Лучаківська Юлія Сергіївна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Yulia Luchakivska.jpg

Науковий співробітник
кандидат біологічних наук

Вибрані публікації

  • Luchakivskaya Yu. High-level expression of human interferon alpha-2b in transgenic carrot (Daucus carota L.) plants / Yu. Luchakivskaya, O. Kishchenko, I. Gerasimenko, Z. Olevinskaya, Yu. Simonenko, M. Spivak, M. Kuchuk // Plant Cell Rep. – 2011. - Vol. 30 - N. 3 – P.407-415. https://doi.org/10.1007/s00299-010-0942-5
  • Лучакивская Ю.С. Получение трансгенных растений моркви (Daucus carota L.), экпрессирующих гены секреторных белков Mycobacterium tuberculosis / Ю.С. Лучакивская, Е.М. Кищенко, М.Ю. Василенко, Ю.В. Симоненко, Н.В. Кучук // Біотехнологія. – 2011. – Т.4 - № 6. – С. 9-17
  • Лучакивская Ю. С. Получение культуры «бородатых» кореней, каллусных и супензионных клеточных культур моркови (Daucus carota L.), способных экпрессировать человеческий интерферон альфа-2b / Ю. С. Лучакивская, З. М. Олевинская, Е. М. Кищенко, Н. Я. Спивак, Н. В. Кучук // Цитология и Генетика. – Т. 46, - №1 – С. 18-26
  • Лучаківська Ю. С. Експресія гена людського інтерферону альфа під контролем тканеспецифічного та конститутивного промоторів у трансгенних рослинах тютюну (Nicotaina tabacum L.) / Ю. С. Лучаківська, О.М. Майстренко, З.М. Олевинська, О.М. Кіщенко, М.Я. Співак, М.В. Кучук // Вісник Українського товариства генетиків та селекціонерів. –2011. - Т.9 - №2. – С.232-239
  • Maystrenko O. M. Expression of human interferon alpha-2b in hairy root culture and transgenic tobacco (Nicotiana tabacum L.) plants / O. M. Maystrenko, Yu. S. Luchakivskaya, Z. M. Olevinskaya // The 4th International IMBG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives”, Kyiv, 2011 – Р.152
  • Лучакивская Ю. Оптимизация протокола адаптации в почве растений моркови, регенерировавших in vitro./ Ю. Лучакивская // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин та мікроорганізмів: Матеріали ХІ конференції молодих вчених Київ, 2010 р – с. 106-107
  • Лучакивская Ю.С. Наследование и экспрессия введенных генов неомицинфосфотрансферазы и человеческого интерферона альфа-2b в поколении Т1 трансгенных растений табака / Ю.С. Лучакивская, А.Н. Майстренко, З.М. Олевинская // Сборник тезисов 2-й Международной школы-конференции молодых ученых "Генетика и селекция растений, основанная на современных генетических знаниях и технологиях", Москва, 2011. – С.54

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами