Праці співробітників Інституту за 2019 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Праці співробітників Інституту за 2019 рік

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики та радіобіології

Монографії, книги, підручники

 • Кутлахмедов Ю.А. Теория ...
 • Міхєєв О.М.... Використання...

Статті, опубліковані в Україні

 • Kravets A.P....
 • Жук В.В....

Статті, опубліковані за кордоном

 • Litvinov S....
 • Берестяная А.Н....

Тези, опубліковані в Україні

 • Khoma Y., ...
 • Khudolieieva L., ...

Тези, опубліковані за кордоном

 • Litvinov S., ...
 • Берестяная А.Н. ...

Виступи

 • Кравець О.П. ...

Патенти

 • Пчеловська С.А., ...

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Статті, опубліковані в Україні

 • Kyrienko A.V., ...
 • Matvieieva N., ...

Cтатті, опубліковані за кордоном

 • Kadri Tõldsepp, ...
 • Lystvan K, ...

Тези, опубліковані в Україні

 • Kumorkiewicz A., ...
 • Litvinov S.V., ...

Тези, опубліковані за кордоном

 • Kyrpa-Nesmiian T. ...
 • Rudas V., ...

Патенти

 • Патент на корисну модель...


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Статті, опубліковані в Україні

 • Lakhneko O.R., ...
 • Nitovska I.O., ...

Статті, опубліковані за кордоном

 • Bi H., ...

Тези, опубліковані в Україні

 • Lakhneko O.R., Stepanenko A.I., Kuzminskiy Ye.V., Morgun B.V. Biotechnology for genotyping of drought related sequences of TaWRKY2-D1 in Triticum aestivum. Матеріали ХІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття», присвячена 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва. Київ, 19 квітня 2019 року. / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – 2019. – С. 47.
 • Stepanenko A.I., Lakhneko O.R., Zborivska O.V., Sokolova D.O., Stasik O.O., Morgun B.V., Borisjuk N.V. The key transcription factors of stomata development in bread wheat. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 74-75.
 • Гав’яз В.О., Моргун Б.В., Лахнеко О.Р. Генотипування промислових українських сортів пшениці за геном ТаFlo2, пошук кореляції маси тисячі зерен за алельним складом гена. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 76-77.
 • Катрій В.Б., Моргун Б.В., Рибалка О.І. Ідентифікація мутацій у генах В- та D-гордеїнів у рослинах ячменю. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 78-80.
 • Лахнеко О.Р., Карпенко Ю.В., Степаненко А.І., Кузьмінський Є.В., Моргун Б.В. Біоінформатичне дослідження елементів послідовності WRKY2 пшениці м’якої. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 86-87.
 • Моргун Б. Молекулярно-генетичний контроль насіння – як убезпечити себе від підробок. Міжнародна конференція "Сучасні технології вирощування солодкого перцю". Lucky Seed, м. Нова Каховка, Україна. 15 лютого 2019 року.
 • Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. Вплив генетичного фону на прояв «петіт» мутацій у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та Saccharomyces paradoxus. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвячена 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва. Київ, 19 квітня 2019 року. / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 64.
 • Римар Ю.Ю., Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. Дестабілізація геному при вторинному рості у Δyku70 "петіт" штамі дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Матеріали ХIV конференції молодих дослідників «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», 23-24 жовтня 2019 року, м. Київ, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. – С. 87-88.

Тези, опубліковані за кордоном

 • Chen G., Michael T., Stepanenko A., Zhou Yu., Peterson A., Kishchenko O., Cui D., Zhu H., Lakhneko O., Morgun B., Lam E., Borisjuk N. Special arrangement of 5S rDNA in great duckweed, Spirodela polyrhiza: unusually low gene copy number, sequence divergence and precise chromosomal arrangement. 5th International ICDRA conference on Duckweed Research and Applications. Weizmann Institute of Science. Rehovot, Israel. September 9-12, 2019. P. 59.
 • Chen G., Michael T., Zhou Yu., Stepanenko A., Peterson A., Kishchenko O., Lakhneko O., Morgun B., Lam E., Borisjuk N. Duckweed rDNA Organization and Evolution. PAG XXVII - Plant & Animal Genome Conference. San Diego, USA, January 2019.
 • Matvieieva N., Shakhovsky A., Kobylinska N., Khainakova O., Morgun B., Lakhneko O., Ratushnyak Ya., Duplij V., Kuchuk M., Mickevicius S. “Hairy” root culture of medicinal plants as a source of biologically active compounds: from laboratory to pharmacy. 3rd International Conference „Smart Bio“. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 02-04 May 2019. P. 24.
 • Yaroshko O., Morgun B., Velykozhon L., Kuchuk M. 'Floral-dip' genetic transformation of Amaranthus caudatus L. with heterologous genes. 4th International Scientific Conference Agrobiodiversity Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life. Nitra, Slovakia. September 11–13, 2019. P. 151. DOI: 10.15414/2019.9788055220703 >>>
 • Zhou Yu., Kishchenko O., Stepanenko A., Chen G., Peterson A., Wang W., Zhou J., Pan C., Borisjuk N. Dynamics of NO3- and NH4+ assimilation by duckweed. The 4th International Symposium on the Nitrogen Nutrition of Plants. September 21-25, 2019, Nanjing, China. – P. 41.

Патенти

 • Заявка номер u 2019 10557 на деклараційний патент України на корисну модель: Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дуплій В.П., Деркач К.В., Черчель В.Ю., Сатарова Т.М. «Відбір генотипів кукурудзи, компетентних до біолістичної генетичної трансформації, за допомогою дослідження транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази». Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. 23.10.2019.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти