Патенти і Публікації

Матеріал з ІКБГІ

Починаючи з 80-х років у відділі почали розвиватися методи генетичної трансформації вищих рослин. У 1984-1985 рр. у відділі вперше в СРСР були отримані трансгенні рослини тютюну з використанням як Agrobacterium tumefaciens, так і прямої трансформації протопластів препаратами плазмідної ДНК, Одночасно у відділі були розроблені оригінальні методи генетичної трансформації рослин із застосуванням мікроін'єкції рослинних тканин плазмідними ДНК. Ця методика була запатентована у різних країнах світу: Swiss Patent N 670655, Jun. 30, 1989; Patent N 1000348, Belgium, 1989; Patent N 2200367, Great Britain, 1990; Patentschrist BRD, N DE37 38 874 C2, 1991.

Image:Books Sidorov.jpg

Одержані співробітниками відділу результати були опубліковані як у вітчизняних, так і у престижних закордонних журналах та узагальнені в монографіях і препринтах.


Публікації співробітників

Інші списки публікацій співробітників

Здебільшого це списки публікацій, для яких заведені окремі сторінки із резюме, але списки можуть бути неповними.

Н

П

П (прод.)

П (прод.)

[uk][ru][en]
Особисті інструменти
Іншими мовами