Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2010 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


 1. Bacillus subtilis 26 Д - индуктор резистентности растений к стрессам : монография / Т. Н. Олийнык, S. S. Azaiki, Р. В. Ковбасенко [и др.]. - Киев : Феникс, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 110-143.

 2. Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів : [наук. вид.] / [Р. І. Бурда, Н. А. Пашкевич, О. І. Блінкова та ін.] ; за ред. Р. І. Бурди ; НАН України, ДУ "Ін-т еволюційної екології НВАН України". - К. : Наукова думка, 2018. - 192 с. : граф., рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 176-187.

 3. Академік Дмитро Михайлович Гродзинський: до 80-річчя з дня народження : бібліогр. покаж. / Асоціація бібліотек України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека, НААН України ; уклад.: В. А. Вергунов, Н. М. Рашидов ; укдад. О. В. Бачкала ; рец.: І. М. Гудков , Л. О. Лісневич ; наук. ред. В. А. Вергунов. - К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2010. - 239 с. : фото. - (Вчені-прородознавці України). - Предм. темет. покаж.: с.227 -228 . - Імен. покаж.: с. 229-238.

 4. Войтенко, Володимир Платонович. Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі) / Войтенко В. П., Писарук А. В., Кошель Н. М. ; ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", Лаб. мат. моделювання процесів старіння. - Київ : Фенікс, 2013. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 234-242.

 5. Енциклопедія історії України : [у 10 т. : тематич. том] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка. - 2018. - ISBN 966-00-0632-2. Т. 1-10 (А) : Україна - українці : [в 2 кн.]. Кн. 1 / [М. А. Араджионі та ін.]. - 2018. - 601, [5] с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

 6. Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії Сучас. України. - Київ : Поліграфкнига. - 2001. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 19 : Малиш - Медицина / редкол.: І. М. Дзюба (співголова) [та ін.] ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2018. - 687 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. 1. 100 запитань і 100 відповідей про атестацію (1121244)

 2. ACTA Neurobiologioe Experementis (1121014)

 3. Acta Nevrobiologia Experimentalis 2008 v.68 no. 3 (1121091)

 4. Acta Nevrobiologia Experimentalis 2009 v69N2 (1121116) 1. Adhin M.R. A comparative analysis of RNA coliphages (1121203) 1. Agricultural Statistics (1121212) 1. Ancarj Multisite-translational 2009 (1121148) 1. Bjorblom C. Assessment of endoctine Distructung (1121149) 1. Brameier M. Banzhalw. Linear Genetic Programming 2006 (1121147) 1. Brink M.F. The functional analysis of 16S r RNA Using (1121204) 1. Bulled in Plant Science 2004p. v50 (1121132) 1. Chemical Research in Toxicology CD ROM (1121012) 1. Chemical Research in Toxicology v.20 N1-12 (CD-ROM) (1121102) 1. Computational Chemistry (1121202) 1. Genetic Engineering v, 5 ксерокопія (1121216) 1. Genome and Genetics P.III ксерокопія (1121218) 1. Genomics (1121144) 1. Genomics 2008 v.91 N4.5 (1121095) 1. Genomics 2008 v.92 N1.2.3.4 (1121108) 1. Genomics 2008 v.92 N5.6 (1121110) 1. Genomics 2009 v.93 N1 (1121111) 1. Genomics 2009 v.93 N2 (1121122) 1. Genomics 2009 v.93 N3 (1121117) 1. Getting Started (1121200) 1. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2007 v54 #9.10.11.12 (1121092) 1. J. of Agricultural and Food Chemistry CD ROM (1121011) 1. J.of Agricultural and Food Chemistry v.55 N1-26 (CD-ROM) (1121101) 1. Looman A.C. Effects of heterologous Ribosomal (1121206) 1. Maniatis T. Molecular Cloning ксерокопія (1121220) 1. Mans R. Functional properties of plant viral RNA (1121207) 1. Physiological and Mol. Plant Pathology (1121081) 1. Physiological and Mol. Plant Pathology 2007 v.71 N4-6 (1121096) 1. Plant cell Tissue and organ (1121042) 1. Plant cell Tissue and organ том79 (1121046) 1. Plant Cell Tissue and organ Culture2004v.76N1-3v.77N1-3v.78N1-3 (1121033) 1. Plant Science 2009, том176 №1.2.3 (1121109) 1. Plant Science 2009, том176 №4 (1121112) 1. Plant Science 2009, том176 №5,6 (1121107) 1. Plant Science 2009, том177 №1.3.4 (1121115) 1. Plant Science 2009, том177 №2 (1121128) 1. Plant Science 2009, том177 №5ж-л (1121121) 1. Plant Science 2009, том177 №6 (1121129) 1. Plant Science 2010, том178 №2 (1121130) 1. Post-transcriptional Control of Gene Expression (1121208) 1. Recombinant DNA Methodology ксерокопія (1121215) 1. Reference (1121201) 1. Regulation of Death Receptor-Mediated (1121118) 1. RNA Polymerase – An Overview ксерокопія (1121214) 1. Sauchanka U.K. Coenogenetics (1121213) 1. Schleif.F. Practical Methods in Molecular Biology ксерокопія (1121217) 1. Section B, Alterations in the Genome ксерокопія (1121219) 1. Spanjaard R.A. Expression of the rat interferon-a 1 gene Escherichia coli (1121205) 1. Physiological and Molecular Plant Pathology (1121143) 1. Transcriptional Regulation. I (1121209) 1. Transcriptional Regulation. IІ (1121210) 1. Trends in Genetics том20 №1-8.10-12 (1121047) 1. Watson J.D. Molecular biology of the Gene (1121211) 1. Westerlund N. Cytosheletal effectors of zNH1nregulating (1121119) 1. Академик В.И. Скок (1121013) 1. Академік М.Шуба (1121127) 1. Анатований каталог 2004р. (1121050) 1. Анатований каталог книжкових видань 2008року (1121120) 1. Анатований каталог книжкових видань 2009року. (1121222) 1. Архівні фонди установ НАНУ (1121100) 1. Безпека регіонів України Т.-1 (1121098) 1. Берченко ОИ Атлас (1121029) 1. Библіотеки национальн акад наук Вип2-к (1121019) 1. Биохимически методы (1121151) 1. Біохімічна діяльність мікроорганізмів (1121094) 1. Ботанічні зошити (1121044) 1. Бреслер С.Е. Молекулярная биология (1121152) 1. Булах Теория и методи (1121265) 1. Бурлака Радиокальні форми кисню та оксиду (1121010) 1. В.І.Вернадський.Вчений. Мислитель. Громадянин. (1121153) 1. В.М.Гунько, В.В.Туров, П.П.Горбик Вода на межфазной границе (1121113) 1. Варбанец Л.Д. Методи исследования єндотоксинов (1121078) 1. Варбанець Л.Д., Борзова Н.В. Глікозидази мікроорг-в (1121226) 1. Велика чи мала літера. Словник (1121043) 1. Вернадський (1121009) 1. Верстюк В.Ф. та ін. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник (1121049) 1. Веселовський Биофизика одиночного (1121030) 1. Ви і ваша аудиторія (1121223) 1. Виленчик М.М.Закономерности молеклярно-генетического (1121154) 1. Волков. Современные представления о системе гемостаза (1121134) 1. Вольвач П Смиренко фундатор (1121020) 1. Вольвач П Смиренко фундатор 4,2 (1121021) 1. Гаєвська А.В. Паразитологія та паталогія (1121035) 1. Гершензон С.М. и др. Мутагенное действие ДНК и вирусов у дрозофилы (1121156) 1. Гершензон С.М. Основы современной генетики (1121155) 1. Гершензон С.М. Тропою генетики (1121157) 1. Глазко В.И. Генетически модифицированные организмы (1121159) 1. Глеба Ю.Ю. Клеточная инженерия растений (1121160) 1. Глухов О.З. Глухов О.З. та ін. Наукові основи відновленя трав’яних фітоценозів в степовій (1121197) 1. Годована. Словник-довідник назв (1121126) 1. Головащук словник (1121040) 1. Головненко Н.Я.,Карасева Т.Л. Сравнительная биохимия чужеродных соединений (1121161) 1. Гордіенко Фізика біомемб. (1121114) 1. Готлоп Ф. Практика профессиональной фотографи (1121158) 1. Гриценко В.І. Інформаційні технології в біології та медицині (1121082) 1. Грищенко В.І. Криобновление его роль в сохранении (1121123) 1. Девонські конодонтипівденно-західної окраїни Східноєвропейської платформи (1121224) 1. Державні санітарні правила 6.177-2005-09-02 (1121257) 1. Дзядевич Наукові та технологічні засади (1121139) 1. Долін В.В. Самоочищення природнього середовища після чорнобиля (1121034) 1. Дьяков Ю.Т. и др. Общая и молекулярная фитопатология (1121162) 1. Екологічна енциклопедія (1121259) 1. Екологічна енциклопедія 2 том (1121261) 1. Експлуатація вогнегасників. Практичний посібник. (1121262) 1. Енциклопедія Сучасної України (1121231) 1. Енциклопедія сучасної України 1том (1121037) 1. Енциклопедія сучасної України 2том (1121038) 1. Енциклопедія сучасної України 3том (1121039) 1. Енциклопедія сучасної України 4том (1121055) 1. Енциклопедія сучасної України 5том (1121056) 1. Енциклопедія сучасної України 6 том (1121080) 1. Енциклопедія сучасної України 7 том (1121097) 1. Енциклопедія сучасної України 8том (1121103) 1. Євген Рослицький Сергій Виноградський-передовий мікробіолог світу (1121090) 1. Журнал Science 2008,V319-№5865 (1121268) 1. Журнал Scince 2005р. №309 (1121135) 1. Журнал Scince 2005р. №310 (1121136) 1. Журнал Scince 2006р. №311 1. Зайченко А.М. и др. Макроцикліческие трихотеценовие микотоксини (1121146) 1. Заіменко. Наукові принципи (1121141) 1. Закон України Про охорону праці (1121248) 1. Захаров И.А.,Мацелюх Б.П. Генетические карты микроорганизмов (1121163) 1. Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні (1121198) 1. Индукторы интерферона (1121182) 1. Ільченко О. Англійська для науковців (1121225) 1. Інструкція (1121246) 1. Інструкція з ОП при роботі з отруними, шкідливими та пожежонебезпечними речовинами (1121256) 1. Історія НАНУ 1946-1950 ч.1 (1121105) 1. Історія НАНУ 1946-1950 ч.2 (1121106) 1. Історія української культури т.4кн1 (1121099) 1. Історія української культури т.4кн2 (1121048) 1. Календар визначних подій. Національна академія наук України. 2008 (1121088) 1. Каталог періодичних видань НАН України-2009 (1121124) 1. Київський літопис ХХІ століття. НАНУ. Ювілейний збірник (1121104) 1. Кияк Б.Р. Методы алгоритми та моделі Інформаційних технологій наукового прогнозування (1121164) 1. Клеточний механизм адаптациї раст (1121018) 1. Клименко С.В. Кизил на Украине (1121165) 1. Клімат України- К.2003 (1121267) 1. Книга документ для практичної роботи відповідальному за пожежну безпеку А.П. Рожков (1121253) 1. Книга НАНУ. Анотований каталог книжкових видань 2007 року (1121142) 1. Книги (1121015) 1. Книги Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи (1121145) 1. Ковтун Г.О. Формування черепа (1121086) 1. Ковтун Г.О. Хіміки жартують (1121083) 1. Кондратюк С.Я. Індикація стану навколишнього середовища (1121093) 1. Копач П.И. Техногенез и кислотные дожди (1121138) 1. Кордюм В.А. Наша «шагреневая кожа» -- это наша проблема… (1121166) 1. Костюк П.Г. та ін. Внутрішньоклітин.кальцієва сигнал. (1121229) 1. Костюк П.І. Іони кальцію у функції мозгу (1121045) 1. Коць С.Я. та інші Особенности взаимодействия растений и азотофиксирующих микроогранизмов (1121140) 1. Курдиш Інтродукція мікроорганізмів (1121266) 1. Кухарь новий (1121041) 1. Кучук Н.В. Генетическая инженерия высших растений (1121167) 1. Кушнір Г.П. Мікроклональне розмноження рослин (1121133) 1. Лазерний диск Словники української мови версія 4.1 (1121270) 1. Лакин Г.Ф. Биометрия (1121168) 1. Левенко Б.А. Генетически модификацирован (трансгенніе растения) (1121221) 1. Лекарственные препараты Украины .Т 11. Л-У (1121170) 1. Лекарственные препараты Украины. Т.1. А –К (1121169) 1. Лекарственные препараты Украины.Т.111.Ф-Э (1121171) 1. Людина навчальний посібник з анатомії (1121022) 1. Макаров Ю.Н. Десятиногіе ракообразние (1121036) 1. Мамонтова Єволюція филогенез (1121087) 1. Маниатис Т. Молекулярное клонирование (1121173) 1. Медицинская химия и клиническое применение (1121023) 1. Медичний російсько-українського словник (автор: Кисільов В.Р.) (1121235) 1. Методи молекулярної біотехнології (навч.посіб) (1121131) 1. Микроорганизмы в космическом полете (1121172) 1. Михайло Голубець Бібліографічний (1121024) 1. Модилевський Я.С. Як утворюються плоди у квіткових рослин (1121177) 1. Молекулярная генетика митохондрий (1121071) 1. Молекулярний механізм образовання фибри (1121017) 1. Мороз П.А. Аллеопатия в плодовых садах (1121196) 1. Нагороди НАНУ Цибань В.О. (1121275) 1. Надежность клеток и тканей (1121076) 1. Наука України у світовомі інформаційному просторі (1121125) 1. Наука України у світовому інформаційному просторі (1121089) 1. Наука України у світовому інформаційному просторі вип.3 (1121271) 1. Наукові основи розробки лікарських препаратів (1121174) 1. Наумовець Ви віч на віч з аудиторією (1121243) 1. Норми радіаційної безпеки України НРБУ -97 Д 2000 (1121258) 1. Общие направления журнал генетика (1121028) 1. Оксенр Л.М. Флора лишайників (1121274) 1. Определитель висших растений України (1121175) 1. Орлова О. Доліна В. Біохімія цезію-137 (1121228) 1. Основные правила безопасной работы в химических лабораториях (1121250) 1. Остерман Л.А. Исследования биологических макромолекул (1121178) 1. Очерки развития науки в Одесе (1121176) 1. Пискунов А.К. Вещество .Природа и теория (1121179) 1. Підгорський В. Інтенсифікація (1121273) 1. Повний тлумачний словник (1121260) 1. Повреждение и репарация ДНК (1121184) 1. Покровський А.А. Лизосоми (1121070) 1. Поликар А. Єлементи физиологии клетки (1121069) 1. Положення про службу охорони праці (1121247) 1. Порядок присудження наукових ступенів (1121245) 1. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (1121254) 1. Правила користування електричною енергією (1121255) 1. Правила пожежної безпеки в Україні (1121252) 1. Правила улаштування електроустановки (1121263) 1. Практичний росйсько-український словник приказок (автори: Г.Модзинський, М.Йогансен) (1121238) 1. Практичний словник виробничої термінології (автор: Шелудько І.М.) (1121236) 1. Примырна програма вступ.ынструктажу з питань оп (1121251) 1. Про хіміків Ковтун Г.О. (1121057) 1. Проблема нормы в токсикологии (1121180) 1. Просторова-числова кореляція (1121230) 1. Рейф Ф. Статистическая физика (1121181) 1. Рингерц Р. Сєфидж Гибридние клетки (1121073) 1. Робертис Е.де. и др. Общая цитология (1121062) 1. Ролан Ж.К. Атляс по биологии клетки (1121072) 1. Рос.-укр. словник Укр.-рос. словник 500000сл.-К.:Ірпінь,08 (1121150) 1. Російсько-український словник (1121242) 1. Самойлова К. Действие ультрафеолетовой (1121065) 1. Свенсон К., УєбтерП. Клетка (1121077) 1. Сибірний А. Мікробний синтез флавінів (1121053) 1. Синтез белка и резистентность клеток (1121067) 1. Ситник В.Вернадський (1121054) 1. Ситник К.М., Шмиговська В.В. Володимир Вернадський і Академія (1121185) 1. Словник геологічної термінології (автор П.Тутковський) (1121237) 1. Словник гірничної термінології (автори: П.Василенко, І.Шелудько) (1121232) 1. Словник з релігієзнавства (1121016) 1. Словник музичної термінології (1121233) 1. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування (автор: П.Горецький) (1121234) 1. Словник технічної термінології. Мірництво (автори: Ю.Трихвилів, І.Зубков) (1121239) 1. Словник укр. наук. і народних назв (1121032) 1. Словник української мови (1том) (1121269) 1. Словник фізичної термінології (автор: В.Фаворський) (1121240) 1. Словник хемічної термінології (автор: С.Курило) (1121241) 1. Современные биотехнологии – вызов времени (1121183) 1. Соколовская Б.Х. Сто задач по генетике и молекулярной биологии (1121186) 1. Справочник по свойствам, методам анализа и (1121187) 1. Справочник по свойствам, методам анализа и Очистке воды. В 2-х ч. Ч.2. (1121188) 1. Стейниер Р. И. др. Мир микробов. Т.3. (1121189) 1. Степанов Достиження енергет и защити окруж (1121027) 1. Теоретическая и математическая биология (1121190) 1. Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах (1121227) 1. Типове положення про порядок пров.навчання і перевірки знань з охорони праці (1121249) 1. Українсько-російский словник (1121031) 1. Україна наукова (1121058) 1. Україно мовна книга (1121025) 1. Українська колекція мікроорганізмів (1121084) 1. Український орфографічний словник (1121079) 1. Ультрастріктура і функція клетки (1121059) 1. Ультраструктура растительних клеток (1121064) 1. Універсальна десятка (1121026) 1. Уотсон Дж. Молекулярная биология гена (1121191) 1. Управління інтелектуальною власністю (1121193) 1. Фауна України Т19 (1121052) 1. Фауна України том19 (1121264) 1. Физико-химические методы молекулярной биологии (1121192) 1. Фотобиология животной клетки (1121074) 1. Фрей-Висслинг Сравнительная органелография (1121061) 1. Фрей-Висслинг Ультраструктура растительной (1121068) 1. Функциональная морфология клетки (1121060) 1. Ходоров Б.И. Общая физиология (1121066) 1. Цитология и генетика мейоза (1121063) 1. Чанг Т.М. Искуственние клетки (1121075) 1. Черевченко Біотехнологія (1121085) 1. Чмутов К.В. Хроматографія (1121194) 1. Чорнобиль (1121051) 1. Шуба Я. Основи молекулярної фізіології (1121272) 1. Энтеробактерии: Руководство для врачей (1121195) 1. Юхновський І. Та ін. Мікроскопічна теорія Фазових переходів у тривимірних системах (1121199)Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти