. прийняв участь у Міжнародному семінарі: «Сучасне і майбутнє завдання ботанічних садів у вивченні та збереженні біологічного різноманіття рослин та її значення в освітній роботі (Пругониця, ЧССР).


Відродження плодо-, насіннєзнавства та зелене будівництво

Й.Й. Сікура реанімував в Україні плодо- (сarpologia) та насіннєзнавство (seminologia) після розвалу СРСР. Він підкреслює важливе значення цих напрямків дослідження для економіки та екології й не в останню чергу для науки та освіти.

Й.Й. Сікура із співавторами вже опублікував 6 ілюстрованих книжок про поверхневу морфологію (тектоморфологія) плодів та насіння видів близьких та далеких флор квіткових рослин.

Й.Й.Сікура значну увагу приділяє впровадженню своїх наукових розробок в зелене будівництво України, так ним впроваджено види родів Tamarix (arceutoides, ramosissima, kotschyi, meyeri), видів родів: Eremurus (altaicus, regelii,olgae, tianschanica), видів роду Juniperus (oblonga, turkestanica, seravschanica) та ін.

Загалом з природних флор Середньої Азії та Казахстану залучено до культури 1029 видів, з котрих 831 вид (81%) отримали позитивну оцінку, ці види можна з успіхом вирощувати у багатьох грунтово-кліматичних умовах України!


Педагогічна діяльність з 90х років по сьогодні

Szikura Офицерский крест.jpg
Офіцерський хрест

Й.Й. Сікура ще у 1992 році прочитав «методом дистанційного навчання цикл лекцій для студентів Західних університетів Угорщини на слідуючі теми: «Типи пустель Середньої Азії, їх флора та рослинність»; «Флора та рослинність Східного Тянь-Шаня»; «Флора та рослинність Західного Тянь-Шаня»; «Особливості флори Джунгарського Алатау»; «Метод створення коллекций в Ботанических сада по ботанико-географическому принципу».

У червні цього року Й.Й. Сікуру президент Угорської Республіки за успішно виконану 10-т літтями науково-дослідницьку та освітну роботу, за поширення ботанічних знань у суспільстві, за організацію та створення науково-дослідницького інституту, а також за сприяння вищої освіти для угорців Закарпаття: «Угорським орденом Заслуги – офіцерським хрестом». Й.Й. Сікура є почесним громадянином міста Ходмезевашархель (Угорщина).

З 1 серпня 2011 року Йосип Йосипович є ректором Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Робота в ІКБГІ НАН України

З 5-го січня1993-го р. по сей час займає посаду г.н.с. відділу Клітинної та генетичної інженерії.

Тут він приймає участь у 3-х бічному проекті (Україна-Німеччина-Венесуела): пошук серед видів природних флор Євразії, Південної Америки, котрі б могли б бути викорисними у медицині, ветеринарії, рослинництві і т.д.

Й.Й. Сікура заснував Науковий гербарій Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Сьогодні гербарний фонд нараховує понад 17 000 видів на більше, ніж 30000 аркушах, з Європи, Азії, Африки, Південної Америки.

Сікура Й.Й., Сікура А.Й.  Науковий гербарій Інституту клітинної біології
та генетичної інженерії НАН України. / Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка – 
Интродукция та збереження рослинного різноманіття, вип. 4, Київ, Вид-во 
поліграфічний центр «Київський Університет  “Київський Університет, 2001. – 
С. 46-50.

Й.Й. Сікура створив в ІКБГІ НАНУ Банк насіння з тривалим строком зберігання з світової флори (понад 5000 видів).

Сікура Й., Сікура А. 2000: Банк насіння Інституту клітинної біології та 
генетичної інженерії НАНУ. – Науковий вісник Ужгородського університету, 
серія Біологія. 8: 53-55.

Книги

Znachennja IntrodukcijiRoslin minulomu sohodni majbutnomu 500x.jpg

Szikura, Jozsef. A nouenyhonositas jelentosege a multtban, napjainkban es a jouoben / J. J. Szikura. - Buda-pest : A Magyar Tudomanyos Akademia, 2001. - 65 с. : ил. - (Szekfoglalok a Magyar Tu-domanyos Akademian).

Сікура Genus Eremurus Liliaceae Рід Еремур Лілійні.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Genus Eremurus Bieb.(Liliaceae) - Рід Еремур (лілійні) : наук. вид. / Й. Й. Сікура ; відп. ред. Є.М. Кондратюк; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання України, 2006. - 88 с. - Бібліогр.: с. 81 - 85

Сікура Капустян Інтродукція рослин.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Інтродукція рослин : моногр. / Й. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; відп. ред. В. І. Чопик ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Фітосоціоцентр, 2003. - 279 с

Сікура ЙЙ Декоративні еремури та їх культура на Україні.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Декоративні еремури та їх культура на Україні / Й. Й. Сікура, відп. ред. Є.М.Кондратюк ; АН Української ССР, Центральний республиканський ботанічний сад. - К : Наукова думка, 1971. - 96 с. : фото. - Бібліогр.: с. 84-88

Сікура Сікура Капустян Морфологія плодів та насіння... Книга 2.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.2 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2006. - 103 с. : рис. - Библиогр.: с. 87-88

Сікура Капустян Сікура Морфологія плодів та насіння... Книга 1.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.1 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2005. - 103 с. : рис. - Библиогр. в конце ст.

Сікура ЙЙ та ін (2009) Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (5 книга).jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.5 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О.М.Шиша ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Библи-огр.: с. 63

Сікура ЙЙ, Сікура АЙ, Капустян ВВ (2008) Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (Кн. 4).jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2008. - 79 с. - Библиогр.: с. 74

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2005. - 124 с. : фото.цв. - Бібліогр. в кінці ст.

Сікура ЙЙ та ін (2009) Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (Бобові) 3 книга.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (бобові) : наук. вид. Кн.3 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О.М.Шиша ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Библи-огр.: с. 68

Сикура ИИ Genus Iris L. (Iridaceae) - Род Касатик, Ирис (Касатиковые).jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Genus Iris L. (Iridaceae) - Род Касатик, Ирис (Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. Я. Б. Блюм ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генети-ческой инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики. - К. : Знания Украи-ны, 2010. - 196 с. : фото. - Библиогр.: с188-189. . - Указ. лат. назв. видов: с.190-195

Сикура ИИ и др (2009) Tulipa L. (Liliaceae) - Тюльпан.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. TULPA L. (LILIUACEAE) - тюльпан : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической ин-женерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, Киевский национальный уни-верситет им. Т. Шевченко. - К. : Знания Украины, 2009. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с.93-94 Экземпляры: всего:1

Сикура ИИ и др (2009) Декоративные растения природных флор.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Декоративные растения природных флор : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша, А. В. Капустян ; отв.ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генети-ческой инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, МОН Украины, Бота-нический сад им.А.В.Фомина. - К. : Знания Украины, 2009. - 207 с. - Библиогр.: с.198-200 . - Указ. науч. назв. видов: с. 201-207

Сикура, Иосиф Иосифович. Морфология плодов и семян цветковых растений мировой флоры : науч. изд. Кн.6 / И.И. Сикура, В. В. Капустян, А. И. Сикура,  ; НАН Украины; Институт клеточной биоло-гии и генетической инженерии; МОН РМУ, Ботанический сад им. Фомина. - К. : Знания Украины, 2010. - 115 с. - Библиогр.: с.107-108 . - Указ.лат. назв.: с. 109-114

Сикура ИИ Научные основы сохранения EX CITU разнообразия растительного мира).jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Научные основы сохранения EX CITU разнообразия растительного мира / И. И. Сику-ра, В. В. Капуспян ; отв. ред. А. К. Скворцов ; НАН Украины, Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Украинский фитосоциологический центр, 2001. - 191 с

Сикура ИИ Переселение растений прородной флоры Средней азии на Украину.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину ( итоги интродук-ции) : монограф. / И. И. Сикура ; под ред. Н. И. Рубцова ; Академия наук Украинской ССР, Центральный республиканский ботанический сад. - К : Наукова думка, 1982. - 207 с

Сикура Сикура Род Юнона Касатиковые Juno Iridaceae.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Род Juno Tratt. (Iridaceae) = Род Юнона ( Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, МОН Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. - К. : Знания Украины, 2006. - 115 с. - Библиогр.: с.112-114

Сикура ИИ, Шиша ЕН (2010) Genus Allium L. – Род Лук – Alliaceae (Liliaceae, Amaryllidaceae).jpg

Сикура, И. И. Genus Allium L. – Род Лук – Alliaceae (Liliaceae, Amaryllidaceae) / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша. – К. : Знания Украины, 2010. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-281.


Голова оргкомітету конференцій

Мукачеве-1997 Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических за-кладах Євразії = Study of ontogeny of the plants natural and cultural flora species in the botanical instittutions of Eurasia : тез. доп. 9-міжнар. конф. / НАН України, Міжнародний інститут клітинної біології ; відп. ред. И. И. Сикура. - Мукачево, 1997. - 158 с. : рис.

К-1995 Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії = Study of ontogeny of the plants natural and cultural flora species in the botanical instittutions of Eurasia : тез. доп. 8-міжнар. конф. / НАН України, Центральний ботанічний сад ім. Н.Н. Гришка, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ; відп. ред. И. И. Сикура. - К., 1995. - 162 с. : рис.

Умань-1998 Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії : мат. 10-міжнар. конф. = Study of plants ontogeny of natural and cultural flora in botanical instittutions of Eurasia : Papers of the 10 international conference / Дендрологічний парк "Софіївка", Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Центральний ботанічний сад ім.М.М.Гришка ; відп. ред. И. И. Сикура. - Умань, 1998. - 207 с. : рис.

Біла Церква-1999 Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических за-кладах Євразії : мат. 11-міжнар. конф. = Study of plants ontogeny of natural and cultural flora in botanical instittutions of Eurasia : Papers of the 10 international conference / НАН України, Дендрологічний парк "Олександрія", Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Центральний ботанічний сад ім.М.М.Гришка ; відп. ред. И. И. Сикура. - Біла Церква, 1999. - 365 с. : рис.

Київ-Львів-Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических са-дах Євразії = Study of ontogeny of the plants natural and cultural flora species in the botanical instittutions of Eurasia / НАН України, Центральний ботанічний сад ім. Н.Н. Гришка, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Український державний лісотехнічний університет ; відп. ред. И. И. Сикура. - К. ; Львів, 1994. - 304 с. : рис.

Киев-1993 Изучение онтогенеза видов природных флор в ботанических учреждениях Евразии.png

Изучение онтогенеза видов природных флор в ботанических садах Евразии = Study of ontogeny of natural flora species in botanical instittutions of Eurasia / Центральный ботанический сад им. Н.Н. Гришка, Дендрозаповедник "Александрия" АН Украины ; ред. ред. И. И. Сикура. - К., 1993. - 223 с. : рис.

Полтава-2000 Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії - Полтава-2000Друковане слово про ювіляра

Сікура Йосип Йосипович // Чувіікіна Н.В., Клименко С.В. Вони будували САД: бібліограф. Довідник / НАН України, Національний ботанічний сад ім.М,М.Гришка;Н.В. Чувіікіна, С.В. Клименко. – К.: Цукор України, 2009. – С.103

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти