Кирпа-Несміян Тетяна Миколаївна

Матеріал з ІКБГІ

інженер 1 кат.
тел.: 522-1787
e-мейл: t-kirpaImage:At 000099 16x17x2.gifukr.net


співробітник лабораторії систем біосинтезу природних сполук

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

[uk][ru][en]
Особисті інструменти
Іншими мовами