Дуплій Володимир Павлович

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Цитування в наукометричних базах даних)
(Цитування в наукометричних базах даних)
 
Рядок 23: Рядок 23:
 
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
 
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
  
Представлено на сайті ResearchGate
+
Представлено на сайті ResearchGate [https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Duplij >>>]
 
<!--
 
<!--
 
[https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Nitovska >>>]
 
[https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Nitovska >>>]

Поточна версія на 23:45, 4 листопада 2020

Volodymyr Duplij 2010-2 382px.jpg

Вебмайстер цього сайту: webmasterAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua

Молодший науковий співробітник: duplijvAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua

[ред.] Цитування в наукометричних базах даних

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Представлено у бібліографічній системі Менделей >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>


[ред.] Список публікацій

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами