Гуща Микола Іванович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
ГущаМІ2016.jpg

Старший науковий співробітник.
Кандидат біологічних наук.

Микола Іванович 1952 року народження, має вищу освіту. У 1975 році він закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю біолог-біофізик.

М.І. Гуща почав працювати у відділі біофізики та радіобіології одразу після закінчення університету у 1975 році. Спочатку на посадах лаборанта, старшого лаборанта, старшого інженера. В цей час він виконував планові досліди з вивчення впливу іонізуючого випромінювання на рослини. Без відриву від виробництва у 1986 р. він захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Радіобіологія", одержав ступінь кандидата біологічних наук. Після цього він працював на посаді молодшого наукового співробітника до 1989 р. далі, до 1997 р. - на посаді наукового співробітника, а з 1997 р. і дотепер – старший науковий співробітник.

З 1986 року Микола Іванович вивчав різні аспекти впливу хронічного опромінення на фітоімунітет, агресивність фітопатогенних грибів, взаємовідносини патогенів і рослин, расовий склад деяких фітопатогенів та ін. Зокрема, ним показано, що вплив хронічного опромінення приводить до зміни стійкості деяких видів культурних рослин до фітопатогенів та агресивності фітопатогенних грибів. Ним встановлено, що низькоінтенсивне хронічне іонізуюче випромінювання приводить до змін адаптивного потенціалу рослин, а також, до модифікації адаптивного потенціалу фітопатогенних грибів.

Значні дослідження проведено М.І. Гущею щодо впливу підвищених рівнів УФ-В випромінювання на рослини і асоційовані з ними мікроорганізми. Останніми роками пріоритетним напрямком роботи Миколи Івановича є вивчення впливу бактеріальних ліпополісахаридів на стійкість рослин до фітопатогенів. Загальна кількість публікацій М.І. Гущі перевищує 120 наукових праць. Він користується заслуженою повагою колег.

Після обтяжливого захворювання передчасно пішов з життя 3 квітня 2020 року.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Наукові праці у Scopus >>>

Представлено на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами