Овсяннікова Людмила Георгіївна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


ОвсянніковаЛГ2016.jpg

Молодший науковий співробітник.
Провідний інженер служби охорони праці.

Людмила Георгіївна має вищу освіту, закінчила Черкаський педагогічний інститут по спеціальності "біологія".

Овсяннікова Л.Г. працювала в Інституті ботаніки ім. Н.Г. Холодного АН УРСР з 1979 року на посаді старшого лаборанта, з 1983 року - на посаді інженера. Із жовтня 1988 року наказом Президії АН УРСР переведена у Відділення клітинної біології та генетичної інженерії Інституту ботаніки ім. Н.Г. Холодного АН УРСР на посаду інженера відділу ембріології, а в 1990 році переведена на посаду провідного інженера в Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. В січні 1996 року переведена на посаду провідного інженера у відділ біофізики та радіобіології.

За час роботи в Інституті Овсяннікова Л.Г. оволоділа методами цитологічних та цитохімічних досліджень. Досконально володіє технікою схрещування та подолання несхрещуваності у рослин. За час своєї роботи у відділі біофізики та радіобіології Людмила Георгіївна опанувала ряд сучасних методів дослідження радіобіологічних реакцій рослин на дію іонізуючої радіації та ультрафіолетових променів. Вона характеризується високою відповідальністю при виборі методик і техніки проведення експериментів. Проявляє значний інтерес до сучасних проблем радіобіології. За період наукової роботи Л.Г. Овсяннікова є співавтором 42 опублікованих наукових робіт. Приймає активну участь в наукових конференціях.

Під час роботи у відділі біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії HAH України, Овсяннікова Л.Г. залучена до виконання наукових досліджень за темами: №0108U00875 "Роль епігеномних механізмів в адаптогенезі рослин" (2013-2017), №0113U000228 (ІІІ-4-13) "Розробка способів скерованого впливу на сигнальні системи і епігенетичну пластичність культурних рослин для підвищення їх продуктивності та стійкості" (2012-2016), №0112U003077 (ІІ-3-12) "Епігенетичні механізми підвищення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур та загартовування" (2013-2017), №0113U000229 (III-7-13) "Розробка методів упередження зниження продуктивності рослин на основі оцінки та прогнозування впливу кліматичних змін на їх метаболічні реакції та адаптивний потенціал" (2017-2021), №0117U004310 (III-10-17) де в рамках цієї тематики зосередили свою увагу на виявлені дії ультрафіолетового випромінювання на рослини. Зокрема, показали можливість отримання адаптивної відповіді до цього виду опромінення, що має теоретичне так і практичне значення.

Овсяннікова Л.Г. відзначається відповідальністю, акуратністю і сумлінністю в праці, додержується правил трудової дисципліни. Приймає участь у громадському житті Інституту, являється членом профкому Інституту.

Цитування в наукометричних базах даних

Профіль у каталозі "Науковці України" на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Представлено на сайті Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Представлено на сайті ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами