Дуплій Володимир Павлович

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Цитування в наукометричних базах даних)
(Цитування в наукометричних базах даних)
Рядок 6: Рядок 6:
  
 
==Цитування в наукометричних базах даних==
 
==Цитування в наукометричних базах даних==
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
 
 
 
Представлено на сайті Google Scholar
 
Представлено на сайті Google Scholar
 
[https://scholar.google.com/citations?user=VZPwj5oAAAAJ&hl=en >>>]
 
[https://scholar.google.com/citations?user=VZPwj5oAAAAJ&hl=en >>>]
Рядок 22: Рядок 20:
  
 
Наукові праці на сайті PubMed [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duplij%5BAuthor%5D >>>]
 
Наукові праці на сайті PubMed [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duplij%5BAuthor%5D >>>]
 +
 +
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(%3C.%3EA%3D%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92$%3C.%3E)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
  
 
Представлено на сайті ResearchGate
 
Представлено на сайті ResearchGate

Версія за 13:22, 2 листопада 2020

Volodymyr Duplij 2010-2 382px.jpg

Вебмайстер цього сайту: webmasterAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua

Молодший науковий співробітник: duplijvAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua

Цитування в наукометричних базах даних

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Представлено у бібліографічній системі Менделей >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті ResearchGate


Список публікацій

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами