Дяченко Алла Іллівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Diachenko AI 2017.jpg

Молодший науковий співробітник
Сфера інтересів: фітоімунологія, радіоекологія.

Короткі відомості про основні напрями досліджень

Досліджено дію малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал двох ліній кукурудзи – вихідної (W64A +/+) та високолізинової opaque-мутатної форми (W64A o2/o2), для якої характерна підвищена чутливість до дії стресових факторів. Показано, що в умовах pадiонуклiдного забpуднення у рослин вiдбувається зниження активностi pослинних iнгiбітоpів пpотеіназ. Встановлено, що під впливом малих доз хронічного опромінення відбуваються активні формо- та расоутворювальні процеси в популяціях фітопатогенних грибів Puccinia graminis та Botrytis cinerea. Показано, що агресивність ізолятів фітопатогенного гриба B. cinerea з 10-км Зони відчуження ЧАЕС є підвищеною порівняно з ізолятами з незабруднених територій.

Список вибраних публікацій

Загальна кількість друкованих праць з 2012 року – 12

 1. Dmitriev O., Polischuk V., Guscha M. Chernobyl exclusion zone contamination and resistance of cultivated plants to pathogenic fungi and viruses // Збірник статей наук.-практич. конф. із міжнародною участю. “Радіоекологія-2017 “ Київ. - 2017. С. 10-15.
 2. Dmitriev A.P., Grodzinsky D.M., Guscha N.I. Effect of low dose chronic radiation on plant-pathogen interactions in 30-km Chernobyl exclusion zone // Збірник статей наук.-практичн. конф. із міжнародною участю "Радіоекологія-2014" С. 13-17.
 3. Дмитрієв О.П., Гуща М.І., Гродзинський Д.М. Вплив малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал рослин та вірулентність фітопатогенних грибів // Науково-практич. міжнарод. конф-ція "Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки". - Київ. - 2013. - С. 128-130.
 4. Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н. Участие НАДФН-оксидазной и кальциевой сигнальных систем в индуцировании окислительного стресса у растений // Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. Київ: Логос, 2012. - Том 4. - С. 67-71.
 5. Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П. Індукція резистентності томату (Lycopersicon esculentum) до хвороб в культурі in vitro // Фактори експеримент. еволюції організмів. Київ. - 2011. - 11. - С. 296-300.
 6. Dmitriev A.P., Gushcha N.I., Grodzinsky D.M. Effect of radiation and biotic stress on cultivated plants and their fungal pathogens // Материалы Междун. конф. «Факторы устойчивости растений и микроорганизмов в экстремальных природных условиях». Иркутск. 2016. С. 27-29.
 7. Дмитриев А.П., Гуща Н.И., Гродзинский Д.М. Влияние ионизирующего излучения на болезнеустойчивость растений в 30-км зоне отчуждения ЧАЭС // Сборник матер-ов междунар. научн. конф. "Актуальные проблемы радиобиологии и астробиологии". - 2016. Дубна, 2016. С. 15-17.
 8. Дмитриев А.П., Гуща Н.И. Индикация популяционнах изменений у фитопатогенных грибов // Труды третьей международ. конф. «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование». М.: - 2014. - ООО «Буки Веди», 2014. - С. 91-93.
 9. Dmitriev A.P., Perkovska G.V. Ecologically safe method for protection by biotic elicitors derived from plant pathogenic fungi // Материалы междун. научн. конф. «Проблемы микологии и фитопатологии в ХХI веке». – Ст.-Петербург, 2013. С. 318–320.
 10. Dmitriev A.P., Grodzinsky D.M. Signaling in Allium cepa cells for elicitation of oxidative burst and defense responses // Plant Signaling & Behavior. - 2016. - 4th International Symposium. - St. Petersburg. - P. 182-183.
 11. Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н. Исследование механизмов устойчивости у растений A. thaliana, индуцированной карбоновыми кислотами // Материалы Междунар. симпозиума "Фитоиммунитет и клеточная сигнализация". - 2016. - Казань. - C. 48-49.
 12. Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И. Влияние хронического облучения на устойчивость растений к биотическому стрессу в 30-км зоне отчуждения Чернобыльской АЭС // Всерос. конф. с междунар. участием "Инновационные направления современной физиологии растений". - Тезисы докладов. - 2013. - М: МГУ. С. 261.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Профіль у каталозі "Науковці України" на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ORCID >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти