Надходження книг до бібліотеки Інституту у 2016 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК КНИГ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ У 2016 РОЦІ

1. Petrov V. V. Multi-photon. Microscopy and optical Recording / V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, Ie. V. Beliak, A. S. Lapchuk ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Information Recording. - [s. l.] : Akademperiodyka, 2016. - 155 с. - (Project "Ukrainian Scientific Book in Foreign Language"). - Библиогр.: с. 146-153.


2. Shenderovsky V. A. May the Light of Science Never Die / V. A. Shenderovsky ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Physics. - K. : Akademperiodyka, 2016. - 387 с. - (Project "Ukrainian Scientific Book in Foreign Language"). - Библиогр. в конце глав.


3. V з'їзд радіобіологічного товариства України : тези доп., Київ, 5-6 жовтня 2015 року / Радіобіологічне товариство України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористання України . - К., 2015. - 154 с.


4. Галунов, Николай Захарович. Радиолюминесценция органических конденсированных сред : теория и практика / Н. З. Галунов, Владимир Петрович Семиноженко ; НАН Украины, Научно-технологический комплекс "Институт монокристаллов". - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Наук. думка, 2015. - 453 с. - Библиогр.: с. 426-463.


5. Долинский, Анатолий Андреевич. Распылительная сушка : в 2 т. / А. А. Долинский, К. Д. Малецкая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. - Киев : Академпериодика. - 2011. - ISBN 978-966-360-174-8 Т. 2 : Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых материалов. - 2015. - 388, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 374-386.


6. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій : [монографія] / О. В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Наукова думка, 2015. - 189, [18] с. : кольор. іл., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 178-190.


7. Коваль, Елеонора Захарівна. Пенцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the Environment : наук. вид. Ч. 1 / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук ; рец. А. М. Романенко ; НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанского, Державна установа "Інститут урології Національної академії медичних наук України". - К. : Наукова думка, 2014. - 437 с. - Бібліогр.: с. 390-437.


8. Коваль, Елеонора Захарівна. Пенцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the Environment. P. 2: Identification : наук. вид. Ч. 2: Визначник пеніциліїв і джерела їх існування / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук ; рец. А. М. Романенко ; НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанского, Державна установа "Інститут урології Національної академії медичних наук України". - К. : Наукова думка, 2014. - 386 с. - Бібліогр.: с. 376-383.


9. Лапа, Світлана Володимирівна. Брасиностероїди – перспективні препарати для рослинництва : моногр. / С. В. Лапа, Р. В. Ковбасенко, В. М. Ковбасенко, О. П. Дмитрієв ; рец.: Д. М. Гродзинский, М. І. Гуща ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - К. : Фенікс, 2013. - 102 с. - Бібліогр.: с. 80-103.


10. Михеев, Александр Николаевич. Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений : монгр. / А. Н. Михеев ; рец. А. П. Дмитриев ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2015. - 423 с. - Библиогр. в конце ст.


11. Михеев, Александр Николаевич. Малые дозы радиобиологии : моя маленькая радиобиологическая вера : моногр. / А. Н. Михеев ; рец.: А. П. Дмитриев, Ю. О. Кутлахмедов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Фитосоциоцентр, 2016. - 370 с. - Библиогр.: с. 360-370.


12. Михеев, Александр Николаевич. Проблемы теории биологической эволюции (пролегомены эволюционистики) / Михеев А. Н. ; Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии НАН Украины. - Киев : Фитоцентр, 2014. - 206 с. - Библиогр. в конце ст.


13. Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки : наук. вид. / НАН України, Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Український науковий гідрометеорологічний центр, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; за ред. В. І. Лялька. - [б. м.] : Наук. думка, 2015. - 283 с. - Бібліогр.: с. 257-274.


14. Регулятори росту рослин – індуктори стійкості проти біотичного стресу : наук. вид. / В. У. Ящук [и др.] ; рец.: Д. М. Гродзинський, І. П. Григорюк, В. В. Теслюк ; НАН України, НААН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - К : Логос, 2015. - Бібліогр.: с. 72-96.


15. Сигнальні системи рослин та формування стійкості проти біотичного стресу : наук. вид. / О. П. Дмитрієв [та ін.] ; рец.: Д. М. Гродзинский, А. Н. Михеев. - К. : Фенікс, 2015. - 191 с. - Бібліогр.: с. 146-191.


Найповніший перелік фондів представлено у ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.
Запрошуємо скористатися!

Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти