Конференція «Біотехнологія XXI століття» / 2024

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

ХVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття»

2024 Conf Biotechnology of the XXI Century Logos.jpg

17.05.2024,
Київ,
КПІ ім. Ігоря Сікорського


Матеріали конференції


Проведення конференції планується в форматі відео-конференції з можливим пленарним засіданням та засіданням робочих груп по секціям.

Участь у конференції безкоштовна.


Зміст

Секції Конференції:

 • Промислова, харчова, сільськогосподарська та медична біотехнологія
 • Природоохоронні біотехнології, біоенергетика та біоінформатика
 • Біотехніка. Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. Ультразвук у біотехнології

Реєстрація та подання матеріалів доповідей

Проведення конференції планується в форматі відео-конференції з можливим пленарним засіданням та засіданням робочих груп по секціям. У зв’язку із дією правового режиму воєнного стану в Україні можливі зміни у форматі конференції, інформація стосовно остаточного формату і програми конференції буде надіслана всім учасникам не пізніше 10 травня 2024 року.

Робоча мова конференції:

 • українська,
 • англійська

Публікація матеріалів конференції

Матеріали конференції будуть опубліковані в електронному збірнику конференції і розміщені на платформі Open Journal Systems: http://conf.biotech.kpi.ua/ та на сайті факультету біотехнології і біотехніки https://biotech.kpi.ua/.

Індексація: Google Scholar

Умови участі

Для участі у конференції до 25.04.2024 на електронну адресу biotechconf@ukr.net необхідно надіслати: заповнену заявку на участь, електронну версію матеріалів доповідей. Після того, як матеріали доповіді будуть розглянуті програмним і організаційним комітетом та прийняте рішення стосовно можливості їх публікації, на вказану Вами електронну адресу буде надіслано лист із підтвердженням, що вони прийняті до опублікування. Учасники конференції, які виступатимуть з доповідями, отримають сертифікати, кращі з яких будуть нагороджені дипломами!

Матеріали доповідей та заявки просимо надсилати файлами у форматі .docx. Назва файлу повинна містити номер секції та прізвище відповідального за тези автора.

Зразок назви файлів: Секція 1–Іваненко-заявка; Cекція 1–Іваненко-тези.

Один автор може подати не більше 2-х матеріалів конференції!

Умови прийняття на рецензування рукопису

 • дослідження було проведено колективом авторів з дотриманням наукових стандартів;
 • рукопис є оригінальним і не був ніде раніше опублікований, в тому числі авторами;
 • рукопис наразі не знаходиться на розгляді в іншому журналі чи конференції;
 • рукопис є результатом оригінального дослідження і має обов’язково відповідати структурі:
  • Анотація (подавати лише англійською) / Abstract
  • Ключові слова (лише англійською) / Keywords
  • Вступ з зазначенням мети дослідження/ Introductions (indicate the aim of the research)
  • Матеріали та методи / Materials and methods
  • Результати та обговорення / Results and discussion
  • Висновки / Conclusions
  • Перелік джерел / References
 • відповідальність за науковий зміст і достовірність результатів несуть автори;
 • рукопис має відповідати вимогам до оформлення.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

 • обсяг 2–4 повні сторінки (із списком літератури) формату А4, всі поля по 2 см;
 • назва матеріалів конференції (14 пт, великі літери, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);
 • прізвище та ініціали автора(-ів), назва установи та електронна адреса контактної особи (14 пт, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру);
  • для авторів із різних установ, після прізвища вказується верхній числовий індекс (Трегуб М.С.1, Сахно Л.О.2), який розшифровується в наступному рядку із зазначенням місця роботи (навчання);
 • місце роботи (навчання) у називному відмінку (напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру);
 • анотація (Abstract) англійською мовою об’ємом 250–400 символів і має відповідати вимогам: шрифт Тimes New Roman, 12 пт, курсив, інтервал одинарний, вирівнювання основного тексту за шириною.
 • ключові слова (Keywords) англійською мовою об’ємом 3–5 слів і мають відповідати вимогам: шрифт Тimes New Roman, 12 пт, курсив, інтервал одинарний, вирівнювання основного тексту за шириною.
 • основний текст матеріалів конференції має відповідати вимогам: шрифт Тimes New Roman, 14 пт, інтервал одинарний, вирівнювання основного тексту за шириною.
 • формули оформлюються тільки в редакторі формул MathType;
 • графічні матеріали (креслення, схема, діаграма, рисунок, фото) позначаються «Рис.» нумеруються арабськими цифрами та вказується назва (Рис. 1. Назва рисунка).
  • Якщо рисунок містить декілька зображень, то кожне з них позначається латинською літерою (а, b, c, …).
  • Позначення – розташовується під рисунком на наступному рядку, вирівнюється по центру і виділяється 12 пт, напівжирним шрифтом.
  • Якщо на рисунку представлений графік чи діаграма, то в підпису до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.
  • Від тексту рисунок відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком.
  • На всі рисунки у тексті мають бути відповідні посилання у вигляді (рис. 1.), (рис. 2. а, b);
 • таблиці позначаються словом «Таблиця», нумеруються арабськими цифрами та після крапки вказується назва (Таблиця 1. Назва таблиці).
  • Позначення таблиці – розташовується над таблицею, вирівнювання по правому краю і виділяється 12 пт, напівжирни шрифтом.
  • Від тексту таблиця відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком.
  • На всі таблиці у тексті мають бути посилання у вигляді (табл. 1);
 • список літератури: оформлюється наприкінці статті в порядку використання джерела в тексті під назвою «Список використаної літератури».
  • У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із зазначенням номера джерела [1] або джерела через кому, якщо їх декілька: [2, 3].
  • Список оформлювати згідно із ДСТУ 8302:2015 (з урахуванням поправок, надрукованих в інформаційному покажчику «Стандарти» № 12-2016).
  • У випадку посилання на наукові статті обов’язково необхідно вказувати DOI.
  • Шрифт Тimes New Roman, 12 пт, інтервал одинарний, вирівнювання основного тексту за шириною;
 • для більш наочного ознайомлення із вимогами до оформлення, необхідно переглянути Зразок оформлення матеріалів конференції у файлі (див. розділ "Додаткова інформація").


Додаткова інформаціяОсобисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами