До 80-річчя з дня народження професора Йосипа Сікури / Бібліотечна виставка

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Йосип Йосипович Сікура

Szikura Jozsef 2004 400x500.jpg
  • доктор біологічних наук,
  • професор ботаніки,
  • головний науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України,
  • зовнішній член Угорської академії наук,
  • колишній член Академії екологічних наук Республіки Молдова,
  • ректор Закарпатського угорського педагогічного інституту ім. Ракоці Ференца II-го,
  • науковий керівник Природознавчого наукового-дослідницького інституту ім. професора Іштвана Фодора старшого
  • пішов з життя 11 грудня 2015 року.

ЗмістДитинство та навчання

Сікура (Хорват) Розалія.jpg
Мати, Хорват Розалія

Йосип Йосипович Сікура народився 7 грудня 1932 року на Закарпатті у родині робітників, мати, Сікура Розалія (дівоче прізвище Хорват) працівниця мукачівської тютюнової фабрики, батько, Сікура Йосип Михайлович, будівельний-меблевий столяр Мукачівської залізної дороги.

Й.Й. Сікура у перший клас поступив 1 вересня 1938 року до закритої римо-католицької школи, де всі предмети викладали монашки, сестри милосердя.

Вже при радянській владі закінчив 7 класів мукачівської СШ №2 з викладанням українською мовою.

У цьому ж році поступив до Мукачівського сільськогосподарського технікуму на відділення виноградарство-виноробство. Технікум закінчив з відзнакою і отримав диплом молодшого агронома-виноградаря-винороба.

У 1950-му році поступає на 1-ий курс біологічного факультету Ужгородського державного університету. По закінченню університету одержує диплом з спеціальності біолога-ботаніка, вчителя біології-хімії середньої школи.


Сікура ЙЙ Студент технікуму.jpg
Й. Сікура, студент Мукачевського с/г технікуму
(другий ряд, в кепці)
Szikura Pliska sizes 1957.JPG
Pliska 1957

Початок педагогічної діяльності


До листопада 1955 р. працює вчителем Лютянської СШ Великого Березнянського району Закарпатської області.

З 1-го грудня Облоно призначений методистом обласної станції юннатів у м. Ужгороді.

З 1957 р. працює старшим геоботаніком ґрунтово-дослідничої партії Ужгородського держуніверситету. Тут вивчає природні луки та пасовища області, опрацьовує методи поверхневого та докорінного поліпшення цих угідь.

З 1959 р. працює завідувачем гірського стаціонару УжДУ на полонині «Рівна».


Szikura Перша-наук-публікація-1961р 600x.jpg
Перша наукова публікація 1961

Перші ботанічні дослідження

Основною роботою Й.Й. Сікури є збагачення рослинних ресурсів України різними групами корисних рослин шляхом інтродукції (створення штучних типів рослинності та фітоценозів) за природними еталонами за межами ареалу виду в умовах культури.

З метою вивчення рослин у природних умовах зростання, а в майбутньому для з’ясування впливу умов культури на ті ж самі види.

Й.Й. Сікурою організовано та здійснено 6 науково-дослідницьких експедицій у різні пори року в різні гірські та пустельні райони Середньої Азії та Казахстану (Тянь-Шань, Памиро-Алай, Джунгарський Алатау, Пустелі Муюн-куми, Кара-куми, Кзил-куми), Туркмено-Хорасанські гори.

Результатом науково-дослідницької роботи Й.Й. Сікури є кандидатська дисертація, яка автором підготовлена без відриву від виробництва на тему: «Декоративні геофіти флори Середньої Азії та Казахстану і можливості їх використання на Україні», яка була успішно захищена в Інституті ботаніки АН УРСР. За результатами наукових досліджень та впровадження у виробництво України власних розробок Й.Й. Сікура обраний на посаду старшого наукового співробітника, а згодом присуджено Й.Й. Сікурі наукове звання с.н.с. зі спеціальності «ботаніка».

Й.Й. Сікура продовжує науково-дослідницьку роботу з питань інтродукції видів рослин природних флор Середньої Азії та Казахстану, результати якої публікує у вигляді монографії «Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции)» под редакцией д.б.н. професора Н.И. Рубцова та в рукопису докторської дисертації: «Переселение растений природной флоры Средней Азии и Казахстана на Украину», яка успішно захищена на спеціалізованій Вченій раді Головного ботанічного саду Академії наук СРСР м. Москва (офіційні опоненти д.б.н., професор В.Г Хржановський - Тімірязівська сільськогосподарська академія, д.б.н. Р.В. Камелин - Ботанический Институт АН СССР г. Ленинград, д.б.н., проф. А.К. Скворцов - Главный Ботанический сад АН СССР г. Москва, Ведущее учреждение – Главный Ботанический сад АН Казахской ССР г. Алма-Ата.

Й.Й. Сікурі у 1989 р. присуджено звання професора ботаніки.


Робота в Центральному ботанічному саду


З червня 1960 р. за конкурсом обраний м.н.с. Центрального Республіканського ботанічного саду Академії наук УРСР у м. Києві - куратором «ботаніко-географічної ділянки Середня Азія та Казахстан».

З 1974 по 1990 р. Йосип Йосипович працює завідувачем наукового відділу Природної флори і водночас завідує Науковим Гербарієм Центрального Ботанічного саду Академії наук України. Й.Й. Сікура особисто поповнив фонд Наукового гербарію ЦРБС АН УРСР на 10000 гербарних листів.

Також він створив гербарій інтродукованих рослин.

З 1998 р. по 1992 р. займає посаду головного наукового співробітника відділу Природної флори і опрацьовує індивідуальну наукову тему: «Інтродукційні популяції - перспективний метод охорони рідких та зникаючих видів ex situ».

Золота срібна бронзова медаль ВДНХ СССР.jpg

Й.Й. Сікура створив в Україні школу інтродукторів. Він керував кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів. Під його керівництвом виконано 15 кандидатських дисертацій, які були успішно захищено. Також був науковим консультантом при виконанні 2-х докторських дисертацій: одну успішно захищено, а про другу відомостей немає, так як докторант виїхав до Росії.

За вагомий науковий та прикладний внесок Й.Й. Сікуру нагороджено Всесоюзною виставкою за досягнення в народному господарстві СРСР золотою, срібною та бронзовими медалями і цінними подарунками.

Szikura ugroska akademia 2001.jpg

Членство в організаціях

У 2001 р. на 168-х загальних зборах Угорської академії наук за вагомий внесок у розвиток ботанічної науки обрано Йосипа Йосиповича зовнішнім членом Угорської академії наук. У 2008 р. проф. Сікуру Національна академія екологічних наук Республіки Молдови обирає своїм дійсним членом.

Й.Й. Сікура був членом Всесоюзного та Українського ботанічних товариств, часто обирався делегатом цих товариств, друкував результати своїх досліджень на сторінках Збірників з'їздів.

Й.Й. Сікура був членом всесвітнього товариства «Людина і біосфера», членом Міжнародної асоціації ботанічних садів Світу.

Окрім того, він був головою секції «Рослинні ресурси» у «Проблемній раді АН України», а також членом «Проблемної ради» з цього ж питання у АН СРСР. Окрім того, він був головою комісії «Теоретичні та методичні основи інтродукції рослин» у Раді ботанічних садів України та Молдавії.

Й.Й. Сікура був організатором і відповідальним редактором наукових збірників Всесоюзних наукових конференцій: «Вивчення онтогенезу інтродукованих видів у Ботанічних садах та дендропарках СССР» (1998-2008 рр.), членом Редколегії Міжнародного наукового журналу «Інтродукція та акліматизація рослин» при Центральному Республіканському Ботсаді АН України.

Szikura konferencii.JPG

У 1987 р. Й.Й. Сікура був відповідальний за збереження природного генофонду в регіоні Центральна, Піденно-Східна-Європа та Балкани. Він організував Міжнародний симпозіум у Києві на базі Центрального ботанічного саду АН України.

У 1992 р. у Будапешті на Всесвітньому Конгресі угорців Й.Й. Сікура виступив з науковою доповіддю про роль ботанічних садів у збереженні та збагаченні рослинних ресурсів окремих країн Європи.

У 1992 р. на Міжнародному симпозіумі регіонів центральна Європа та басейн Середземномор’я у своїй доповіді наголосив про необхідність інтродукції корисних рослин з арідних регіонів Землі в зв'язку з потеплінням клімату на Землі.

Й.Й. Сікура у 1994 р. прийняв участь у Міжнародному семінарі: «Сучасне і майбутнє завдання ботанічних садів у вивченні та збереженні біологічного різноманіття рослин та її значення в освітній роботі (Пругониця, ЧССР).

Відродження плодо-, насіннєзнавства та зелене будівництво


Й.Й. Сікура реанімував в Україні плодо- (сarpologia) та насіннєзнавство (seminologia) після розвалу СРСР. Він підкреслював важливе значення цих напрямків дослідження для економіки та екології й не в останню чергу для науки та освіти.

Йосип Йосипович із співавторами опублікував 6 ілюстрованих книжок про поверхневу морфологію (тектоморфологія) плодів та насіння видів близьких та далеких флор квіткових рослин.

Проф. Сікура значну увагу приділяв впровадженню своїх наукових розробок у зелене будівництво України. Так ним впроваджено види родів Tamarix (arceutoides, ramosissima, kotschyi, meyeri), видів родів: Eremurus (altaicus, regelii, olgae, tianschanica), видів роду Juniperus (oblonga, turkestanica, seravschanica) та ін.

Загалом з природних флор Середньої Азії та Казахстану залучено до культури 1029 видів, з котрих 831 вид (81%) отримали позитивну оцінку. Ці види можна з успіхом вирощувати у багатьох ґрунтово-кліматичних умовах України!


Педагогічна діяльність


Szikura Офицерский крест.jpg
Офіцерський хрест

Й.Й. Сікура ще у 1992 році прочитав «методом дистанційного навчання» цикл лекцій для студентів Західних університетів Угорщини з наступних тем: «Типи пустель Середньої Азії, їх флора та рослинність»; «Флора та рослинність Східного Тянь-Шаня»; «Флора та рослинність Західного Тянь-Шаня»; «Особливості флори Джунгарського Алатау»; «Метод створення колекцій в Ботанічних садах по ботаніко-географічному принципу».

Президент Угорської Республіки нагородив Й.Й. Сікуру «Угорським орденом Заслуги – офіцерським хрестом» за успішно виконувану десятиліттями науково-дослідницьку та освітню роботу, за поширення ботанічних знань у суспільстві, за організацію та створення науково-дослідницького інституту, а також за сприяння вищої освіти для угорців Закарпаття. Й.Й. Сікура є почесним громадянином міста Ходмезевашархель (Угорщина).

З 1 серпня 2011 року до самих останніх днів свого життя Йосип Йосипович був ректором Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Робота в ІКБГІ НАН України


З 5-го січня 1993-го р. по кінець 2015 року Йосип Йосипович обіймав посаду головного наукового співробітника відділу клітинної та генетичної інженерії ІКБГІ НАН України.

Тут він приймає участь у 3-х сторонньому проекті (Україна-Німеччина-Венесуела): пошук серед видів природних флор Євразії, Південної Америки, котрі б могли бути використаними у медицині, ветеринарії, рослинництві і т.д.

Й.Й. Сікура заснував Науковий гербарій Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

На сьогодні гербарний фонд нараховує понад 17 000 видів і розміщений на більше, ніж 30 000 аркушах, включаючи зразки з Європи, Азії, Африки та Південної Америки.

Сікура Й.Й., Сікура А.Й. Науковий гербарій Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. / Вісник КНУ ім. Т.Г. Шевченка – Інтродукція та збереження рослинного різноманіття, вип. 4, Київ, Вид-во поліграфічний центр «Київський Університет», 2001. – С. 46-50.


Й.Й. Сікура створив в ІКБГІ НАН України Банк насіння з тривалим строком зберігання із світової флори (понад 5000 видів).

Сікура Й., Сікура А. 2000: Банк насіння Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – Науковий вісник Ужгородського університету, серія Біологія. 8: 53-55.

Книги

Znachennja IntrodukcijiRoslin minulomu sohodni majbutnomu 500x.jpg

Szikura, Jozsef. A nouenyhonositas jelentosege a multtban, napjainkban es a jouoben / J. J. Szikura. - Buda-pest : A Magyar Tudomanyos Akademia, 2001. - 65 с. : ил. - (Szekfoglalok a Magyar Tu-domanyos Akademian).

Сікура Genus Eremurus Liliaceae Рід Еремур Лілійні.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Genus Eremurus Bieb.(Liliaceae) - Рід Еремур (лілійні) : наук. вид. / Й. Й. Сікура ; відп. ред. Є. М. Кондратюк; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання України, 2006. - 88 с. - Бібліогр.: с. 81-85.

Сікура Капустян Інтродукція рослин.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Інтродукція рослин : моногр. / Й. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; відп. ред. В. І. Чопик ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Фітосоціоцентр, 2003. - 279 с.

Сікура ЙЙ Декоративні еремури та їх культура на Україні.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Декоративні еремури та їх культура на Україні / Й. Й. Сікура, відп. ред. Є. М. Кондратюк ; АН Української ССР, Центральний республіканський ботанічний сад. - К : Наукова думка, 1971. - 96 с. : фото. - Бібліогр.: с. 84-88.

Сікура Сікура Капустян Морфологія плодів та насіння... Книга 2.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 2 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2006. - 103 с. : рис. - Библиогр.: с. 87-88.

Сікура Капустян Сікура Морфологія плодів та насіння... Книга 1.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 1 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2005. - 103 с. : рис. - Библиогр. в конце ст.

Сікура ЙЙ та ін (2009) Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (5 книга).jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 5 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О. М. Шиша ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Библи-огр.: с. 63.

Сікура ЙЙ, Сікура АЙ, Капустян ВВ (2008) Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (Кн. 4).jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2008. - 79 с. - Библиогр.: с. 74.

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2005. - 124 с. : фото. цв. - Бібліогр. в кінці ст.

Сікура ЙЙ та ін (2009) Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (Бобові) 3 книга.jpg

Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (бобові) : наук. вид. Кн. 3 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О. М. Шиша ; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Библи-огр.: с. 68.

Сикура ИИ Genus Iris L. (Iridaceae) - Род Касатик, Ирис (Касатиковые).jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Genus Iris L. (Iridaceae) - Род Касатик, Ирис (Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. Я. Б. Блюм ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики. - К. : Знания Украины, 2010. - 196 с. : фото. - Библиогр.: с. 188-189. - Указ. лат. назв. видов: с. 190-195.

Сикура ИИ и др (2009) Tulipa L. (Liliaceae) - Тюльпан.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Tulpa L. (Liliuaceae) - тюльпан : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, Киевский национальный университет им. Т. Шевченка. - К. : Знания Украины, 2009. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-94.

Сикура ИИ и др (2009) Декоративные растения природных флор.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Декоративные растения природных флор : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша, А. В. Капустян ; отв.ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, МОН Украины, Ботанический сад им. А. В. Фомина. - К. : Знания Украины, 2009. - 207 с. - Библиогр.: с. 198-200. - Указ. науч. назв. видов: с. 201-207.

Сикура, Иосиф Иосифович. Морфология плодов и семян цветковых растений мировой флоры : науч. изд. Кн. 6 / И. И. Сикура, В. В. Капустян, А. И. Сикура ; НАН Украины; Институт клеточной биологии и генетической инженерии; МОН РМУ, Ботанический сад им. А. В. Фомина. - К. : Знания Украины, 2010. - 115 с. - Библиогр.: с. 107-108. - Указ. лат. назв. : с. 109-114.

Сикура ИИ Научные основы сохранения EX CITU разнообразия растительного мира).jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Научные основы сохранения ex situ разнообразия растительного мира / И. И. Сикура, В. В. Капустян ; отв. ред. А. К. Скворцов ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К. : Украинский фитосоциологический центр, 2001. - 191 с.

Сикура ИИ Переселение растений прородной флоры Средней азии на Украину.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции) : монограф. / И. И. Сикура ; под ред. Н. И. Рубцова; Академия наук Украинской ССР, Центральный республиканский ботанический сад. - К : Наукова думка, 1982. - 207 с.

Сикура Сикура Род Юнона Касатиковые Juno Iridaceae.jpg

Сикура, Иосиф Иосифович. Род Juno Tratt. (Iridaceae) = Род Юнона (Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, МОН Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченка. - К. : Знания Украины, 2006. - 115 с. - Библиогр.: с. 112-114.

Сикура ИИ, Шиша ЕН (2010) Genus Allium L. – Род Лук – Alliaceae (Liliaceae, Amaryllidaceae).jpg

Сикура, И. И. Genus Allium L. – Род Лук – Alliaceae (Liliaceae, Amaryllidaceae) / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша. – К. : Знания Украины, 2010. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-281.


Головування в оргкомітетах конференцій

Мукачеве-1997 Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанічних закладах Євразії = Study of ontogeny of the plants natural and cultural flora species in the botanical institutions of Eurasia : тез. доп. 9-ї міжнар. конф. / НАН України, Міжнародний інститут клітинної біології ; відп. ред. И. И. Сикура. - Мукачево, 1997. - 158 с. : рис.

К-1995 Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанічних закладах Євразії = Study of ontogeny of the plants natural and cultural flora species in the botanical institutions of Eurasia : тез. доп. 8-ї міжнар. конф. / НАН України, Центральний ботанічний сад ім. Н. Н. Гришка, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ; відп. ред. И. И. Сикура. - К., 1995. - 162 с. : рис.

Умань-1998 Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанических закладах Євразії : мат. 10-ї міжнар. конф. = Study of plants ontogeny of natural and cultural flora in botanical institutions of Eurasia : Papers of the 10 international conference / Дендрологічний парк "Софіївка", Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка ; відп. ред. И. И. Сикура. - Умань, 1998. - 207 с. : рис.

Біла Церква-1999 Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанічних закладах Євразії : мат. 11-ї міжнар. конф. = Study of plants ontogeny of natural and cultural flora in botanical institutions of Eurasia : Papers of the 10 international conference / НАН України, Дендрологічний парк "Олександрія", Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Центральний ботанічний сад ім. М. М. Гришка ; відп. ред. И. И. Сикура. - Біла Церква, 1999. - 365 с. : рис.

Київ-Львів-Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор в ботанічних садах Євразії = Study of ontogeny of the plants natural and cultural flora species in the botanical institutions of Eurasia / НАН України, Центральний ботанічний сад ім. Н.Н. Гришка, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Український державний лісотехнічний університет ; відп. ред. И. И. Сикура. - К. ; Львів, 1994. - 304 с. : рис.

Киев-1993 Изучение онтогенеза видов природных флор в ботанических учреждениях Евразии.png

Изучение онтогенеза видов природных флор в ботанических садах Евразии = Study of ontogeny of natural flora species in botanical institutions of Eurasia / Центральный ботанический сад им. Н. Н. Гришка, Дендрозаповедник "Александрия" АН Украины ; ред. ред. И. И. Сикура. - К., 1993. - 223 с. : рис.

Полтава-2000 Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії.jpg

Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії - Полтава - 2000


Друковане слово про ювіляра

Сікура Йосип Йосипович // Чувіікіна Н. В., Клименко С. В. Вони будували САД: бібліограф. Довідник / НАН України, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка; Н. В. Чувіікіна, С. В. Клименко. – К.: Цукор України, 2009. – С. 103.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти