Прийом до аспірантури ІКБГІ

Матеріал з ІКБГІ

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

приймає до аспірантури з відривом від виробництва
за спеціальностями:

091 Біологія (профілі – Біотехнологія; Цитологія, клітинна біологія, гістологія; Радіобіологія)


Інститут проводить підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD), третій освітньо-науковий рівень вищої освіти. Строк підготовки становить 4 роки. В Інституті розроблено та затверджено вченою радою власну освітньо-наукову програму за спеціалізаціями: біотехнологія; цитологія, клітинна біологія, гістологія; радіобіологія.

Прийом на навчання до аспірантури з відривом від виробництва буде здійснюватись на конкурсній основі за результатами вступних випробувань. Участь в конкурсних іспитах для вступу до аспірантури можуть брати особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з вступних іспитів із спеціальності 091 – Біологія (в обсязі стандарту вищої освіти магістра); іноземної мови та філософії.

Правила прийому до аспірантури ІКБГІ


Прийом документів здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148, кім. 24.

Телефон для довідок: (044) 526-70-53

[uk][ru][en]
Особисті інструменти