Conference "Modern Plant Biology: Theoretical and Applied Aspects"

2018

Матеріал з ІКБГІ

4th International Scientific Conference «Modern Plant Biology: Theoretical and Applied Aspects»

October 9–10th 2018,
Kharkiv

Зміст

Напрями роботи конференції

 • Клітинна та молекулярна біологія рослин
 • Геном рослин та регуляція його експресії
 • Системна біологія та біоінформатика рослин
 • Молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів
 • Біоенергетика рослин: фотосинтез, дихання, продукційний процес
 • Водний обмін, іономіка, транспорт речовин
 • Онтогенез, ріст, розвиток рослин – механізми регуляції
 • Фітогормонологія та сигналінг
 • Механізми адаптивності та стійкості рослин
 • Біотехнологія, біоінженерія та трансгеноз рослин
 • Взаємодії в системі «рослина-мікроорганізм»
 • Інноваційні агро- та біотехнології
 • Біологія рослин – методологія викладання у вищій школі

Робочі мови:

 • українська,
 • російська,
 • англійська

Форми участі у конференції:

 • очна
  • усна доповідь,
  • стендова доповідь
  • участь без доповіді
 • заочна (публікація тез).

Реєстрація і подача тез доповідей

Для участі в конференції необхідно надіслати тези доповіді та реєстраційну форму на електронну адресу оргкомітету e-mail: modernplantbiologyImage:At 000099 16x17x2.gifgmail.com до 31.05.2018.

Матеріали приймаються ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.

Оргвнесок за участь у конференції:

 • Очна участь: 200 гр. (для молодих вчених 150 гр.)
 • Заочна участь: 100 гр. (для молодих вчених 50 гр.)
 • Для закордонних учасників: 15 €

Оргвнесок сплачується поштовим переказом до 15 червня 2018 року або особисто при реєстрації. На бланку поштового переказу обов'язково вказується прізвище, ім'я, по батькові учасника, а також обов'язково вказується призначення платежу «ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ» і прізвища контактних осіб (Юхно Ю.Ю., Раєвська І.М.). Скановану копію квитанції про оплату необхідно надіслати оргкомітет на ел. адресу modernplantbiologyImage:At 000099 16x17x2.gifgmail.com не пізніше 15 червня 2018.

Additional Information


[uk][ru][en]
Особисті інструменти