Спеціалізовані вчені ради

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
 • Спеціалізована вчена рада ДФ 26.261.001 повідомляє про те, що 27 січня 2022 року о 14:00 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.202.002 відбудеться публічний захист дисертації Гнатюк Ірини Сергіївни на тему «Застосування прийомів генетичної інженерії для отримання біотехнологічних рослин та редагування геному ріпаку озимого Brassica napus L.» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

Детальна інформація про захист

Відгук офіційного опонента д.б.н Ісаєнкова С.В.

Відгук офіційного опонента к.б.н. Бабенко Л.М.

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

текст Анотації

 • Наказом Міністерства освіти та науки України № 1296 від 02 грудня 2021р. створено Спеціалізовану вчену раду ДФ 26.202.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гнатюк І.С. на здобуття ступеня доктора філософії.

 • Спеціалізована вчена рада ДФ 26.261.001 повідомляє про те, що 9 грудня 2021 року о 14:00 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.261.001 відбудеться публічний захист дисертації Варченко Оксани Іванівни на тему «Вивчення гетерологічної експресії репортерного гена gfp в рослинах Nicotiana rustica L.» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

Відео захисту

Аудіо захисту

Детальна інформація про захист

Відгук офіційного опонента д.б.н Шевченко Т.П.

Відгук офіційного опонента д.б.н Кириченко А.М.

Дисертація

текст Анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

 • Наказом Міністерства освіти та науки України № 1099 від 13 жовтня 2021р. створено Спеціалізовану вчену раду ДФ 26.261.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Варченко О.І. на здобуття ступеня доктора філософії. • 14 липня 2020 року Вчена рада Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України прийняла рішення видати Лапань Оксані Володимирівні диплом доктора філософії з біології (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020).
 • Спеціалізована вчена рада ДФ 26.202.001 повідомляє про те, що 4 червня 2020 року об 11:00 в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.202.001 відбудеться публічний захист дисертації Лапань Оксани Володимирівни на тему «Очищення водойм від 137Cs та важких металів наземними рослинами» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

Відео захисту

Аудіо захисту

Детальна інформація про захист

текст Анотації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук офіційного опонента д.б.н.Волкової О.М.

Відгук офіційного опонента д.б.н.Риженко Н.О.

Дисертація


Наказом Міністерства освіти та науки України № 517 від 15 квітня 2020 р. створено Спеціалізовану вчену раду ДФ 26.202.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лапань О.В. на здобуття ступеня доктора філософії.Спеціалізована вчена рада К 26.202.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями:

 • 03.00.01 — Радіобіологія
 • 03.00.15 — Генетика
 • 03.00.20 — Біотехнологія

З терміном повноважень 22.12.2016 - 22.12.2019 затверджена Наказом МОН 22.12.2016 № 1604 >>>

Нормативні документи

 • Перелік документів, що подаються до Ради здобувачем наукового ступеня >>>
 • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника >>>
 • Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій >>>, >>>
 • ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії >>>

Склад Ради

За довідками щодо роботи Ради прохання звертатись до вченого секретаря Ради к.б.н. Катерини Володимирівни Листван за адресою: lystvan@ukr.net


Захисти, що вже відбулися

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертаційних робіт існує в Інституті з 1993 року. За 26 років існування Ради було проведено близько 135 захистів, 11-ть з яких були докторські. Повний перелік представлених робіт подано на окремих сторінках:Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами