Тези 2015 - Відділ молекулярної генетики

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Відділ молекулярної генетики

Матеріали конференції за 2015 рік

 1. Gorovoj L.F., Seniuk O.F. Mycoton – the mushroom biomaterial with wound healing behavior // The 8-th International Medicinal Mushrooms Conference. Aug. 24-27, 2015. Manizales (Caldas), Colombia. P. 90. >>>

 2. Kurochko N.F., Seniuk O.F., Gorovoj L.F., Seniuk Kh.V. Efficiency of the mushroom preparation mycoton in the treatment of patients with chronic renal failure // The 8-th International Medicinal Mushrooms Conference. Aug. 24-27, 2015. Manizales (Caldas), Colombia. P. 89. >>>

 3. Seniuk O.F., Gorovoj L.F., Kovalev V.O., Krul M.I., Zhehera V.M. Ability of the preparation mycoton to reduce the levels of urea and creatine in serum of BALB/C mice with membranous glomerulonephritis // The 8-th International Medicinal Mushrooms Conference. Aug. 24-27, 2015. Manizales (Caldas), Colombia. P. 88. >>>

 4. Shnurenko O. Study of barley genetic diversity using SSR markers // Тези XIV Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції "Innovations in science and technology", НТУУ «КПІ», Київ, 7-30 квітня 2015 року – С. 27-28. >>>

 5. Гнатюк І.С., Горбатюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Інгібуюча дія тиментину на Agrobacterium tumefaciens // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 105. >>>

 6. Кравець О.П., Моргун Б.В., Соколова Д.О., Шнуренко О.А., Берестяна А.М., Гродзинський Д.М. Рівень епігенетичного поліморфізму сорту як маркер виробничої надійності // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 128. >>>

 7. Нітовська І.О., Абраімова О.Є., Сатарова Т.М., Рудас В.А., Моргун Б.В. Отримання трансгенної кукурудзи, стійкої до гербіциду Basta, для ліній і гібридів української селекції // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 66. >>>

 8. Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Дуган О.М., Моргун Б.В. Ідентифікація пшенично-житньої транслокації 4BS.4BL-5RL у сортах м’якої пшениці // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 78. >>>

 9. Сенюк О., Горовий Л. Поведінкові реакції лінійних мишей з альтернативною генетично обумовленою радіочутливістю за гострого хронічного зовнішнього опромінення та інкорпорації 137Cs і можливість їх модифікації грибним меланином // IV з'їзд Радіобіологічного товариства України. Київ, 5-9 жовтня 2015 року. Тези доповідей. Київ, 2015. С.116-117. >>>

 10. Сенюк О., Шевель В., Горовий Л. Радіопротекторний ефект індраліна і меланін-глюканового комплексу з F. fomentarius при гострому опроміненні (5,95 Гр/8,5 хв) мишей BALB/C // IV з'їзд Радіобіологічного товариства України. Київ, 5-9 жовтня 2015 року. Тези доповідей. Київ, 2015. С. 117-118. >>>

 11. Скриник М.М., Похилько С.Ю., Степаненко А.І. Розробка кодомінантної системи маркерів для визначення гена Gpc-B1 в гібридах мʼякої пшениці // Матеріали X Міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 2-4 грудня 2015 року. – С. 41-42. >>>

 12. Скриник М.М., Степаненко А.І., Банникова М.О., Моргун Б.В. Аналіз пшеничного борошна на наявність пшенично-житніх транслокацій 1AL.1RS та 1BL.1RS // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 85. >>>

 13. Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Розробка системи ДНК маркерів для визначення трансгенної пшениці з високим вмістом амілози // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 164. >>>

 14. Тараненко А.М., Нітовська І.О., Моргун Б.В Виявлення трансгена cry1A(b) в трансформантах тютюну Nicotiana tabacum, отриманих в результаті тестування створених генетичних векторів // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 134-135. >>>

 15. Трояновская А.В., Похилько С.Ю., Моргун Б.В., Степаненко А.И., Рыбалка А.И., Полищук С.С., Починок В.М. Определение ценных алелей гена Gpc-В1 в генотипах мягкой пшеницы // II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы» г. Минск, 13-16 октября 2015 года: материалы конференции / Ред. колл.: А.В. Кильчевский и др.; Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. – Минск, 2015 г. – 256 с. – ISBN 978-985-90287-5-5. С. 128. >>>

 16. Шинкарчук М.В., Марковський О.В., Рудас В.А., Моргун Б.В., Овчаренко О.О., Іванніков Р.В. Отримання трансгенних рослин орхідей Dendrobium linguella, стійких до гербіциду Баста, що містять ген cyp11A1 цитохрому P450scc // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 136-138. >>>

 17. Шинкарчук М.В., Рудас В.А., Моргун Б.В., Марковський О.В., Овчаренко О.О., Иванников Р.В. Отримання трансгенних рослин орхідей Dendrobium linguella, стійких до гербіциду баста, що містять ген cyp11A1 цитохрому P450SCC // Матеріали ХVIII Міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», НТУУ «КПІ», Київ, 28 травня 2015 року. – С. 55-57. >>>

 18. Шнуренко О.Р., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Використання SSR-аналізу для дослідження генетичного різноманіття сортів ячменю // Матеріали ХVIII Міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», НТУУ «КПІ», Київ, 28 травня 2015 року. – С. 57-58. >>>

 19. Шнуренко О.Р., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Дослідження генетичного різноманіття сортів ячменю за допомогою молекулярних маркерів // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 169. >>>

 20. Янченко В.Ю., Степаненко О.В., Моргун Б.В. Виявлення алельного стану psy-А1, асоційованого зі вмістом каротиноїдів, серед вітчизняних сортів пшениці // Тези доповідей ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, НТУУ “КПІ”, Київ, 24 квітня 2015 року. – С. 98. >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти