Періодика українською та російською мовами

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

ЗАСТЕРІГАЄМО!!! СТОРІНКА ЗАСТАРІЛА!

БУДЬ ЛАСКА КОРИСТУЙТЕСЯ ЕЛЕКТРОННИМ КАТАЛОГОМ БІБЛІОТЕКИ, ЯКИЙ РЕГУЛЯРНО ПОНОВЛЮЄТЬСЯ!


Зміст

Агроекологічний журнал >>>

Агрохимия >>>

Биологические мембраны >>>

Биологические науки (Научные доклады высшей школы. Серия Биологические науки) >>>

Биоорганическая химия >>>

Biopolymers and Cell (Біополімери і клітина, Биополимеры и клетка) >>>

Биотехнология >>>

Біотехнологія >>>

Науковий журнал НАН України, Ін-т біохімії. - ISSN 1995-5537
2011: 4(1-4)
2010: 3(1-4)
2009: 2(1-2)
2008: 1(1-4)

Биофизика

АН СССР. - М. - ISSN 0006-3029
2005: 50 (1-3)
2001: 46 (5-6)
1997: 42 (1-3, 6)
1992: 37 (1-5)
1991: 36 (3-6)

Биохимия

Отд-ние биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР. - М. - ISSN 0320-9725
2007: 72 (1-6)
2005: 70 (1-6)
2001: 66 (8-12)
1997: 62 (7-6, 11)
1996: 61 (7-12)
1995: 60 (1-12)
1993: 58 (1-9)
1992: 57 (1-12)
1991: 56 (5-12)

Ботанический журнал

АН СССР. Всесоюз. Ботан. о-во. -М., Выходит 12 раз в год - ISSN 0006-8136
1991: 76 (5, 6-12)

Бюлетень Вищої атестаційної комісії України

Вища атестаційна комісія. -К., 1998 -.- Виходить 6 разів на рік.
2011: (1-12)
2010: (1-12)
2009: (1-12)
2008: (1-12)
2007: (1-12)
2006: (1-12)
2005: (1-12)
2004: (1-12)
2003: (2, 4-12)
2002: (1-6)
2001: (1-6)
2000: (1-6)
1999: (1-6)
1998: (1-4)
1997: (4)

Бюллетень Высшей аттестационной комиссии СССР

Высшая аттестационная комиссия СССР. -М., Выходит 6 раз в год - ISSN 0135-888Х
1991: (3-6)

Бюллетень Московского общества испытателей природы

Отдел биологический. -М., 1991 -.- Выходит 6 раз в год. - ISSN 0027-1403
1991: 96 (3-6)

Бюллетень по авторскому праву

Публикуется ООН по вопросам образования, науки и культуры / Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО. Госкомпечать СССР. ЮНЕСКО. -М., Выходит 4 раза в год. - ISSN 0234-3002
1991: 24 (2, 3-4)

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины

Ежемес. науч.-теорет. журн./ Академия мед. наук СССР -М. - ISSN 0365-9615
1991: CXII (5-12)

В мире науки

Ил. журн.: Пер. с англ. -М. - ISSN 0208-0621
1993: (1-3)
1991: (8-12)

Вестник Академии наук СССР

Науч. и общественно-политический журн. Президиума АН СССР. -М. - ISSN 0002-3442
1992: (1-12)
1991: (6-12)

Вестник Московского университета. Серия I. Биология

Науч. журн. -М. - ISSN 0201-7385; ISSN 0137-0952
1995: (1-2)
1992: (2-4)

Вестник рентгенологии и радиологии

Двух мес. науч.-практ. журн. М-ва здравоохранения СССР и Всесоюз. о-ва рентгенологов и радиологов -М. - ISSN 0042-4676
1993: (1-3)
1992: (1-6)
1991: (3-6)

Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук

Двухмес. науч.-теорет. журн. / Российская академия с.-х. наук. - М. - ISSN 0869-3730
1992: (1-6)

Вестник сельскохозяйственной науки

Ежемес. науч.-теорет. журн. - М. - ISSN 0206-6335
1992: (1-2, 4-12)

Відомості Верховної Ради України

Видання Верховної Ради України. - К. - ISSN 0320-7978
1995: (1-29, 31-52)
1993: (1-10, 12-26)

Вісник аграрної науки >>>

Науково-теоретич. журн. Української академії аграрних наук - К. - ISSN 0868-8532
2009: (1-12)
2005: (7-12)
1995: (1-3, 5-6)
1992: (1-12)

Вісник Академії наук Української РСР

Науковий та громадсько-політичний журнал Президії Академії наук Української РСР. -К., Виходить щомісяця. - ISSN 0372-6436.
2005: (1-12)
2004: (1-12)
2003: (2-12)
2002: (1-12)
2000: (1-12)
1999: (2-12)
1995: (1-8, 11-12)
1994: (1-6)
1993: (1-3, 5-6)
1992: (1-12)
1991: (5-12)

Вісник Національної академії наук України >>>

ISSN 0372-6436
2011: (1-12)
2010: (1-12)
2009: (1-12)
2008: (1-12)
2007: (1-12)
2006: (1-12)

Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів >>>

Науково-практичний журнал Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова - ISSN 1810-7834
2011: 9(1-2)
2010: 8(1-2)
2009: 7(1-2)
2008: 6(1-2)
2007: 5(1-2)
2006: 4(1-2)
2005: 3(1-2)
2004: 2(1-2)

Вопросы вирусологии

Двухмес. науч.-теорет. журн. / Академия мед. наук, Всесоюзное научное общество микробиологов, эпидемиологов и паразитологов: Двухмес. науч.-теорет. журн. -М., - ISSN 0507-4088
1991: 36 (3-6)

Вопросы медицинской химии

Двухмес. науч. теорет. журнал / АН СССР - ISSN 0042-8809
1992: 38 (1-6)
1991: 37 (3-6)

Генетика >>>

Ежемесячный журнал / АН СССР. - М. - ISSN 0016-6758
2011: 47 (1-12)
2010: 46 (1-12)
2009: 45 (1-12)
2008: 44 (1-12)
2007: 43 (1-12)
2006: 42 (1-12)
2005: 41 (1-12)
2004: 40 (1-12)
2003: 39 (4-6, 10-12)
2002: 38 (1-7)
2001: 37 (2-12)
1999: 35 (1-12)
1998: 34 (1-12)
1997: 33 (1-5, 11-12)
1996: 32 (1-12)
1995: 31 (1-5, 7-12)
1993: 29 (1-9)
1992: 28 (1-12)
1991: 27 (5-6, 8-12)
1989: 25 (1-12)
1988: 24 (1-12)
1987: 23 (1-12)
1986: 22 (1-3, 5-12)
1985: 21 (1-12)
1984: 20 (1-12)
1983: 19 (1-12)
1982: 18 (1-12)
1981: 17 (1-12)
1980: 16 (1-12)
1979: 15 (1-3, 5-12)
1978: 14 (1-12)
1977: 13 (1-12)
1976: 12 (1-12)
1975: 11 (1-12)
1974: 10 (1-12)
1973: 9 (1-12)
1971: 7 (1-12)
1970: 6 (1-12

Гідробіологічний журнал >>>

НАН України, Ін-т гідробіології - ISSN 0375-8990
2009: 45 (1-6)
1997: 33 (1-6)
1995: 31 (1-6)

Докладу Академии наук СССР

Российская АН. -М., - Выходит три раза в месяц. - ISSN 0002-3264
2006: 406 (1-6), 407 (1-6), 408 (1-6), 409 (1-6)
2003: 392 (4-6), 393 (1-6)
2001: 379 (4-6), 380 (1-6), 381 (1-6)
1997: 352 (1-6), 353 (1-6), 354 (1, 4-6), 357 (1-6)
1996: 346 (1-6), 347 (1-6), 348 (1-6), 349 (1-6), 350 (1-6), 351 (1-6)
1995: 340 (1-6), 341 (1-6), 342 (1-6), 343 (1-3), 344 (1-5), 345 (1-6)
1993: 328 (1-6), 329 (1-5), 330 (1-6), 331 (1-6), 332 (1-3)
1992: 322 (1-6), 323 (1-6), 324 (1-6), 325 (1-6), 326 (1-6), 327 (1-6)
1991: 318 (1-6), 319 (5-6), 320 (1-6), 321 (1-6)

Доклады Академии наук Украинской ССР

Всесоюз. журн. Президиума АН УССР. - К. - ISSN 0868-8044
1993: (1-3, 5-12)
1992: (1-12)
1991: (5-12)

Доклады Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ)

Ежемес. науч.-теорет. журн. - М. - ISSN 0042-9244
1991: (5-12)

Доклады АН России

2008: 418 (1-6), 419 (1-6), 420 (1-6)
2007: 412 (1-6), 413 (1-6), 414 (1-6)
2006: 409 (1-6), 410 (1-6), 411 (1-6)

Доклады РАН

2008: (1-6)

Доповіді Академії наук Української PСP

Всесоюзний науковий журнал Президії АН УРСР - К. - ISSN 0868-8052
2005: (1-12)
2004: (1-12)
2003: (2-12)
2001: (1-12)
2000: (1-12)
1999: (1-12)
1998: (1-12)
1997: (1-12)
1996: (1-9)
1995: (1-12)
1994: (1-5)
1993: (1-3, 5-12)
1992: (1-6, 8-12)
1991: (5-12)

Доповіді Національної академії наук України >>>

2011: (1-12)
2010: (1-12)
2009: (1-12)
2008: (1-12)
2007: (1-12)
2006: (1-12)
2005: (1-12)

Достижения науки и техники АПК >>>

Для специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. - М.: ВО Агропромиздат - ISSN 0235-2451
1991: (6-12)

Економіка України

Політико-екон. журн. / М-ва економіки України, М-ва фінансів України. АН України. -К. - ISSN 0131-775Х
1993: (1-4, 6-12)

Журнал Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева

Hayч.-теорет. журн. по химии и хим. Технологии. -М., 1991 -.-Выходит 6 раз в год. - ISSN 0373-0247.
1993: 37 (1-4)
1991: 36 (3-6)

Журнал общей биологии

Российская АН. -М., 1992 -.- Выходит 6 раз в год. - ISSN 0044-4596.
1992: 53 (1-6)

Журнал эволюционной биохимии и физиологии

Отделение физиологии АН СССР. -Л., 1991 -.-Выходит 6 номеров в год. - ISSN 004-4529.
1992: 28 (1, 2-4, 6)
1991: 27 (3, 4-6)

Зібрання постанов уряду України

Виходить щомісяця - ISSN 0130-884X
2000: (1-12)
1995: (1-8, 10-12)
1993: (1-12)
1992: (4-12)

Известия академии наук СССР. Серия биологическая

Отд-ние общей биологии АН СССР. Ин-т биологии развития АН СССР. -М., 1991 -.-Выходит 6 раз в год. - ISSN 0002-3329.
2005: (1-3)
2001: (5-6)
1993: (1-3)
1992: (1-6)
1991: (3-6)

Известия РАН. Серия Биологическая

2008: (1-3)
2007: (1-3)
2006: (1-3)
2005: (1-3)

Импакт. Наука и общество

Публикуется ООН по вопросам образования, науки и культуры -М., 1991 -.-Выходит 4 раза в год. - ISSN 0207-8940.
1992: (1-2)
1991: (3-4)

Інтродукція рослин >>>

міжнарод. наук. журн. / НАН України, Нац. ботанічний сад. - ISSN 1605-6574
2011: (1-4)
2010: (1-4)
2009: (1-4)
2008: (1-4)
2007: (1-4)
2006: (1-4)
2005: (1-4)
2004: (1-4)

Клеточная трасплантология и тканевая инженерия

2005: (1-2)

Клеточные технологии в биологии и медицине

2008: (3-4, 7-12)

Кур'єр ЮНЕСКО

Виходить щомісяця - ISSN 0236-3879
1995: (1-7, 9-12)
1993: (1-12)
1992: (1-12)
1991: (5-12)

Медицинская радиология

Ежемес. науч.-теорет. журн. / Акад. мед. наук СССР. Ассоц. радиологов СССР. -М., -ISSN 0025-8334
1993: (1-6)
1992: (1-12)
1991: (6-12)

Микология и фитопатология

Отд-ние общей биологии АН СССР. -Л., 1991. -Выходит 6 номеров в год.- ISSN 0026-3648
1991: 25 (3-6)

Микробиология

Журнал общей, геологической, технической, сельскохозяйственной и водной микробиологии / АН СССР. -М., 1991 -.-Выходит 6 раз в год. -ISSN 0026-3656.
1991: 60 (3-6)

Мир науки

Всемирная Федерация научных работников. -М., 1991 -.-Выходит ежеквартально. -ISSN 0134-2401.
1991: (3-4)

Мікробіологічний журнал >>>

Науковий журнал Ін-т мікробіології та вірусології НАН України - ISSN 0201-8462
2011: 73 (1-6)
2010: 72 (1-6)
2009: 71 (1-6)
2005: 67 (1-6)
2004: 66 (1-6)
2003: 65 (1-6)
2002: 64 (1-6)
2001: 63 (1-6)
2000: 62 (1-6)
1999: 61 (1-6)
1998: 60 (1-6)
1997: 59 (1-3, 5-6)
1996: 58 (1-6)
1995: 57 (1-3)
1992: 54 (1-6)

Молекулярная биология

Отд-ние биохимии биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР. Ин-т молекулярной биологии АН СССР. -М., 1991 -.-ISSN 0026-8984
2010: 44 (1-3)
2009: 43 (1-3)
2008: 42 (1-6)
2007: 41 (1-3)
2006: 40 (1-6)
2005: 39 (1-6)
2002: 36 (1-4)
2001: 35 (1-6)
1999: 33 (1, 3-6)
1997: 31 (1-3)
1996: 30 (4-6)
1995: 29 (1-6)
1993: 27 (1-3, 5)
1992: 26 (1-6)
1991: 25 (3-6)
1979: 13 (1-6)
1978: 12 (2-6)
1977: 11 (1-3, 5)
1976: 10 (1-6)
1975: 9 (1-6)
1974: 8 (1-6)
1973: 7 (1-6)
1972: 6 (1-6)
1971: 5 (1-6)
1970: 4 (1-6)
1969: 3 (1-6)
1968: 2 (1-6)
1967: 1 (1-6)

Молекулярная генетика, микробиология и вирусология

Ежемес. науч.-теорет. журн. / М-во здравоохранения СССР. -М., 1991 -.- ISSN 0208-0613
1992: (1-12)
1991: (5-12)

Наука в России

Ил. науч.-публицистический и информ. журн./Российская АН. -М., 1992 - Выходит 6 раз в год. - ISSN 0203-4425
1992: (1-4)

Наука и жизнь

Ежемес. науч.-популяр. журн. -М., 1991 - ISSN 0028-1263
1993: (1-6)
1992: (1-6)
1991: (5-12)

Наука та інновації >>>

Український оглядовий журнал майбутнього: наук.-практ. журн. / НАН України – ISSN 1815-2066
2008: (1, 3-6)
2007: (1–6, спец. вип.)
2006: (1–6)
2005: (1–6)

Науковий вісник Ужгородського університету >>>, >>

Cерія Біологія / Біологічний факультет УжНУ
2010: (27)
2009: (26)
2008: (22, 24)
2007: (20-21)
2006: (18-19)
2005: (16)
2003: (12-13)
2002: (11)
2001: (9–10)

Науковий світ

наук.-популяр. журн.-ревю / ВАК України
2011: (1-12)
2010: (1-12)
2009: (1-12)
2008: (1-12)
2007: (1-12)
2006: (1-12)
2005: (1-12)
2004: (1-12)
2003: (1-12)
2002: (1-12)
2001: (1-12)

Ойкумена (Український екологічний вісник)

Науково-громадський часопис/АН УРСР, Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії. -К., 1991 -.-ISSN 0868-8451.
1993: (1-3)
1992: (1-6)
1991: (1-6)

Онтогенез

Советский журнал биологии развития/АН СССР. -М., 1991 -Выходит 6 раз в год. -ISSN 0475-1450
2009: 40 (1-3)
2008: 39 (1-6)
2007: 38 (1-3)
2005: 36 (1-3)
2001: 32 (5-6)
1997: 28 (6)
1993: 24 (1-3, 6)
1991: 22 (3-6)

Охрана труда и социальное страхование

Выходит 6 раз в год - ISSN 0131-2618
1993: (1-6)

Прикладная биохимия и микробиология

Выходит 6 раз в год/АН СССР. -1991 -.- ISSN 0555-1099.
1992: 28 (1-6)
1991: 27 (3-6)

Проблемы криологии

Всесоюз. науч.-теорет. журн. / АН СССР. Отд-ние физиологии; АН УССР. Отд-ние биохимии, физиологии и теоретической медицины. -К., 1991 -Выходит 4 раза в год - ISSN 0233-7673
1991: (4)

Программирование

АН СССР. - М. - ISSN 0132-3474
1991: (3, 5-6)

Программные продукты и системы

Приложение к журналу «Проблемы теории и практики управления». - М. - ISSN 0236-235Х
1991: (3-4)

Радиационная биология. Радиоэкология

Журнал издается под руководством Отделения биологических наук Российской академии наук – МАИК "Наука/Interperiodica" - ISSN PRINT 0869-8031 >>>
Журнал основан в январе 1961 года. До июля 1993 года журнал выходил под названием "Радиобиология"
2011: 51 (1-3)
2010: 50 (1-3)
2009: 49 (1-6)
2008: 48 (1-6)
2007: 47 (1-6)
2006: 46 (1-6)
2005: 45 (1-6)
2004: 44 (1-6)
2002: 42 (1-4)
2001: 41 (2-6)

Радиобиология

АН СССР – М., 1991 – Выходит 6 раз в год – ISSN 0033-8192
1999: 39 (1-6)
1998: 38 (4-6)
1997: 37 (1-3, 6)
1996: 36 (1-6)
1995: 35 (1-6)
1994: 34 (1-6)
1993: 33 (1-3, 1(4), 2(5))
1992: 32 (1-6)
1991: 31 (3-6)
1990: 30 (2-5)
1975: 15 (1-6)
1974: 14 (4-6)
1973: 13 (1-6)
1970: 10 (1-6)
1969: 9 (1-6)
1968: 8 (1-6)
1967: 7 (1-6)
1966: 6 (1-3, 5-6)
1965: 5 (1-6)
1964: 4 (1-6)

Радиохимия

Российская АН. - Санкт-Петербург, 1991 - ISSN 0033-8311
1993: 35 (1-3)
1992: 34 (1-6)
1991: 33 (3-6)

Растительные ресурсы

АН СССР. -Санкт-Петербург, 1991 -.-Выходит 4 раза в год. -ISSN 0033-9946
1991: 27 (3-4)

Світ >>>

Всеукраїнська науково-популярна газета
2011
2010
2009
2008

Світогляд

наук.-популяр. журн. / НАН України, Гол. астрономічна обсерваторія
2011: (1-6)
2010: (1-6)
2009: (1-6)
2008: (1-6)
2007: (1-6)
2006: (1-6)

Сельскохозяйственная биология. Серия Биология растений

Российская Академия сельскохозяйственных наук. - ISSN 0131-6397
1992: (1, 3, 5)

Сибирский биологический журнал (Известия СО АН СССР)

Всесоюз. науч. журн. - Новосибирск - ISSN 0134-2428; ISSN 0568-6547
1991: (3-6)

Український біохімічний журнал >>>, >>>

Науково-теоретичний журнал про різні галузі біохімії - ISSN 0201-8470. Заснований і видається Національною академією наук України, Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.
2011: 83 (1-6)
2010: 82 (1-6)
2009: 81 (1-6)
2008: 80 (1-6)
2007: 79 (1-6)
2006: 78 (1-6)
2005: 77 (1-6)
2002: 74 (1-4, 4а, 4б)
2001: 73 (1-3)
2000: 72 (1-6)
1999: 71 (1-6)
1998: 70 (1-6)
1997: 69 (1-6)
1996: 68 (1-6)
1995: 67 (1-5)
1994: 66 (1-3)
1993: 65 (1, 3-6)
1992: 64 (1-6)
1991: 63 (3-6)

Український ботанічний журнал >>>

Науковий журнал / НАН України. Ін-т ботаніки. -К., 1994 -.-Виходить один раз на два місяці - ISSN 0372-4123
2011: 68 (1-6)
2010: 67 (1-6)
2009: 66 (1-6)
2008: 65 (1-6)
2007: 64 (1-6)
2006: 63 (1-6)
2005: 62 (1-6)
2002: 59 (1-6)
2000: 57 (1-6)
1998: 55 (1-6)
1997: 54 (5-6)
1996: 53 (1-3)
1995: 52 (1-6)
1994: 51 (1-3)

Український журнал біоорганічної хімії

2008: 6 (1-2)
2007: 5 (1-2)
2006: 4 (1-2)
2005: 3 (2)
2005: 2 (1)
2004: 1 (1-2)

Урядовий кур'єр (газета центральних органів виконавчої влади України) >>>

2011
2010
2009
2008

Успехи современной биологии

Российская АН -М., 1991 -.-Выходит 6 раз в год. -ISSN 0042-1324
2010: 130 (1-3)
2009: 129 (1-5)
2008: 128 (1-6)
2007: 127 (1-6)
2006: 126 (1-6)
2005: 125 (1-6)
2002: 122 (4)
2001: 121 (1-6)
1999: 119 (1-6)
1998: 118 (4-6)
1997: 117 (1-3, 6)
1996: 116 (1-6)
1995: 115 (1-6)
1993: 113 (1-3)
1992: 112 (1-6)
1991: 111 (3-6)

Физиология и биохимия культурных растений >>>, >>>

Всесоюз. науч.-теорет. журнал / АН УССР Ин-т физиологии растений и генетики. -К. - ISSN 0522-9310
2011: 43 (1-6)
2010: 42 (1-6)
2009: 41 (1-6)
2008: 40 (1-6)
2007: 39 (1-6)
2006: 38 (1-6)
2005: 37 (1-6)
2002: 34 (1-6)
2001: 33 (1-6)
2000: 32 (1-6)
1999: 31 (1-6)
1998: 30 (1-6)
1997: 29 (1-3, 4, 6)
1996: 28 (1-2, 4-6)
1995: 27 (1-6)
1994: 26 (1-3)
1993: 25 (1-6)
1992: 24 (1-6)
1991: 23 (2-6)
1981: 13 (5)
1979: 11 (1, 3-6)
1978: 10 (2-6)
1977: 9 (1-6)
1976: 8 (1-6)
1975: 7 (2-6)
1974: 6 (1-6)
1973: 5 (1-6)
1972: 4 (1-3, 5-6)
1971: 3 (1-4, 6)
1970: 2 (1, 3-6)
1969: 1 (1-3)

Физиология растений

АН СССР. - М. - ISSN 0015-3303
2011: 58 (1-4)
2010: 57 (1-3)
2009: 56 (1-3)
2008: 55 (1-6)
2007: 54 (1-6)
2006: 53 (1-6)
2005: 52 (1-6)
2002: 49 (1-4)
2001: 48 (2-6)
1999: 46 (1-6)
1998: 45 (1-6)
1997: 44 (1-3, 6)
1996: 43 (1-6)
1995: 42 (1-3, 5-6)
1993: 40 (1-5)
1992: 39 (1-6)
1991: 38 (3-6)

Химико-фармацевтический журнал

Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / М-во мед. пром-сти СССР. -М. - ISSN 0023-1134
1992: 26 (1-12)
1991: 25 (5-12)

Химия и жизнь

Ежемес. науч.-попул. журн. АН СССР. -М. - ISSN 0130-5972
1993: (1-2, 4-6)
1991: (6-12)

Химия природных соединений

Всесоюз. науч. журн. / АН СССР; АН Узб. ССР - Ташкент - ISSN 0023-1150
1991: (3-6)

Цитология

Российская АН. Отд-ние Биохимии биофизики и химии физиологически активных соединений. -Санкт-Петербург, 1993 -.-Выходит 12 раз в год. -ISSN 0041-3771.
2009: 51 (1-6, 10-12)
2008: 50 (1-12)
2007: 49 (1-6)
2006: 48 (1-12)
2005: 47 (7-12)
2001: 43 (8-12)
1995: 37 (1-6)
1993: 35 (1-5)
1992: 34 (1-12)
1991: 33 (5-12)

Цитология и генетика >>>

Чорнобильський науковий вісник

Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення / Міністерство надзвичайних ситуацій України
2011: (1-2)
2010: (1-2)
2009: (1-2)
2008: (1-2)
2007: (1-2)
2006: (2)
2005: (1-2)
2004: (1-2)
2003: (1)
2002: (1-2)
1999: (1)

Экологическая генетика >>>

2008: 6 (3-4)
2006: 4 (3-4)

Экология

Отд-ние общей физики и астрономии АН СССР. Ур. АН СССР - Свердловск - ISSN 0367-0597
2009: (1-6)
2008: (1-6)
2007: (1-6)
2006: (1-6)
1993: (1-3)
1992: (1-5)
1991: (3-6)

Энергия: Экономика. Техника. Экология

Ежемес. науч.-попул. и общ.-политич. ил. журн. Президиума АН СССР. - М. - ISSN 0233-3619
1991: (6-12)

Ядерна фізика та енергетика

наук. журн. / НАН України, Ін-т ядерних досліджень – ISSN 1818-331Х
2011: (1–4)
2010: (1–4, щорічник)
2009: (1–4, щорічник)
2008: (1–3, щорічник)
2007: (1–3, щорічник)
2006: (1–2)
2005: (1–3)
2004: (1–2)
2003: (3)

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти