Категорія:Патенти Моргуна БВ

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Патенти

 1. Моргун Б.В., Нітовська І.О., Сатарова Т.М., Черчель В.Ю. Спосіб селекції трансгенних рослин кукурудзи in vitro. Заявка № u202007855 від 08.12.2020, на патент України на корисну модель № 149101; МПК (2021.01) A01H 4/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. Опубліковано 20.10.2021, бюл. № 42/2021, >>>, >>>.

 2. Моргун Б.В., Сатарова Т.М., Нітовська І.О., Денисюк К.В., Черчель В.Ю. Спосіб отримання рослин-регенерантів in vitro у кукурудзи. Заявка № u202007323 від 16.11.2020, на патент України на корисну модель № 148028; МПК (2006) A01H 4/00, A01H 1/02 (2006.01); заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. Опубліковано 30.06.2021, бюл. № 26/2021, >>>, >>>.

 3. Лахнеко О.Р., Степаненко А.І., Великожон Л.Г., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Спосіб генотипування пшениці м'якої за геном ТаWRKY2-D1. Заявка № u202007854 від 08.12.2020, деклараційний патент України на корисну модель № 146186. МПК (2006) C12Q 1/68 (2018.01), C12N 15/10 (2006.01), G01N 27/26 (2006.01), C12R 1/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 20.01.2021, бюл. № 3/2021, >>>, >>>.

 4. Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дуплій В.П., Деркач К.В., Черчель В.Ю., Сатарова Т.М. Спосіб відбору генотипів кукурудзи, компетентних до біолістичної генетичної трансформації, за допомогою дослідження транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази. Заявка № u201910557 від 23.10.2019, деклараційний патент України на корисну модель № 144258; МПК (2020.01) А01Н 4/00 А01Н 1/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. Заявл. 23.10.2019. Опубліковано 25.09.2020, бюл. № 18/2020, >>>, >>>

 5. Абраімова О.Є., Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дзюбецький Б.В., Черчель В.Ю., Деркач К.В., Сатарова Т.М. Спосіб трансформації та селекції кукурудзи / Патент України на винахід №117974; Заявка номер a201700622; МПК (2018.01) A01H 4/00; A01H 1/04 (2006.01); A01H 6/46 (2018.01). Заявники та патентовласники Державна установа Інститут зернових культур НААН України й Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заявл. 25.10.2018. Бюл. №20. >>>

 6. Волч І.Р., Банникова М.О., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Спосіб отримання трансформованих рослин м'якої пшениці методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсних культур апікального походження. Патент № 115633 України на корисну модель, заявка номер u 2016 10565; МПК (2017.01); A01H 1/00; A01H 4/00; A01H 5/04 (2006.01); C12N 1/21 (2006.01); C12N 5/04 (2006.01); C12N 15/00. Заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Дата подання заявки 19.10.2016; Чинний з 25.04.2017 >>>, >>>

 7. Рибалка О.І., Моргун Б.В., Починок В.М. Сніданок академіка Рибалки. Патент України на корисну модель №104264; заявка номер u201505186. Опубліковано: 25.01.2016, Бюл. № 2. МПК: A23L 1/10, A23L 1/29; заявник та патентовласник Інститут фізіології рослин та генетики НАН України. >>>, >>>

 8. Моргун Б.В., Степаненко О.В., Степаненко А.І. Спосіб детекції трансформаційної події GT73 ріпаку методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Патент № 88203 України на корисну модель; заявка номер u 2013 09296; МПК С12N 15/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заявл. 24.07.13, Бюл. № 5. >>>, >>>

 9. Матвєєва О.Ю., Тищенко О.М., Моргун Б.В. Спосіб отримання трансгенних рослин кукурудзи за допомогою Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta / Патент України на корисну модель №77331; заявка номер u201209090. Власник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. Опубліковано 11.02.2013, Бюл. № 3. >>>, >>>

 10. Михальська С.І., Тищенко О.М., Адаменко Н.І., Моргун Б.В. Спосіб отримання рослин-регенерантів із сегментів вузлової зони пагона методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації кукурудзи / Патент України на корисну модель №77323; заявка номер u201208988. Власник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. Опубліковано 11.02.2013, Бюл. № 3. >>>, >>>

 11. Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи NK603 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Патент України на корисну модель №77768; заявка номер u201210121. Власник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 25.02.2013, Бюл. №4. >>>, >>>

 12. Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Патент України на корисну модель №77769; заявка номер u201210122. Власник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 25.02.2013, Бюл. №4. >>>, >>>

 13. Моргун Б.В., Банникова М.О., Сатарова Т.М., Борисова В.В., Кучук М.В. Спосіб визначення трансгенної лінії GA21 кукурудзи за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Патент на корисну модель № 61602; заявка номер u201015538. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2011. Власник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 25.07.2011, Бюл. №14. >>>, >>>

Авторські свідоцтва на сорти рослин

 1. Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О., Оксьом Л.Л., Моргун Б.В. Свідоцтво Міністерства аграрної політики та продовольства України №160542 про авторство на сорт рослин "Новосмуглянка" пшениці м'якої (озимої). Заявка №13012015. Департамент землеробства та технічної політики в АПК.

 2. Моргун В.В., Моргун Б.В., Оксьом В.П. Свідоцтво Міністерства аграрної політики та продовольства України №160543 про авторство на сорт рослин "Соломія" пшениці м'якої (озимої). Заявка №13012016. Департамент землеробства та технічної політики в АПК.

 3. Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О., Моргун Б.В. Свідоцтво Міністерства аграрної політики та продовольства України №160548 про авторство на сорт рослин "Золото України" пшениці м'якої (озимої). Заявка №13012021. Департамент землеробства та технічної політики в АПК.

 4. Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О. Свідоцтво №140639 про авторство на сорт рослин "Астарта" пшениці м'якої (озимої). Заявка №10007019 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 5. Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом Л.Л. Свідоцтво №141028 про авторство на сорт рослин "Здоба київська" пшениці м'якої (озимої). Заявка №12007016 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 6. Артемчук І.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П. Свідоцтво №141112 про авторство на сорт рослин "Коляда" пшениці м'якої (озимої). Заявка №12007017 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 7. Артемчук І.П., Братущак С.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О. Свідоцтво №120157 про авторство на сорт рослин "Орійка" пшениці м'якої (озимої). Заявка №09007015 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 8. Моргун Б.В., Моргун В.В., Скрипльов В.О. Свідоцтво №141024 про авторство на сорт рослин "Покрова" пшениці м'якої (озимої). Заявка №11007006 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 9. Братущак С.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П., Ян Долежан. Свідоцтво №140640 про авторство на сорт рослин "Придніпровська" пшениці м'якої (озимої). Заявка №10007031 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 10. Артемчук І.П., Братущак С.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Скрипльов В.О. Свідоцтво №120154 про авторство на сорт рослин "Сотниця" пшениці м'якої (озимої). Заявка №09007012 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 11. Моргун Б.В., Моргун В.В., Скрипльов В.О. Свідоцтво №141023 про авторство на сорт рослин "Софія Київська" пшениці м'якої (озимої). Заявка №11007005 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти