Кравець Олександра Петрівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Kravets.jpg

Завідуючий відділом біофізики і радіобіології
Доктор біологічних наук
старший науковий співробітник
Тел.: +380 44 257-6167

Освіта

 • Ступінь доктора біологічних наук за фахом радіобіологія, Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001
 • Ступінь кандидата біологічний наук: Інститут фізіології рослин АН УРСР, Київ, 1980
 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченко, 1975, біофізика

Нагороди, участь в наукових суспільствах

 • Фулбрайтовський професор 2005-2006 рр
 • Член Міжнародної спілки радіоекологів
 • Член Європейського товариства радіаційних досліджень
 • Член Українського товариства радіобіологів

Досвід роботи

Загальний науковий стаж - 40 років, з них дослідницька робота в радіобіології - 29 років.

Кравець А є автором та співавтором 6 монографій, одного науково-популярного, та одного художньо – документального виданнь; автором більше 250 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних журналах по системному аналізу біологічних процесів, росту, морфогенезу рослин, радіобіології і радіоекології.

При вивченні формоутворення рослин вперше була кількісно досліджена щільність взаємодій між послідовними етапами морфогенезу коріння і виявлена роль трофічних взаємодії у визначенні кількості новоутворених структурних елементів.

Основне коло наукових інтересів в радіоекології пов'язанє з вивченням взаємодій в системі «грунт - рослина», що визначають інтенсивність надходження радіонуклідів в трофічні ланцюжки і оцінкі радіологічних наслідків використання забруднених агроценозов.

У серії эксериментов 1986-1992 рр вперше виявлені біотичні фактори руйнації «гарячих» часток чорнобильських випадень, підвищенні біодоступності радіонуклідів в грунті і встановлені кількісні параметри цього процесу.Показано, що ця здатність рослин, пов'язана з їх кореневими виділеннями, є не тільки видо- і сорто- залежною, але і визначається їх функціональним станом.

Експериментами 1994-1999гг встановлені фізіологічні механізми, які визначають атрактивный потенціал біомаси рослин щодо радіонуклідів, які мігрують в іонній формі, впливають на коефіцієнт їх накопичення і топологію розподілу в тканинах.

Запропоновані технологічні схеми використання цих результатів у сільскогосподарській практиці.

Впродовж всіх років роботи Кравець О.П. успішно суміщала експериментальні дослідження в різних областях біології та теоретичну роботу, пов'язану з розробкою і застосуванням математичних моделей.

У 90-ті роки Кравець О.П. у співавторстві з Павленко Ю.О розроблено новий аналітичний метод реконструкції і прогнозування доз від інкорпорованих радіонуклідів Чорнобильських випадень. Дано ретроспективне відновлення і спогнозирована складна динамічна картина формування доз від інкорпорованих радіонуклідів у зв’язку з надходженням 137Сs та 90Sr в трофічні ланцюжки людини для агроценозов з різними типами грунтів і рівнями забруднення. Проведено розрахунок доз для населення різних вікових категорій забруднених регіонів Полісся. У зв'язку з високою прогностичною точністю методу, він використовується в епідеміологічних дослідженнях наслідків Чорнобильської аварії в Україні та США.

Останні роки наукова діяльність Кравець О.П. пов’язана з вивченням ефектів малих доз. В дослідах з різноманітними біологічними об’єктами встановлено різні динамічні типи перехідних процесів при дії хронічного опромінення, що можуть приводити як до адаптації, так і сенсибілізації організму. Виявлено явище поліморфізму метилування ДНК у довільній популяції генетично однорідних організмів і вплив цього фактору у їх різну радіочутливість. Запропоновано введення у сільськогосподарську практику індексу епігенетичної відстані, що корелює з виробничою надійності сорту.

Досвід міжнародного співробітництва

 • Учасник проекту НАТО «Risk assessment of Chernobyl accident consequences: Lessons learned for the future», 2000- 2006 рік
 • Фулбрайтовський професор 2005-2006 рр, проект “ Multi –purpose algorithm for medical consequences prognosis of environmental pollution”
 • Співдиректор від України пректу НАТО“ Biological Impacts of Chronic Exposure to Low – dose Radiation”, Collaborative linkage grant, 2007- 2008 рік

Досвід викладання

 • Загальний викладацький стаж - 23 роки.
 • Викладання в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка (1993 – 2009 рр).
 • Розроблені оригінальні курси
  • «Біогеохімія радіонуклідів»
  • «Математичні методи радіобіології»
  • «Теорія радіаційних ризиків».
 • Читання курсів лекцій «радіобіологія», «радіоекологія» в
  • Національному університеті природокористування і біотехнології на англійській та українській мовах(2008-2009),
  • Київському інституті менеджменту і інформаційних технологій(1999-2004).

Основні публікаціїї

Кравець А.П. Статистический анализ роли апекальной меристемы в морфогенетических прцессах корня // Онтогенез, 1989, №5, с. 514- 523

Кравец А.П. Радиологические последствия радионуклидного загрязнения почв и растений. Киев: Логос 2006. 179 с

Кравець О.П. Радіологічні наслідки радіоактивного забруднення агроценозів" Логос 2006 (2008), 241 c

Кравец А.П. Питание при стрессах. Научно-популярное издание. Киев: Логос. 2011 р. 139 с.

Kravets A., Pavlenco Y. Reconstruction and forecast of doses due to ingestion of 137Cs and 90Sr after the Chernobyl accident // Radiat Environ Biophys. - 2008. 47. Р. 213-224.

Naboka M., Shestopalov V., Kravets, A.. Chaban E. Likhosherstov A. An analysis of the correlation between the non-cancer morbidity of children and the internal dose of 137Cs // Int. J. Low Radiation, Vol. 6, No. 3, 2009,p.192-208

Darina A. Sokolova. An Analysis of the Correlation between the Changes in Satellite DNA Methylation Patterns and Plant Cell Responses to the Stress / D. A. Sokolova, G. S. Vengzhen, A. P. Kravets // CellBio. – 2013. – Vol. 2. – P. 163–171

Darina A. Sokolova. The Effect of DNA Modification Polymorphism of Corn Seeds on Their Germination Rate, Seedling Resistance and Adaptive Capacity under UV-C Exposure / D. A. Sokolova, G. S. Vengzhen,A. P. Kravets // American Journal of Plant Biology. – 2014. – Vol. 1, № 1. – Р. 1 – 14

Benjamin A Jelin,Wenjie Sun,Alexandra Р. Kravets,Marina Naboka,Evgenia I Stepanova,Vitaliy Y Vdovenko,Wilfried J Karmaus,A Lichosherstov,Erik R Svendsen Quantifying annual internal effective 137Cesium dose utilizing direct body-burden measurement and ecological dose modeling // Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, (JESEE) - 2015, P 24-38

Цитування в наукометричних базах даних

Персональна сторінка на сайті Національної академії наук України >>>

Система "Науковці України" на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами