Надходження книг до бібліотеки Інституту у 2012 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

1. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : моногрф. / О. С. Онищенко та ін ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К. : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2011. - 222 с. (Шифр -204368)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


2. Анотований каталог книжкових видань 2011 року : наук. вид. / НАН України ; упоряд.: А. І. Радченко, Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська. - К. : Академперіодика, 2012. - 411 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


3. Вибрані наукові праці В. І. Вернадського : до 150-річчя від дня народження. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1928-1921). - К. : Національна Академія Наук України, 2011. - 698 с. - Імен. покаж.: с.669-697
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


4. Вибрані наукові праці В. І. Вернадського : до 150-річчя від дня народження. Т. Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 2. Вибрані праці / НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського , Національна бібліотека України ім. В. І. Вернацького, Інститут історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко. - К. : Національна Академія Наук України, 2011. - , 583. - Імен. покаж.: с. 554-575
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


5. Вибрані наукові праці В. І. Вернадського : до 150-річчя від дня народження. Т. 7. Праці з геохімії та радіогеології : Кн. 1 / НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського , Інститут геохімії навколишнього середовища ; гол. ред. кол. Е. В. Соботович. - К. : Національна Академія Наук України, 2012. - 821 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


6. Гришко В. Н.
Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора = Functioning of Glutathione dependent Antioxidant System and Plants Resistance at Heavy Metals and Fluorine Action : науч. изд. / В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков ; тв. ред. Д. М. Гродзинский ; НАН Украины, Криворожский ботанический сад . - К : Наукова думка, 2012. - 238 с. : граф., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 197-233
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


7. Ильченко А. Я.
Основы теории цветности органических красителей : моногр. / А. Я. Ильченко ; НАН Украины, Институт органической химии . - К. : Наукова думка, 2012. - 262 с. : табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 239-261
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


8. Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. Т. 11 / НАН Беларуси, Институт генетики и цитологии ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2011. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


9. Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. Т. 12 / НАН Беларуси, Институт цитологии и генетики ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2011. - 154 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


10. Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. Т. 13 / НАН Беларуси, Институт цитологии и генетики ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2012. - 148 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


11. Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. Вип. 6 : Наукова періодика: традиції та інновації: зб. доп. ІІІ наук.-практ конф., 31 трав. 2012, Київ / НАН України ; гол. ред. Я. С. Яцьків. - К. : Академперіодика, 2012. - 79 с. - Библиогр. в конце ст.


12. Протасов, Александр Алексеевич.
Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии : науч. изд. / А. А. Протасов ; НАН Украины, Институт гидробиологии. - К. : Академперіодика, 2011. - 703 с. - Библиогр.: с.663-692 . - Предм. указ.: с.693-700.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


13. Сорочинський, Борис Володимирович.
Цитоскелет і ефекти опромінення : моногр. / Б. В. Сорочинський ; НАН України, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки". - К. : Наукова думка, 2012. - 189 с. : граф., фото, табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 171-184
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


14. Тритій у біосфері : моногр. / НАН України, Інститут геохімії навколишнього середовища ; за ред.: Е. В. Соботовича, В. В. Доліна. - К. : Наукова думка, 2012. - 223 с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 208-221.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Найповніший перелік фондів представлено у ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.
Запрошуємо скористатися!

Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти