Ковбасенко Раїса Василівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
КовбасенкоРВ2014.jpg

Молодший науковий співробітник


Список публікацій

 1. Ковбасенко Р.В., Дяченко А.І. Регулятори росту – індуктори сомаклональної варіабельності рослин томату (Lycopersicon esculentum L.) // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. – Київ, Логос. – 2009. - т. 2. – С. 594-597.
 2. Дмитрієв О.П., Ковбасенко Р.В. Індукція резистентності томату до хвороб в культурі in vitro // Сучасна біотехнологія сільськогосподарських рослин та біобезпека (геном рослин VI). Тези VI Міжнародної конференції. Одеса. – 2010. – С. 83.
 3. Ковбасенко Р.В., Дяченко А.І., Дмитрієв О.П. Індукція резистентності томату (Lycopersicon esculentum) до хвороб в культурі in vitro.// Фактори експериментальної еволюції організмів. – К. „Логос”. – 2011. – Т. 11. – С. 296-300.
 4. Мельничук М., Дубровін В., Бойко О., Теслюк В., Дульнєв П., Ковбасенко Р. Застосування індукторів резистентності в захисті рослин від хвороб. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. – 2011. – В. 15 (29). – С. 345-348.
 5. Лапа О.М., Ковбасенко Р.В., Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. Саліцилова кислота в рослинництві. К., „Колобіг”, - 2011. – 75 с.
 6. Ковбасенко Р.В. Создание устойчивых к болезням исходных форм томата // Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии. М. – 2012. – С. 41-42.
 7. Ковбасенко Р.В., Олійник Т.М., Дульнєв П.Г., Дмитрієв О.П. Оптимізація живильних сумішей для інтродукції пасльонових культур in vitro із застосуванням наночастинок // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. – К.: Логос. – 2012. – Т. 4. – С. 509-513.
 8. Ящук В.У., Дульнєв П.Г., Ковбасенко Р.В., Фурман В.А., Ковбасенко В.М. Фітогормони в овочівництві // Захист і карантин рослин. 2012. В. 58. С. 288-292.
 9. Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П. Использование методов клеточной селекции для повышения устойчивости томатов к фітофторозу // Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии. ХІІІ молодежная научная конференция. М. 2013. – С. 28-29.
 10. Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Дульнєв П.Г., Ковбасенко В.М., Олійник Т.М., Захарчук Н.А. Застосування фіторегуляторів як елементу системи захисту картоплі від хвороб // Картоплярство. – 2014. – В. 42. – С. 137-142.
 11. Дмитрієв О.П., Ковбасенко Р.В., Авдєєва Л.В., Лапа С.В., Ковбасенко В.М. Сигнальні системи рослин та формування стійкості проти біотичного стресу. К.: Фенікс. – 2015. – 192 с.
 12. Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Дульнєв П.Г., Ковбасенко В.М. Основні аспекти ресурсозберігаючої технології вирощування томату та його захисту від хвороб // Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві. К. – 2016. – С. 40-42.
 13. Олийнык Т.Н., Azaiki S.S., Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П., Ковбасенко В.М. Bacillus subtilis 26Д – индуктор резистентности растений к стрессам. К.: изд-во «Феникс». – 2017. – 143 с.
 14. Теслюк В.В., Ковбасенко Р.В., Григорюк І.П., Камінський В.Ф., Дмитрієв О.П., Ковбасенко В.М. Методологічні засади екологізації захисту культурних рослин. – К.: ЦП КОМПРІНТ. – 2018. – 300 с.
 15. Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П. Антиоксидантна активність селену // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів. – К. – 2019. – С. 29-30.


Цитування у наукометричних базах даних

Профіль у каталозі "Науковці України" на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Представлено на сайті ORCID >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти