Щербак Наталія Леонідівна

Матеріал з ІКБГІ
(Перенаправлено з Щербак НЛ)
Перейти до: навігація, пошук
ЩербакНЛ2016.jpg

Науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
Заступник завідуюча відділу генетичної інженерії

E-mail: nataliaAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua


Вибрані публікації:

Shcherbak N., Kishchenko O., Sakhno L., Komarnitskiy I., Kuchuk N. Lox-dependent gene expression in transgenic plants obtained via Agrobacterium-mediated transformation // Cytology and Genetics. – 2013. V. 47, № 3. Р. 145–155.

Горбатюк І.Р., Щербак Н.Л., Банникова М.О., Великожон Л.Г., Кучук М.В., Моргун Б.В. Отримання трансгенних рослин пшениці м'якої сорту Зимоярка в культурі in vitro, стійких до гербіциду фосфінотрицину // Физиология растений и генетика. 2016, Т. 48, № 1, С. 65-74.

Щербак Н.Л., Кучук М.В. Дослідження lox-опосередкованої експресії gus гену в трансгенних рослинах тютюну // Вісник ХНАУ Сер. Біологія. – 2015. – Вип. 1, № 34. – С. 28 36.

Щербак Н.Л., Василенко М.Ю., Кучук М.В. Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana, в яких проходить експресія генів проліл-4-гідроксилази людини // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А.Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, - 2015. – Т. 17. – C. 265-269.

Gerasimenko I.M., Lypova N.M., Sakhno L.A., Shcherbak N.L., Sindarovska Y.R., Bannikova M.A., Sheludko Y.V., Kuchuk N.V. Obtaining and analysis of tobacco, lettuce and rape plants transformed with human interferon alfa2b gene // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / НАН України, УААН, АМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А.Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – Т. 7. .- К.: Логос, -2009. – C. 274-279.

Щербак Н.Л., Белокурова В.Б., Гецко И.О., Комарицкий И.К., Кучук Н.В. Изучение влияния lox сайтов Cre lox системы рекомбинации на экспрессию беспромоторного bar гена в трансгенных растениях // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 1. – С. 3–9.

Щербак Н.Л., Белокурова В.Б., Комарицкий И.К., Н. В. Кучук Генетическая трансформация растений Nicotiana africana Merxm. плазмидами, содержащими сайты рекомбинации lox // Цитология и генетика. – 2004. – Т. 38, № 4. – С. 3–8.

Shcherbak N.L., Belokurova V.B., Getsko I.O., Komarnitskiy I.K., Kuchuk N.V. Localization of lox site between the right border of T-DNA (RB) and promoterless bar gene led to its highly efficient expression in transgenic plants // Abstracts of 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnilogy «From Laboratory to Business» (Ceske Budejovice (Czech Republic), 12 16 September 2005). Ceske Budejovice, 2005. – P. 60.

Shcherbak N., Belokurova V., Kishchenko O., I. Komarnitskiy, N. Kuchuk Lox-depended bar gene expression in transgenic plant obtained via Agrobacterium-mediated transformation // Матеріали Другого з’їзду Українського товариства клітинної біології (Київ, 23 26 жовтня 2007 р.). Київ, 2007. С. 260.

Див. також на цій сторінці

Патенти:

Кучук М.В., Василенко М.Ю., Щербак Н.Л., Комарницький І.К. Лучаківська Ю.С., Котик Б.Є., Петерсон А.А. Патент на корисну модель №87967: Застосування хімічного розщеплення полісахаридного каркасу рослинних клітин як методу підготовки рослинної біомаси до екстракції білків// 25.02.2014. ,Бюл.№4

Василенко М.Ю., Кучук М.В., Щербак Н.Л., Комарницький І.К. Лучаківська Ю.С., Котик Б.Є., Петерсон А.А. Патент на корисну модель №87968: Спосіб гідроксилювання α1 та α2-ланцюгів колагену людини першого типу в трансгенних рослинах. // 25.02.2014. ,Бюл.№4

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами