Спеціалізовані вчені ради

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 +
Наказом Міністерства освіти та науки України № 517 від 15 квітня 2020 р. створено '''Спеціалізовану вчену раду ДФ 26.202.001''' з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації '''[[Лапань Оксана Володимирівна|Лапань О.В.]]''' на здобуття ступеня доктора філософії.
 +
 +
 
Спеціалізована вчена рада '''К 26.202.01''' з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:
 
Спеціалізована вчена рада '''К 26.202.01''' з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:
 
* 03.00.01 — Радіобіологія
 
* 03.00.01 — Радіобіологія

Версія за 09:36, 17 квітня 2020

Наказом Міністерства освіти та науки України № 517 від 15 квітня 2020 р. створено Спеціалізовану вчену раду ДФ 26.202.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лапань О.В. на здобуття ступеня доктора філософії.


Спеціалізована вчена рада К 26.202.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:

 • 03.00.01 — Радіобіологія
 • 03.00.15 — Генетика
 • 03.00.20 — Біотехнологія

З терміном повноважень 22.12.2016 - 22.12.2019 затверджена Наказом МОН 22.12.2016 № 1604 >>>

Нормативні документи

 • Перелік документів, що подаються до Ради здобувачем наукового ступеня >>>
 • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника >>>
 • Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій >>>
 • ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії >>>

Склад Ради

За довідками щодо роботи Ради прохання звертатись до вченого секретаря Ради к.б.н. Катерини Володимирівни Листван за адресою: lystvan@ukr.net


Захисти, що вже відбулися

5 грудня 2019 р. відбулись успішні захисти 3 дисератційних робіт за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія

об 11-00 - Кривохижої Марини Вікторівни “ Вплив іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання на цвітіння рослин Arabidopsis thaliana ”

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Гудкова Д.І. >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Хижняк С.В. >>>

о 13-00 - Нестеренко Олени Геннадіївни “ Модифікація радіобіологічних реакцій рослин гороху (Pisum sativum L.) абіотичними стресорами ”

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дружини М.О. >>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Рябченко Н.М. >>>

о 15-00 - Літвінова Сергія В"ячеславовича “ Зв’язок транскрипційної активності ключових генів репарації ДНК з пострадіаційним відновленням рослин ”

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Гудкова І.М. >>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Рябченко Н.М. >>>


18 жовтня об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи Деркач Катерини Вікторівни " “ Біотехнологічна характеристика генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Матвєєвої Н.А. >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В. >>>

5 липня 2018 р. відбулись успішні захисти дисертаційних робіт

  • Дробот Катерини Олександрівни "Культура трансгенних коренів рослин роду Artemisia як джерело біологічно активних сполук", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20-біотехнологія.
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Кунаха В.А. >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Сахно Л.О. >>>
  • Шпильчина Віталія Віталійовича "Зміна експресії гена WI у поколіннях амфідиплоїдів Triticinae", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15-генетика.
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Файта В. >>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Козуб Н.О. >>>


 • 1 лютого 2018 р. відбувся успішний захист дисертаційної роботи Зіміної Ольги Володимирівни "Створення модельних систем для дослідження процесів сегрегації і рекомбінації гомологічних хромосом на рослинах Arabidopsis thaliana та Secale cereale", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15-генетика.
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В. >>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Банникової М.О. >>>


 • 16 листопада 2017 р.
  • відбулись успішні захисти дисертаційних робіт:
  • Загричук Оксани Михайлівни “Отримання культури in vitro Deschampsia antarctica Desv. та її фізіолого-генетичне вивчення”, спеціальність 03.00.20 – біотехнологія
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Матвєєвої Н.М.>>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В.>>>
  • Єфіменко Тетяни Сергіївни “Молекулярно-генетичні механізми стійкості до холодового стресу в геномно-заміщеної форми пшениці”, спеціальність 03.00.15 – генетика.
 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Кунаха В.А.>>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Пірка Я.В.>>>


2 листопада 2017 р. об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи КИРПИ-НЕСМІЯН Тетяни Миколаївни “Дослідження гетерологічної експресії генів десатураз ціанобактерій у вищих рослинах”, спеціальність 03.00.20 – біотехнологія

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дробик Н.М.>>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В. >>>

о 13-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи ПУШКАРЬОВОЇ Надії Олександрівни “Розробка способів мікроклонального розмноження та вивчення впливу культивування in vitro на біохімічні властивості та генетичну мінливість рослин рідкісних видів роду Crambe”, спеціальність 03.00.20 – біотехнологія.

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Ємець А.І.>>>
 • відгук офіційного опонента к.б.н. Голубенко А.В. >>>

6 липня 2017 р. об 11-00 відбувся успішний захист дисертаційної роботи Данченка Максима Миколайовича “Зміни протеому насіння в умовах чорнобильської зони відчуження”, поданої на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія

 • Автореферат >>>
 • Дисертація >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Сорочинського Б.В. >>>
 • відгук офіційного опонента д.б.н. Дружини М.О. >>>

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт існує в Інституті з 1993 року. За 23 роки існування Ради було проведено близько 125 захистів, 11-ть з яких були докторські. Повний перелік представлених робіт подано на окремих сторінках:Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами