Звіт наукової бібліотеки Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України за 2017 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

В 2017 році наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України працювала протягом року, окрім серпня місяця (із-за відпустки бібліотекаря). Режим роботи бібліотеки був скорочений до чотирьох днів на тиждень по причині недостатнього фінансування і переводу бібліотекаря на 0,8 ставки.

Станом на кінець 2017 року у бібліотеці було зареєстровано – 73 користувачі, з них з інших установ – 5 осіб. Вони фізично відвідали бібліотеку 347 рази, а Інтернет сторінку бібліотеки 3330 рази. Користувачам було видано 1414 примірники видань, з них іноземних – 111. Такі показники роботи бібліотеки, як фізична відвідуваність залишилась фактично на рівні минулого року, у той час як книговидача збільшилась порівняно з минулим роком вдвічі. Також користувачі активно відвідують сторінку бібліотеки на сайті Інституту. Так за 2017 рік сторінку бібліотеки відвідали 3330 разів (більше 9 відвідувань в день), що значно перевищує показники минулого року і свідчить про ефективність і актуальність нової форми електронного обслуговування читачів.

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в основному завдяки безкоштовним надходженням. Всього було отримано 23 примірники книг. З них від видавництва «Наукова думка» – 4 примірники, Інституту енциклопедичних досліджень – 2 примірники, «Академперіодики» – 1 примірники, а також в дар від кандидата біологічних наук, заступника директора з наукової роботи Моргуна Б.В. – 14 примірників (10 назв).

Фахові періодичні видання України не передплачувалися на 2017 рік за браком фінансування. Періодичні видання надходили лише завдяки обміну між установами НАН України. Так чотири примірники журналу «Цитология и генетика» обмінювалися на:

  1. журнал «Biopolymers and Cell» з бібліотекою Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;
  2. журнал «Інтродукція рослин» з бібліотекою Національного Ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України;
  3. часопис «Український ботанічний журнал» з бібліотекою Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України;
  4. науковий журнал (№ 5 та 6 2017 року випуску) «Физиология растений и генетика» Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Приємною звісткою стало те, що на 2018 рік було підписано чотири назви наукових періодичних видань України.

Окрім фонду нашої бібліотеки користувачі продовжували активно користуватися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). Так на протязі 2017 року було видано 25 примірників друкованих документів з фондів інших бібліотек користувачам наукової бібліотеки ІКБГІ НАН України та 5 примірників друкованих видань з фондів нашої бібліотеки абонементам з інших організацій. Послугою електронного МБА у підзвітному році скористався 1 користувач бібліотеки. З Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України був отриманий один електронний документ іноземною мовою та електронною поштою надісланий користувачу нашої бібліотеки. Окрім того був відправлений один електронний документ (книга) абоненту Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.

У 2017 році в рамках централізованого формування зведеного електронного каталогу бібліотек НАН України, електронний каталог бібліотеки нашого Інституту було передано до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та виставлено на їхньому порталі для доступу онлайн. Ще варто відмітити, що протягом 2017 року було введено 119 бібліографічних записів. Станом на 1 січня 2018 року електронний каталог наукової бібліотеки ІКБГІ НАН України налічує 1728-м бібліографічних записів.

У 2017 році провідний бібліотекар брав участь у наступних заходах професійного розвитку та підвищення кваліфікації:

  • семінарі для працівників бібліотек наукових установ НАН України «Роль та завдання бібліотек наукових установ у формуванні інформаційного простору та суспільства знань» 11 травня 2017 року в НБУВ;
  • семінарі для бібліографів «Основні напрямки бібліографічної роботи: теорія і практика» 20-21 вересня 2017 року НБУ ім. Ярослава Мудрого;
  • семінарі-практикумі «Превентивні заходи по збереженню та стабілізації фондів» 16 листопада 2017 року НБУВ;
  • науково-практичному семінарі «Систематизація наукових документів за УДК», який відбувся 19 жовтня 2017 року у Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана Федорова».

В цілому, хоча 2017 рік і не був легким, наукова бібліотека ІКБГІ НАН України активно працювала вчасно забезпечуючи усі запити користувачів, поповнювала фонди та впроваджувала нові технології на високому професійному рівні у дусі часу.

Додаткові матеріали

Завантажити повний документ разом із додатками

Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти