Глеба Юрій Юрійович

Матеріал з ІКБГІ
(Перенаправлено з Глеба ЮЮ)
Перейти до: навігація, пошук
Gleba Yu Yu.jpg

Почесний Директор Інституту

Академік НАН України
Доктор біологічних наук
Засновник Інституту

Контакти

Адреса: вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ 03680, Україна
Факс: +380 44 522-1786

Народився:

13 червня 1949 року

Зміст

Наукові інтереси:

Ю.Ю. Глеба започаткував в нашій країні фундаментальні дослідження в галузі клітинної та генетичної інженерії рослин. За його безпосередньої участі та під його керівництвом отримано пріоритетні результати в таких напрямках клітинної та генетичної інженерії рослин як отримання асиметричних гібридів та цибридів як модельних, так і господарсько важливих видів рослин, отримання та аналіз рекомбінантних форм з новими наборами генів цитоплазми, гібридизація філогенетично віддалених видів рослин, вивчення організації та експресії генетичного матеріалу в соматичних гібридах, розроблено методи мікроклонального розмноження in vitro для цінних видів рослин, розроблено методики виділення та культивування ізольованих протопластів, методи генетичної трансформації вищих рослин.
Вперше в СРСР було отримано трансгенні рослини тютюну з використанням як Agrobacterium tumefaciens, так і прямої трансформації протопластів препаратами плазмідної ДНК. Крім того були розроблені оригінальні методи генетичної трансформації рослин з застосуванням мікроін’єкцій рослинних тканин плазмідними ДНК.
Ю.Ю. Глеба велику увагу приділяє перспективному напрямку біотехнології - пошуку нових фізіологічно активних речовин, які синтезуються рослинами, на базі створеного під його керівництвом банку зародкової плазми та колекції екстрактів світової флори.

В останні роки ювіляр активно працює над розробленням можливостей використання рослинних систем для створення фармакологічних білків з застосуванням технологій транзієнтної експресії.

Патенти і Публікації

Ю.Ю. Глеба є автором більш ніж 200 наукових праць, в тому числі 3 книг, 9 розділів у книгах, 30 патентів.

Список публікацій

Перелік патентів

Членство у наукових об'єднаннях:

 • Національна академія наук України, Київ (1988)
 • Європейська академія, Лондон (з 1990)
 • Німецька академія Леопольдіна, Халлє (з 1991)
 • Баварська академія наук, Мюнхен (з 1992)
 • Світова академія мистецтв та науки, Рим (з 1993)
 • Литовська акдемія наук, Вільнюс (з 2004)

Трудова діяльність

Широко відома активна науково-організаційна робота Ю.Ю. Глеби як

 • академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України (1988-1998),
 • члена Міжнародної консультативної ради Міжнародного фонду Сороса,
 • радника з наукових питань при Президенті України,
 • члена Державного комітету України по Державних преміях з науки і технологій.

Редакційна діяльність

 • головний редактор журналу «Цитологія і генетика» (2000-2004),
 • член редколегії журналів
  • «The Plant Journal» (з 1992 р.),
  • «Theoretical and Applied Genetics» (з 1978 р.),
  • «Genetic Manipulation in Plants» (з 1987 р.).

Він заснував Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Української Академії наук (Київ, Україна) у 1990 році та до цього часу є його директором.

Академік Ю.Ю. Глеба працював в компанії American Cyanamid/American Home Products (Прінстон, Нью Джерсі) в 1992-1999 роках, де він розвивав дослідження в галузі біотехнології, геноміки та інженерії рослин. У 1999 році Юрій Юрійович став співзасновником Icon Genetics AG (Мюнхен, Німеччина), компанії з біотехнології рослин, і працює її першим головним виконавчим директором Також він був співзасновником компанії Phytomedics (США). В 2008 році Ю.Ю. Глеба заснував компанію Nomad Bioscience GmbH.

Академік Ю.Ю. Глеба активно працював або керував багатьма міжнародними фондами:

 • Програма ЮНЕСКО з біотехнології рослин (Париж);
 • Міжнародному фонді Сороса (Нью-Йорк, Москва);
 • Міжнародній Соросовській науково-навчальній програмі (Вашингтон-Москва);
 • Фонд Відродження (Київ);
 • INTAS (Брюсель);
 • Керівний Комітет Європейської організації дослідників рослин (European Plant Science Organization, EPSO) (Брюсель);
 • Рамкова програма 7 ЄС «Їжа, сільське господарство, рибальство, біотехнологія» (Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology) (Брюсель).

Серед його учнів - 2 доктори наук та близько 30 кандидатів наук.

Освіта та наукові ступені і звання:

 

1989 Державна премія УРСР за цикл робіт «Організація і експресія генетичного матеріалу в реконструйованих клітинних системах»
1984 Державна премія СРСР за цикл робіт «Разработка фундаментальных основ клеточной (генетической) инженерии растений»
1980 Доктор біологічних наук (генетика), Ленінградський державний університет, Санкт-Петербург
1975 Кандидат наук з фізіології рослин, Інститут ботаніки, НАН України, Київ
1971 Київський університет

Нагороди і відзнаки

 

 • «Знак Пошани» (1981)
 • Державна премія СРСР з науки та технології (1984)
 • «Нагорода за розвиток Європейської науки» Фонду Кьоpбеpа (1989)
 • «Зелена розетка за Європейську науку» Фонду Кьоpбеpа (1989)
 • Дослідницька премія Олександра фон Гумбольдта (1989)
 • Державна премія України з науки i технології (1989)


Цитування у наукометричних базах

Інформаційному порталі "Науковці України" Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

На сайті ResearchGate >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

На сайті НАН України >>>

У Вікіпедії >>>


Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами