Дяченко Алла Іллівна

Матеріал з ІКБГІ


Молодший науковий співробітник
фітоімунологія, радіоекологія


Короткі відомості про основні напрями досліджень

Досліджено дію малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал двох ліній кукурудзи – вихідної (W64A +/+) та високолізинової opaque-мутатної форми (W64A o2/o2), для якої характерна підвищена чутливість до дії стресових факторів. Показано, що в умовах pадiонуклiдного забpуднення у рослин вiдбувається зниження активностi pослинних iнгiбітоpів пpотеіназ. Встановлено, що під впливом малих доз хронічного опромінення відбуваються активні формо- та расоутворювальні процеси в популяціях фітопатогенних грибів Puccinia graminis та Botrytis cinerea. Показано, що агресивність ізолятів фітопатогенного гриба B. cinerea з 10-км Зони відчуження ЧАЕС є підвищеною порівняно з ізолятами з незабруднених територій.

Список публікацій

Загальна кількість друкованих праць (з 2012) - 12
h-index - 2

Список вибраних публікацій >>>


[uk][ru][en]
Особисті інструменти