Категорія:Патенти Моргуна БВ

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Патенти

 1. Моргун Б.В., Сатарова Т.М., Нітовська І.О., Денисюк К.В., Черчель В.Ю. Спосіб отримання рослин-регенерантів in vitro у кукурудзи / Заявка № u202007323 від 16.11.2020, на патент України на корисну модель; МПК А 01Н4/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

 2. Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дуплій В.П., Деркач К.В., Черчель В.Ю., Сатарова Т.М. Спосіб відбору генотипів кукурудзи, компетентних до біолістичної генетичної трансформації, за допомогою дослідження транзієнтної експресії гена бета-глюкуронідази / Заявка № u201910557, деклараційний патент України на корисну модель № 144258; МПК (2020.01) А01Н 4/00 А01Н 1/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України. Заявл. 23.10.2019. Надруковано 25.09.2020, бюл. № 18/2020. >>>

 3. Абраімова О.Є., Нітовська І.О., Моргун Б.В., Дзюбецький Б.В., Черчель В.Ю., Деркач К.В., Сатарова Т.М. Спосіб трансформації та селекції кукурудзи / Патент України на винахід №117974; Заявка номер a201700622; МПК (2018.01) A01H 4/00; A01H 1/04 (2006.01); A01H 6/46 (2018.01). Заявники та патентовласники Державна установа Інститут зернових культур НААН України й Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заявл. 25.10.2018. Бюл. №20. >>>

 4. Волч І.Р., Банникова М.О., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Спосіб отримання трансформованих рослин м'якої пшениці методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсних культур апікального походження. Патент № 115633 України на корисну модель, заявка номер u 2016 10565; МПК (2017.01); A01H 1/00; A01H 4/00; A01H 5/04 (2006.01); C12N 1/21 (2006.01); C12N 5/04 (2006.01); C12N 15/00. Заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Дата подання заявки 19.10.2016; Чинний з 25.04.2017 >>>, >>>

 5. Рибалка О.І., Моргун Б.В., Починок В.М. Сніданок академіка Рибалки. Патент України на корисну модель №104264; заявка номер u201505186. Опубліковано: 25.01.2016, Бюл. № 2. МПК: A23L 1/10, A23L 1/29; заявник та патентовласник Інститут фізіології рослин та генетики НАН України. >>>, >>>

 6. Моргун Б.В., Степаненко О.В., Степаненко А.І. Спосіб детекції трансформаційної події GT73 ріпаку методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Патент № 88203 України на корисну модель; заявка номер u 2013 09296; МПК С12N 15/00; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Заявл. 24.07.13, Бюл. № 5. >>>, >>>

 7. Матвєєва О.Ю., Тищенко О.М., Моргун Б.В. Спосіб отримання трансгенних рослин кукурудзи за допомогою Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta / Патент України на корисну модель №77331; заявка номер u201209090. Власник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. Опубліковано 11.02.2013, Бюл. № 3. >>>, >>>

 8. Михальська С.І., Тищенко О.М., Адаменко Н.І., Моргун Б.В. Спосіб отримання рослин-регенерантів із сегментів вузлової зони пагона методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації кукурудзи / Патент України на корисну модель №77323; заявка номер u201208988. Власник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. Опубліковано 11.02.2013, Бюл. № 3. >>>, >>>

 9. Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи NK603 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Патент України на корисну модель №77768; заявка номер u201210121. Власник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 25.02.2013, Бюл. №4. >>>, >>>

 10. Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Патент України на корисну модель №77769; заявка номер u201210122. Власник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 25.02.2013, Бюл. №4. >>>, >>>

 11. Моргун Б.В., Банникова М.О., Сатарова Т.М., Борисова В.В., Кучук М.В. Спосіб визначення трансгенної лінії GA21 кукурудзи за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Патент на корисну модель № 61602; заявка номер u201015538. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2011. Власник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Опубліковано 25.07.2011, Бюл. №14. >>>, >>>

Авторські свідоцтва на сорти рослин

 1. Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О., Оксьом Л.Л., Моргун Б.В. Свідоцтво Міністерства аграрної політики та продовольства України №160542 про авторство на сорт рослин "Новосмуглянка" пшениці м'якої (озимої). Заявка №13012015. Департамент землеробства та технічної політики в АПК.

 2. Моргун В.В., Моргун Б.В., Оксьом В.П. Свідоцтво Міністерства аграрної політики та продовольства України №160543 про авторство на сорт рослин "Соломія" пшениці м'якої (озимої). Заявка №13012016. Департамент землеробства та технічної політики в АПК.

 3. Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О., Моргун Б.В. Свідоцтво Міністерства аграрної політики та продовольства України №160548 про авторство на сорт рослин "Золото України" пшениці м'якої (озимої). Заявка №13012021. Департамент землеробства та технічної політики в АПК.

 4. Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О. Свідоцтво №140639 про авторство на сорт рослин "Астарта" пшениці м'якої (озимої). Заявка №10007019 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 5. Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом Л.Л. Свідоцтво №141028 про авторство на сорт рослин "Здоба київська" пшениці м'якої (озимої). Заявка №12007016 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 6. Артемчук І.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П. Свідоцтво №141112 про авторство на сорт рослин "Коляда" пшениці м'якої (озимої). Заявка №12007017 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 7. Артемчук І.П., Братущак С.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П., Скрипльов В.О. Свідоцтво №120157 про авторство на сорт рослин "Орійка" пшениці м'якої (озимої). Заявка №09007015 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 8. Моргун Б.В., Моргун В.В., Скрипльов В.О. Свідоцтво №141024 про авторство на сорт рослин "Покрова" пшениці м'якої (озимої). Заявка №11007006 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 9. Братущак С.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Оксьом В.П., Ян Долежан. Свідоцтво №140640 про авторство на сорт рослин "Придніпровська" пшениці м'якої (озимої). Заявка №10007031 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 10. Артемчук І.П., Братущак С.П., Моргун Б.В., Моргун В.В., Скрипльов В.О. Свідоцтво №120154 про авторство на сорт рослин "Сотниця" пшениці м'якої (озимої). Заявка №09007012 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

 11. Моргун Б.В., Моргун В.В., Скрипльов В.О. Свідоцтво №141023 про авторство на сорт рослин "Софія Київська" пшениці м'якої (озимої). Заявка №11007005 Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти