Літвінов Сергій В'ячеславович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
ЛітвіновСВ2013.jpg

Науковий співробітник лабораторії біофізики сигнальних систем
У 2017–2018 рр. стипендіат стипендії молодих учених НАН України.

Вибрані наукові праці

  • Литвинов С.В. Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной ДНК и взаимодействия между ними // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48, № 3. – С. 64-77.
  • Литвинов С.В. Влияние хронического облучения семян и проростков Arabidopsis thaliana малыми дозами γ-радиации на рост и развитие растений // Ядерна фізика та енергетика. – 2015. – Т. 15, № 4. – С. 406-414.
  • Литвинов С.В., Рашидов Н.М. Изменение параметров морфогенеза Arabidopsis thaliana L. при хроническом облучении семян и проростков малыми дозами редкоионизирующей радиации // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – 2016. – Т. 18. – С. 51-55.
  • Лешина Л.Г., Булко О.В., Литвинов С.В., Пчеловская С.А., Соколова Д.А., Берестяная A.Н., Тонкаль Л.В., Саливон А.Г. Влияние редкоионизирующего излучения на биохимический статус регенерантов Digitalis purpurea L. в культуре in vitro // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – 2016. – Т. 19. – С. 151-156.

Цитування в наукометричних базах даних

Профіль у каталозі "Науковці України" на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Профіль на сайті Web of Science (Clarivate) Publons >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти