Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta / Горбатюк І.Р.

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

30 червня 2016 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 НТУУ “КПІ” відбувся захист дисертації Горбатюк Ірини Романівни на тему "Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta" за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (адреса: просп. Перемоги, 37, корп. № 4, ауд. 258).

Роботу виконано у відділі молекулярної генетики Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Науковий керівник: кандидат біологічних наук Моргун Богдан Володимирович
Офіційні опоненти:
- доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Циганкова Вікторія АнатоліївнаІнститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ
- доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Дубровна Оксана ВасилівнаІнститут фізіології рослин і генетики НАН України, старший науковий співробітник відділу генетичного поліпшення рослин.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті або безпосередньо у Науково-технічній бібліотеці імені Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України (03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37).

Відгуки на автореферат приймалися за адресою: 03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1, кімната 158, відділ вченого секретаря НТУУ «КПІ».
Відгук офіційного опонента д.б.н. Циганкової В.А. >>>
Відгук офіційного опонента д.б.н. Дубровної О.В. >>>

Детальніше про захист дисертації Горбатюк Ірини Романівни на сайті Вченої ради НТУУ “КПІ”

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти