Надходження книг до бібліотеки Інституту у 2014 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

1. А. П. Александров : до 110-річчя народження вченого: наук. вид. / НААН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернацького ; уклад. О. С. Онищенко. - К., 2013. - 378 с. : фото. - Бібліогр.: с. 366-375
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

2. Анотований каталог книжкових видань 2013року : наук. вид. / НАН України ; упоряд.: М.В.ЯзвинськаА. Ю.В.Діденко. - К. : Академперіодика, 2014. - 245 с. - покаж. установ: с.534 - 544
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

3. Булавин, Леонид Анатольевич.
Структура мономеров ДНК : моногр.: науч.изд. / Л. А. Булавин, Д. Н. Говорун , Т. Ю. Николаенко ; НАН Украины, Институт молекулярной биологии и генетики. - К. : Наукова думка, 2014. - 205 с. : рис. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 185-201
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3)

4. Булах, Петр Евгеньевич.
Теория устойчивости в интродукци и растений : моногр.: наук.вид. / П.Е.Булах, Н. И. Шумик ; отв. ред. С. И. Кузнецов ; НАН Украины, Национальный ботанический сад Украины им. Н.Н. Гришко . - К. : Наукова думка, 2013. - 151 с. : рис. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 134-150
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

5. Варбанец, Людмила Дмитриевна.
Пептидазы микроорганизмов и методы их исследования : моногр.: наук. вид. / Л. Д. Варбанец, Е. В. Мацелюх ; отв. ред. В. С. Подгорский ; НАН Украины, Институт микробиологии и вирусологии им.Д.К.Заболотного. - К. : Наукова думка, 2014. - 324 с. : фото.цв. - (Проект "Наукова книга" = "Scientific Book" Project). - Библиогр.: с. 242-322
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

6. Кирпенко, Наталия Ивановна.
Аллелопатическое взаимовлияние пресноводніх водоростей : моногр.: науч. изд. / Н. И. Кирпенко ; рец. В. И. Щербак ; НАН Украины, Институт гидробиологии. - К : Наукова думка, 2013. - 250 с. : граф., рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 217-249
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(2)

7. Кузьменко, Микола Ілліч.
Радіонуклідна аномалія : наук.-попул. вид. / М. І. Кузьменко ; рец.: В. А. Гайченко, Б. О. Цудзевич ; НАН України, Інститут гідробіології. - К. : Академперіодика, 2013. - 392 с. : фото.цв. - Бібліогр.: с.381-389
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(5)

8. Международной ассоциации академий наук - 20 лет / НАН Украины ; под ред. В. Ф. Мачулина . - К. : Академперіодика, 2013. - 315 с. : фото
Экземпляры: всего:1 - ч(1)

9. Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. Вип.9 / НАН України ; гол. ред. Я. С. Яцьків. - К. : Академперіодика, 2014. - 63 с. : фото. - Бібліогр. в кінці ст.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

10. Правовий статус Національної академії наук: історія та сучасність: до 95-річчя створення НАН України : моногр. / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2013. - 702 с. - Бібліогр. в кінце стор.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

11. Цибань, Валерій Олексійович.
Нагороди Національної Академії наук України:Золота медаль ім. В.І.Вернадського. Премії імені видатних вчених України. Премії для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів.Відзнаки. Почесний доктор : научное издание / В. О. Цибань ; НАН України. - К. : Академперіодика, 2013. - 493 с. : фото
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)


Найповніший перелік фондів представлено у ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.
Запрошуємо скористатися!

Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти