Книги подаровані Й.Й. Сікурою бібліотеці Інституту у 2013 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

1. Szikura, Jozsef.
A nouenyhonositas jelentosege a multtban, napjainkban es a jouoben / J. J. Szikura. - Buda-pest : A Magyar Tudomanyos Akademia, 2001. - 65 с. : ил. - (Szekfoglalok a Magyar Tudomanyos Akademian). (Шифр -854665)

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


2.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Genus Eremurus Bieb.(Liliaceae) - Рід Еремур (лілійні) : наук. вид. / Й. Й. Сікура ; відп. ред. Є.М. Кондратюк; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання України, 2006. - 88 с. - Бібліогр.: с. 81 - 85

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


3.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Декоративні еремури та їх культура на Україні / Й. Й. Сікура, відп. ред. Є.М.Кондратюк ; АН Української ССР, Центральний республиканський ботанічний сад. - К : Наукова думка, 1971. - 96 с. : фото. - Бібліогр.: с. 84-88


4.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.5 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О.М.Шиша ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Библи-огр.: с. 63

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


5.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2005. - 124 с. : фото.цв. - Бібліогр. в кінці ст. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


6.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.1 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2005. - 103 с. : рис. - Библиогр. в конце ст.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


7.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.2 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2006. - 103 с. : рис. - Библиогр.: с. 87-88

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


8.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори  : наук. вид. Кн.4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2008. - 79 с. - Библиогр.: с. 74


9.  Сікура, Йосип Йосипович. 

Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (бобові) : наук. вид. Кн.3 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О.М.Шиша ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Ботанічний сад ім.О.В.Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Библи-огр.: с. 68

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


10.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

Genus ALLIUM L. - Род Лук - ALLIACEAE (LILIACEAE, AMARYLLIDACEAE) / И. И. Сику-ра, Е. Н. Шиша ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инжене-рии, Институт пищевой биотехнологии и геномики. - К. : Знания Украины, 2010. - 287 с. - Библиогр.: с.279-281 . - Указ. лат назв. видов: с. 282-287

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


11.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

Genus Iris L. (Iridaceae) - Род Касатик, Ирис (Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. Я. Б. Блюм ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генети-ческой инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики. - К. : Знания Украи-ны, 2010. - 196 с. : фото. - Библиогр.: с188-189. . - Указ. лат. назв. видов: с.190-195

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


12.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

TULPA L. (LILIUACEAE) - тюльпан : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической ин-женерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, Киевский национальный уни-верситет им. Т. Шевченко. - К. : Знания Украины, 2009. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с.93-94

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


13.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

Декоративные растения природных флор : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша, А. В. Капустян ; отв.ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генети-ческой инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, МОН Украины, Бота-нический сад им.А.В.Фомина. - К. : Знания Украины, 2009. - 207 с. - Библиогр.: с.198-200 . - Указ. науч. назв. видов: с. 201-207

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


14.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

Морфология плодов и семян цветковых растений мировой флоры : науч. изд. Кн.6 / И.И. Сикура, В. В. Капустян, А. И. Сикура,  ; НАН Украины; Институт клеточной биоло-гии и генетической инженерии; МОН РМУ, Ботанический сад им. Фомина. - К. : Знания Украины, 2010. - 115 с. - Библиогр.: с.107-108 . - Указ.лат. назв.: с. 109-114

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


15.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину ( итоги интродук-ции) : монограф. / И. И. Сикура ; под ред. Н. И. Рубцова ; Академия наук Украинской ССР, Центральный республиканский ботанический сад. - К : Наукова думка, 1982. - 207 с

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


16.  Сикура, Иосиф Иосифович. 

Род Juno Tratt. (Iridaceae) = Род Юнона ( Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, МОН Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. - К. : Знания Украины, 2006. - 115 с. - Библиогр.: с.112-114

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Найповніший перелік фондів представлено у ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.
Запрошуємо скористатися!

Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти