Ємельянов Володимир Ігорович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Ємельянов Володимир 2017.JPG

Науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

Вибрані наукові публікації

  1. Emelyanov V.I., Rashydov N.M., Romanenko P.A., Sakada V.I., Grodzinsky D.M. The study light signals transduction from underground parts of roots of the higher plants // Abstract of 35th Annual Meeting of the European Radiation Society – Kyiv. – 2006. – P. 251–252.
  2. Ємельянов В.І., Рашидов Н.М., Романенко П.О., Сакада В.І., Гродзінський Д.М. Вищі рослини проводять кванти світла до ризосфери // Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання” – Черкаси. – 2007. – С. 76–78.
  3. Ємельянов В.І., Рашидов Н.М., Романенко П.О., Сакада В.І., Гродзінський Д.М. Рослини проводять світло до ризосфери // Доповіді НАН України. – 2007. – 11. – C. 150–158.
  4. Ємельянов В.І., Рашидов Н.М., Романенко П.О., Сакада В.І., Гродзинський Д.М. Здатність рослин проводити світло до ризосфери // Доповіді Національної академії наук України. — 2007. — № 11. — С. 151-157. >>>
  5. Ємельянов В.І., Рашидов Н.М., Романенко П.О., Сакада В.І., Гриневич Ю.П., Гродзінський Д.М. Світло, виші рослини та ризосфера // Запор. Нац. унів. / Сб. "Біоіндикація та екологія". – 2008. – Вип. 12, – 2. – С. 67–72.
  6. Ємельянов В.І., Соломаха В.А., Григорук В.І., Рашидов Н.М., Гродзінський Д.М. Модельна система для вивчення світлопровідності вищих рослин // Доповіді НАН України. – 2011. – № 1. – C. 135–139. >>>
  7. Бобошко О.П., Панюта О.О., Артеменко О.Ю., Ємельянов В.І., Таран Н.Ю. Динаміка накопичення калози як механічного захисного бар’єра в проростках пшениці за патогенезу // Цитология и генетика. - 2017. - Т. 51, № 1. - С. 34-40. >>>
  8. Ємельянов В.І., Поляковський С.О., Сакада В.І., Гродзинський Д.М. Рослинні клітини формують свої захисні структури з молекул фітопатогенних мікроорганізмів // Доповіді НАН України. – 2018, Т. 3, С. 110-115. DOI: 10.15407/dopovidi2018.03.110 >>>

Цитування у наукометричних базах даних

Реєстрі "Науковці України" Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) Publons >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти