Біотехнологія очищення води від токсичного хрому(VI) за допомогою рослин ряски (Lemna minor L.) / Матвєєва Н.А., Дуплій В.П. 2013

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Матвєєва Н.А., Дуплій В.П.

Лабораторія адаптаційної біотехнології

Зміст

Проблема забруднення навколишнього середовища


Problem of environmental pollution Cr(VI).gif

Сполуки хрому використовуються в барвниках та фарбах, а також для дублення шкіри. Ці сполуки часто зустрічаються в грунтвх тв підземних водах покинутих промислових об'єктів. В наш час постала проблема необхідність екологічної очищення і відновлення за лікування занедбаних земель. Грунтовка, що містить шестивалентний хром досі широко використовується в аерокосмічній та автомобільній промисловості.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала максимально допустиму концентрацію у питній воді для Cr(VI) - 0,05 мг/л.

Вирощування ряски в присутності Cr (VI)

Duckweed cultivation in the presence of Cr(VI).jpg

Швидкість розмноження ряски в присутності шестивалентного хрому

Lemna plants growht under Cr(VI) indused stress.jpg

 • Рослини ряски виживають в середовищі, що містить Cr(VI) в концентрації до 4 мМ.
 • Підвищення концентрації Cr(VI) до 8 мМ є критичним: рослини гинуть, але токсичний Cr(VI) відновлюється до нетоксичного Cr(III) можливо в тому числі і за рахунок по метаболітів рослин

Час (розрахований) подвоєння кількості листеців ряски

Time of frond number doubling.png

Зменшення концентрації Cr(VI) в середовищі

Decreasing of Cr(VI) concentration in medium.png

Концентрації Cr(VI) в середовищі культивування лінійно зменшується.

Масова смертність рослин пояснює порушення цього закону при вирощуванні L.minor на середовищі із початковою концентрацією хрому(VI) - 8 мМ.

Рослини не можуть повністю відновити хром(VI) у таких умовах, але його концентрація знижується у вісім разів.

1 mM  -> 0  - через 5 діб росту ряски (розраховано)
1,5 mM -> 0  - через 6 діб росту ряски (виміряно)
2 mM  -> 0  - через 7 діб росту ряски (розраховано)
4 mM  -> 0  - через 10 діб росту ряски (виміряно)

Відновлення Cr(VI) до Cr(III) у рослинних клітинах та середовищі

Reduction of Cr(VI) to Cr(III) in plant cells and medium.jpg

Накопичення та відновлення Cr(VI) у рослинах L.minor

Cr(VI) accumulation and reduction in Lemna plants.jpg

Біотехнологія очищення води від Cr(VI) за допомогою рослин ряски (Lemna minor)

Biotechnology for water purification from Cr(VI) by Lemna minor.jpg

 • Детоксикована вода може бути повернута у навколишнє середовище
 • Хром(III), гідроксид Cr(ОН)3 використовується як пігмент, як протрава, або як каталізатор для органічних реакцій.
 • Ряска може бути використана для виробництва біопалива

Детальніше в наших Публікаціях

 • Matvieieva N., Duplij V. The development of biotechnology for water purification from toxic hexavalent chromium by duckweed plants (Lemna minor L.) // Third National Conference with International Participation and Youth Scientific Session "Ecological Engineering and Environment Protection" (EEEP'2015), Sofia, 13-14 June 2013. – Sofia, 2013. – P. 79-81
 • Матвєєва Н.А., Дуплій В.П., Панов В.О. Відновлення шестивалентного хрому рослинами ряски в культурі in vitro // Гідробіологічний журнал. – 2013., – т.49, №1 – с.62-72 (http://hydrobiolog.narod.ru/2013/2013_1.htm)
 • Matveyeva N.A., Dupliy V.P., Panov V.O. Reduction of Hexavalent Chromium by Duckweed (Lemna minor) in in vitro Culture // Hydrobiological Journal. – 2013. – 49, №3. – P. 58-67 DOI: 10.1615/HydrobJ.v49.i3.50Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами