Прийом до аспірантури ІКБГІ

Матеріал з ІКБГІ

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

приймає до аспірантури з відривом від виробництва
за спеціальностями:

091 Біологія (профілі – Біотехнологія; Цитологія, клітинна біологія, гістологія; Радіобіологія)


Інститут проводить підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD), третій освітньо-науковий рівень вищої освіти. Строк підготовки становить 4 роки. В Інституті розроблено та затверджено вченою радою власну освітньо-наукову програму за спеціалізаціями: біотехнологія; цитологія, клітинна біологія, гістологія; радіобіологія.

Прийом на навчання до аспірантури з відривом від виробництва буде здійснюватись на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Участь в конкурсних іспитах для вступу до аспірантури можуть брати особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з вступних іспитів із спеціальності 091 – Біологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра); іноземної мови та філософії.

Правила прийому до аспірантури ІКБГІ


Прийом документів здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148, кім. 24.

Телефон для довідок: (044) 526-70-53

Зміни до правил прийому 2017

Увага!

ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДО АСПІРАНТУРИ ІКБГІ НАН України у 2017 році

В поточному році вступники до аспірантури мають скласти два вступних іспити – із спеціальності та іноземної мови. Вступного іспиту з філософії не буде.

Відповідним чином змінюється розрахунок конкурсного балу вступника:
Іспит із спеціальності – ваговий коефіцієнт 0,5
Дослідницька пропозиція – ваговий коефіцієнт 0,2
Іспит з іноземної мови – ваговий коефіцієнт 0,25
Додаткові бали – без змін.

Конкурсний бал особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури , формуватиметься за формулою:
КБ = 0,5хВІС + 0,25хВІМ + 0,2хДП + 0,05хДБ, де:
- ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100–бальною шкалою);
- ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100–бальною шкалою);
- ДП– дослідницька пропозиція (за 100–бальною шкалою);
- ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (за наявності).

[uk][ru][en]
Особисті інструменти