Праці співробітників Інституту за 2008 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Видавнича діяльність співробітників ІКБГІ НАН України

Статті, опубліковані в Україні

Блюм Я.Б., Банникова М.О., Карпов П.А., Комарницький І.К., Кучук М.В., Сорочинський Б.В. Впровадження методів оцінки наявності та вмісту генетично модифікованих компонентів у продуктах харчування, кормах і парфюмерно-косметичних виробах. Наука та інновації, 2008, Т 4. № 2, с. 40-48.

Кунах В.А., Адонін В.І., Ожєрєдов С.П., Блюм Я.Б. Міксоплоїдія у диких та культивованих видів хрестоцвітих, здатних до гібридизації з ріпаком Brassica napus. Цитология и генетика, 2008, т. 42, № 3, с. 81-86.

Карпов П.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Анализ кинома Arabidopsis thaliana на основании гомологии к каталитическому домену тирозин-киназы ZAP70 Mus musculus // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, К.: Логос, 2008, Т. 4, С. 157- 163.

Гузенко Е.В., Лемеш В.А., Емец А.И., Блюм Я.Б., Картель Н.А. Трансформация различных генотипов льна-долгунца с помощью Agrobacterium tumefaciens: предварительные результаты, там же, Т. 5, с. 268-273.

Баєр Г.Я., Баєр О.О., Шиша О.Н., Лемеш В.А., Картель Н.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Визуализация микротрубочек в клетках льна-долгунца с использованием химерного гена gfp-tua6. там же, с. 343-348.

Баєр О.О., Ємець А.І., Радчук В.В., Блюм Я.Б. Перенесення стійкості до динітроанілінових гербіцидів до рослин льону довгунцю за допомогою Agrobacterium tumefaciens. там же, с. 348-353.

Ємець А.І., Пахомов О.В., Радчук В.В., Блюм Я.Б. Біолістична трансформація сої Glycine max (L.) геном стійкості до динітроанілінових гербіцидів, там же, с. 368-372.

Рахметов Д.Б., Баєр Г.Я., Стаднічук Н.О., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Вивчення біохімічних характеристик сомаклональних варіантів пальчастого проса, там же, с. 430-434.

Сорочинський Б.В., Блюм Я.Б. Принципи регулювання діяльності, що стосується ГМ організмів, та деякі проблеми біобезпеки в Україні, там же, с. 435-439.

Шеремет Я.О., Ємець А.І., Блюм Я.Б. З'ясування ролі фосфорилювання тубуліну по залишках тирозину у формуванні механізмів холодостійкості рослинних клітин, там же, с. 454-458.

Емец А.И., Баєр Г.Я., Баєр О.А., Шиша Е.Н., Шеремет Я.О., Гузенко Е.В., Лемеш В.А., Картель Н.А., Блюм Я.Б. Трансформация льна-долгунца химерным геном gfp-tua6 для изучения роли микротрубочек в формировании устойчивости к полеганию. Геном рослин, Збірник наук. статей, 2008, Одеса, с. 71-74.

Емец А.И., Радчук В.В., Баер О.А., Баярд У.В., Блюм Я.Б. Экологически безопасные маркерные системы трансформации растений на основе использования мутантных генов растительного тубулина в качестве маркеров селекции, там же, с. 74-75.

Корховий В.І., Радчук В.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Клонування і молекулярно-генетичний аналіз гена цитокініноксидази/дегідрогенази у вихідному типі і сомаклональному варіанті SE-7 пальчастого проса, там же, с. 84-87.

Танасиенко І.В., Емец А.И., Радчук В.В., Блюм Я.Б. Трансформация ячменя геном лактоферина человека hLF с использованием нового селективного маркера-мутантного гена тубулина. там же, с. 131-134.

Karpov P.A., Nyporko A.Yu., Samofalova D.A., Sheremet Ya.O., Yemets A.I., Blume Ya.B. Elucidation of microtubule regulation for practical applications through bioinformatics analysis of Arabidopsis kinome and phosphatome. там же, с. 162-164.

Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Розробка методів якісного і кількісного визначення ГМ-компонентів у рослинній сировині та харчових продуктах, їх стандартизація в Україні // Генетично модифіковані організми: проблеми і перспективи їх використання в Україні. - К.: Аграр. наука, 2008, с. 20-29.

Ємець А.І., Блюм Я.Б. Мутантні гени тубулінів рослин як принципово нові маркерні селективні гени для біотехнології. там же, с. 98-110.

Брицун В.М., Ємець А.І., Лозинський М.О., Блюм Я.Б. (2008) 2,6-Динітроаніліни: синтез, пестицидні та антипротозойні властивості. Ukr. Bioorganica Acta, Т. 6, № 2.- С. 3-11.

Емец А.И., Радчук В.В., Пахомов О.В., Блюм Я.Б. Биолистическая трансформация сои с использованием нового селективного маркерного гена устойчивости к динитроанилинам. Цитология и генетика, 2008, т. 42, N 6, с. Т. 42, № 6, с. 73-80.

Е. Шиша, И. Сикура, Н. Кучук Сохранение in vitro биоразнообразия видов рода Allium L. // Научный вестник Ужгородского университета, серия Биология, 2008, выпуск 24. с. 244-253.

Статті, опубліковані закордоном

Емец А.И., Ныпорко А.Ю., Блюм Я.Б. Геномика микротрубочек как инструмент для биотехнологии растений. Молекулярная и прикладная генетика: науч. тр. Т.6 / ред. кол.: А.В. Кильчевский и др. - Минск, 2007, с. 22-37.

Жук В.П., Олийнык Т.М., Емец А.И., Блюм Я.Б. Агробактериальная трансформация сортов картофеля украинской селекции cry-генами, обеспечивающими устойчивость к насекомым-вредителям. Картофелеводство, 2008, Т. 14, с. 67-74.

И.И. Коршиков, Е.А. Мудрик, А.Е. Демкович, Л.A. Калафат, Т.И. Великоридько, C.Н. Привалихин, Н.Н. Пирко, Я.В. Пирко, С.А. Бычков, Е.М. Горлова, И.В. Макогон Направления генетических исследований лесообразующих хвойных пород в Украине. Лесохозяйственная информация. № 6-7, 2008, С. 27-30.

Yemets A.I., Radchuk V.V., Bayer О., Bayer G.Ya., Pakhomov A., Baird V.W., Blume Ya.B. The development of transformation vectors based upon a modified plant alpha-tubulin gene as the selectable marker. Cell Biol. Int., 2008, v. 32, N 5, p. 566-570.

Radchuk V.V., Srivasulu N., Blume Ya.B., Weshke V. Cloning and expression of the tubulin genes in barley. Cell Biol. Int., 2008, v. 32, N 5, p. 557-559.

Christov N., Imai R., Blume Ya.B. Differential expression of two winter wheat alpha tubulin genes during cold acclimation. Cell Biol. Int., 2008, v. 32, N 5, p. 574-578.

Blume Ya.B., Sorochinsky B.V. Scientific knowledge as a tool to change the altitude of public perception of GMO. GMO-phobia or GMO-bacchanaly in Ukraine? Biotechnol. and Biotechnol. Eq., 2008, v. 22, N2, p. 641-643.

Yemets A.I., Stelmakch O.O., Blume Ya.B. Effects of the herbicide isopropyl-N-phenyl carbamate on microtubules and MTOCs in lines of Nicotiana sylvestris resistant and sensitive to its action. Cell Biol. Int., 2008, N 6, p. 623-629.

Yemets A.I., Sheremet Ya.O., Visenberg K., Van Orden J., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on microtubules in Arabidopsis root cells. Cell Biol. Int., 2008, v. 32, N 6, p. 630-637.

Yemets A.I., Blume Ya.B. Progress in plant polyploidization based on antimicrotubular drugs. The Open Horticulture J., 2008, v. 1, N. 1, p. 15-20.

Blume Ya.B., Yemets A.I., Sulimenko V., Sulimenko Т., Chan J., Lloyd C., Draber P. Tyrosine phosphorylation of tubulin in plant cells. Planta, 2008, v. 229, N 1, p. 143-150.

D. V. Politov, Ya.V. Pirko, N. N. Pirko, E.A. Mudrik, I.I. Korshikov. Analysis of mating system in two Pinus cembra L. populations of the Ukrainian Carpathians // Annals of Forest Research 2008, 51: P.11-18.

Главы в монографиях

Yemets A.I., Lloyd C., Blume Ya.B. Plant tubulin phosphorylation and its role in cell cycle progression. The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology, 2008, Springer, p. 145-159.

Karpov P.A., Blume Ya.B. Bioinformatic search for plant homologues of animal structural MAPs in the Arabidopsis thaliana genome, там же, p. 373-394.

Nyporko A.Yu., Blume Ya.B. Spatial distribution of tubulin mutations conferring resistance to antimicrotubular compounds. там же, p. 397-417.

Yemets A.I., Blume Ya.B. Antimitotic drugs for microprotoplast-mediated chromosome transfer in plant genomics, cell engineering and breeding. там же, p. 419-434.

Yemets A.I., Baird W.V., Blume Ya.B. Modified tubulin genes as selectable markers for plant transformation. там же, p. 435-454.

Тези

Yemets A.I., Sheremet Ya.O., Visenberg K., Van Orden J., Blume Ya.B. Verbelen J.-P. Protein kinase-protein phosphatase interplay modulates microtubule organization in Arabidopsis cells. Plant Biology 2008 (June 26 - July 1, Merida, Mexico), p. 176-178.

Yemets A.I., Krasilenko Yu.A., Sheremet Ya.O. Nitric oxide signaling via microtubules in Arabidopsis thaliana cells. Plant Biology 2008 (June 26 - July 1, Merida, Mexico), p. 177.

Karpov P.A., Blume Ya.B. Search for plant homologues of animal structural macrotubule- associated proteins in the Arabidopsis thaliana genome. The Sixth Intl. Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure (Novosibirsk, Russia, June 22-28, 2008). Book of Abstracts, Novosibirsk, 2008, p. 111.

Nyporko A.Yu., Blume Ya.B. Influence of amino acid replacements associated with multidrug resistance on betta-tubulin molecular dynamics. там же, p. 177.

Баер Г.Я., Емец A.И., Корховой В.И., Блюм Я.Б. Agrobacterium tumefaciens-опосредованная трансформация пальчастого проса Eleusine coracana (L.) Gaertn. // IX-я Международная. конференция "Биология клеток растений in vitro и биотехнология" (8-12 сентября 2008 г., Звенигород, Россия), Москва: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008, с. 30-31.

Yemets A.I., Blume Ya.B. Mutant tubulin genes as selective marker genes for genetic engineering. там же, с. 122-123.

Жук В.П., Yemets A.I., Blume Ya.B. Agrobacterium transformation of Ukrainian potato varieties by cry-genes for production the lines resistant to parasitic insects. там же, с. 142-143.

Tanassienko I., Yemets A.I., Blume Ya.B. Agrobacterium-mediated barley transformation using mutant tubulin as a new selectable marker gene. там же, с. 386-387.

Sheremet Ya.O., Yemets A.I., Blume Ya.B. Arabidopsis thaliana line expressing GFP-MAP4 as a model for study the role of microtubules in plant cold stability. там же, с. 436- 437.

Shysha E.N., Yemets A.I., Bayer O.O., Bayer G.Ya., Lemesh V., Kartel N.A., Blume Ya.B. Agrobacterium-mediated transformation of flax by chimeric gfp-tua6 gene to study the mechanisms of wind resistance. там же, с. 440-441.

Сикура И.И., Белокурова В.Б., Шиша Е.Н., Кучук Н.В. Сохранение ex situ-in vitro биологического разнообразия различных видов мировой флоры в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции "Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира", Россия, Волгоград 2008, С. 137-142.

Karpov Р.А., Yemets A.I., Blume Ya.B. Kinome of the Arabidopsis thaliana chromosome I based on the database search and bioinformatics analysis. 7th Plant Genomics European Meeting (September 24-27, 2008, Albena, Bulgaria), Book of abstracts, Sofia, p. 78.

Karpov P.A., Blume Ya.B. Bioinformatic search for plant homologues of animal structural microtubule-associated proteins in the Arabidopsis thaliana genome, там же, p. 79.

Karpov P.A., Blume Ya.B. Search of Arabidopsis thaliana homologues of animal protein tyrosine kinases based on tBLASTn scanning of genome. там же, p. 80.

Nyporko A.Yu., Samofalova D.A., Blume Ya.B. Phosphatome of Arabidopsis thaliana as a target for structural bioinformatics approaches. там же, p. 81.

Krasilenko Yu.A., Sheremet Ya.O., Yemets A.I., Blume Ya.B. Nitric oxide signaling via microtubules in Arabidopsis thaliana cells. The 9th Int. Congress on Cell Biology and the 20th Annual Conference of the Korean Society for Mol. and Cell. Biology (Oct. 7-10, 2008, Seoul, Korea), 2008, p. 322.

O.V. Novozhylov, V. Negretsky, Blume Ya.B. Gene flow from genetically modified sugar beet to wild relatives in Ukraine. 10th Int. Symposium on Biosafety of Genetically Modified Organisms (Wellington, New Zealand, 16-21 November 2008). New Zealand, p. 108.

Yemets A.I., V.V. Radchuk, W.V. Baird, Blume Ya.B. New plant transformation system based upon modified plant tubulin genes as the selectable marker. там же, p. 179.

Karpov P.A., Sheremet Y.O., Yemets A.I., Nadezhdina E.S., Blume Ya.B. Bioinformatic analysis of plant microtubule and cell cycle regulating kinases. Int. Workshop on Computational Systems Biology Approaches to Analysis of Genome Complexity and Regulatory Gene Networks. (20-25 November 2008, Singapore).

Karpov P.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. Bioinformatic analysis of Arabidopsis thaliana chromosome I kinome // 48 Annual Meeting of American Society of Cell Biology (San Francisco, 13-18 December 2008).

Nyporko A.Yu., Самофалова Д.A., Blume Ya.B. Arabidopsis phosphatome as a target for structural bioinformatics approaches. там же.

Пирко Я.В., Корховой В.И., Емец А.И., Карпов П.А., Кашеваров Г.П., Комарницкий И.К., Шаховский A.M., Спивак С.И., Кучук Н.В., Созинов А.А., Блюм Я.Б. Определение генетически модифицированного рапса, устойчивого к фосфинотрицину, с помощью ПЦР в режиме реального времени. Конференция мол. ученых Ин-та общей генетики РАН (Звенигород, 8-12 декабря 2008 г.), Москва, 2008, с. 60.

Баер Г.Я., Корховой В.И., Емец А.И. Агробактериальная трансформация пальчастого проса Eleusine corocana (L.) Gaerth. с использованием нового селективного маркерного гена. Конференция мол. ученых Ин-та общей генетики РАН (Звенигород, 8-12 декабря 2008 г.), Москва, 2008, с. 7.

Карпов П.А., Ныпорко А.Ю., Самофалова Д.А., Шеремет Я.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Биоинформационный анализ кинома и фосфатома Arabidopsis в связи с исследованием функционирования микротрубочек и прикладные аспекты их регулирования. Международная научная школа-конференция молодых ученых: «Генетика и селекция растений, основанная на современных генетических знаниях и технологиях». Тезисы. Звенигород, 7-12 декабря 2008 г. - С.31.

Литвин Д.И., Иваницкая В.В., Емец А.И, Блюм Я.Б. Разработка методики регенерации сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) in vitro и агробактериальная трансформация геном cry1Ас. Международная научная школа-конференция молодых ученых: «Генетика и селекция растений, основанная на современных генетических знаниях и технологиях». Тезисы. Звенигород, 7-12 декабря 2008 г. - С. 42.

Ожередов С.П., Емец А.И., Брицун В.Н., Лозинский М.О., Блюм Я.Б. Скрининг веществ динитроанилинового ряда на фитотоксичность и антимитотическую токсичность с помощью Allium-теста. Международная научная школа-конференция молодых ученых: «Генетика и селекция растений, основанная на современных генетических знаниях и технологиях». Тезисы. Звенигород, 7-12 декабря 2008 г. - С. 54.

Танасиенко И., Емец А.И., Блюм Я.Б. Генетическая трансформация ячменя Hordeum vulgare геном человеческого лактоферрина hLF с использованием безопасной векторной системы. Международная научная школа-конференция молодых ученых: «Генетика и селекция растений, основанная на современных генетических знаниях и технологиях». Тезисы. Звенигород, 7-12 декабря 2008 г. - С. 66.

Politov D.V., Pirko Ya.V., Pirko N.N., Mudrik E.A., Belokon M.M., Belokon Yu.S., Korshikov I.I. Genetic differentiation of Carpathian Pinus cembra L. (Pinaceae). Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity // Proceedings of International Scientific Conference devoted to the 50 th anniversary of high-mountain "Pozhyzhevska" Biological Station (Lviv-Pozhyzhevska, 23-27 September 2008). - Lviv, 2008. - P. 332 - 333.

E.A. Mudrik, D.V. Politov, Ya.V. Pirko, N.N. Pirko, I.I. Korshikov. Genetic variation of Pinus cembra L. of the Ukrainian Carpathians by microsatellites loci // IUFRO Working Party 2.02.15 The Breeding and Genetic Resources of Five-Needle Pines Conference in Yangyang, Korea 22-26 September 2008.

Публікації співробітників відділу біофізики і радіобіології

Монографії

Гродзинський Д.М., Гуща М.І., Дмитрієв О.П., Коломієць О.Д., Кравець О.А., Кравець О.П., Кутлахмедов Ю.О., Куцоконь Н.К., Міхєєв О.М., Пчеловська С.А., Рашидов Н.М., Шиліна Ю.В. Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи. - К.: Наукова думка, 2008. - 376 с.

Кравець О.П. Радіологічні наслідки радіонуклідного забруднення агроценозів.-К.: Логос, 2008.- 240 с.

Статті, опубліковані в Україні

Ємельянов В.І., Поляковський С.О., Дмитрієв О.П. Тригерний діапазон концентрацій цитозольного кальцію в індукції захисних реакцій у клітинах томатів Lycopersicon esculentum L.) // Доповіді HAH України. - 2008. - 4. - С. 153-157.

Емельянов В.И., Кравчук Ж.Н., Поляковський С.А., Дмитриев А.П. Отложение каллозы при обработке клеток томатов (Lycopersicon esculentum L.) биотическими элиситорами // Цитология и генетика. - 2008. - 2. - С. 21-28.

Поляковский С.А. Кравчук Ж.Н. Дмитриев А.П. Механизм действия индуктора устойчивости бетта-аминобутириловой кислоты (ВАВА) у Allium сера // Цитология и генетика. - 2008. - 42-6. - С. 8-12.

Кравец Е.А., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И. Влияние УФ-Б облучения на репродуктивную функцию растений Hordeum vulgare L. // Цитология и генетика. - 2008.- № 5.-С. 9-16.

Кравець О.А., Гуща М.І., Шиліна Ю.В., Міхєєв О.М., Дяченко А.І., Забара О.П., Овсяннікова Л.Г. Вплив УФ-В-опромінення на мікрогаметогенез та продуктивність ячменю // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування: Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. - Київ, 2008. - С. 434-439.

Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Дяченко А.И., Моложавая О.С., Овсянникова Л.Г., Дмитриев А.П. Экспрессия факторов патогенности как адаптивная реакция у бактерий // Фактори експериментальної еволюції організмів. - Т. 4. - Київ: Логос, 2008. - С. 333-339.

Дмитрієв О.П., Кравчук Ж.М., Науменко В.Д., Поляковский С.О., Дяченко А.І. Індукування системної стійкості у рослин за допомогою біогенних еліситорів // Фактори експериментальної еволюції організмів. - Київ: Логос, 2008. - Т. 4. - С. 333-339.

Кравец Е.А. Клеточная конкуренция в вегетативных и генеративных меристемах и ее роль в механизмах восстановления при действии облучения // Фактори експериментальної еволюції організмів. - Т.4. - Київ: Логос, 2008. - С. 106-110.

Кравец Е.А., Хведынич О.А. Полиспермия и оплодотворение антипод у видов Lilium (Tourn.) L. // Цитология и генетика. - 2008. - N 3. - С.45-50.

Крипка А., Зелена Л. Исследование типа адаптивной стратегии растений с разным типом репродукции в условиях хронического облучения // Фактори експериментально еволюції організмів - Київ: Логос, 2008. - Т. 4. - С. 280-283.

Статті, опубліковані закордоном

Михеев А.Н., Овсянникова Л. Г., Сытник С. В., Дяченко А. И., Гродзинский Д. М. Регенерационные механизмы онтогенетической радиоадаптации у растений // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2008. - Т. 48, № 1. - С. 59-66.

Кравец А.П., Гатилова Г.Д., Гродзинский Д.М. Динамика выхода цитогенетических аномалий в меристеме проростков при хроническом облучении семян // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2008. - .№ 3. - С. 208-219.

Кравец О.П. и др. Дистанционное взаимодействие облученных и необученных растений. // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2008. - № 6. - С. 878-881.

Кравец Е.А., Гродзинский Д.М. Роль клеточной конкуренции в механизма восстановления при воздействии ионизирующего и УФ-Б излучения (на пример Hordeum vulgare L.) // Труды Тимирязевской Академии. - 2008. - №2. С. 30-35.

Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Дяченко А.И., Моложавая О.С., Ромашко В.М., Дмитриев А.П. Особенности развития патогенных микроорганизмов в антропогенно-модифицированной среде и оценка их адаптивного потенциала с применении радибиологического метода // Материалы международной научной конференции «Радиация и экосистемы». - Гомель: РНИУП «Институт радиологии», 2008. - С. 239- 242.

Михеев А.Н., Кутлахмедов Ю.А., Шилина Ю.В., Овсянникова Л.Г., Кундельчук О.Г Оценка состояния экосистем по их критическим компонентам // Материалы международной научной конференции «Радиация и экосистемы». - Гомель: РНИУ1 «Институт радиологии», 2008. - С. 260-263.

Perkovska G.Yu., Sergienko V.G., Grodzinsky D.M., Dmitriev A.P. Disease resistance in tomato induced by an elicitor derived from cell walls of the fungal pathogen Botrytis cinerea // Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica.- 2007. Vol. 42, No. 2.- P. 245-251.

Kutsokon N.K. Allium-assay in evaluation of drinking and surface water mutagenicity // In: Dangerous Pollutants (Xenobiotics) in Urban Water Cycle. Eds. Hlavinek, P.; Bonacci, O.; Marsalek, J.; Mahrikova, I. Springer, 2008. P. 81-87.

Kravets A.P. at. al. Reconstruction and forecast of doses due to ingestion of 137Cs and 90Sr after the Chernobyl accident // Radiat Environ Biophys. - 2008. - 47. - P. 213-224.

Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Grodzinsky D.M. Radiation induction of multiaberrant cells in Allium сера L. // Proceedings of International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, Norway, Bergen, 15-20 June, 2008. - P. 271-277.

Тези, опубліковані в Україні

Гродзинский Д.М. Проблемы радиационной защиты биологических систем при действии хронического облучения в малых дозах // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 9-10.

Ракша-Слюсарева О.А., Коломієць О.Д., Рашидов Н.М., Слюсарєв О.А., Шиліна Ю.В., Кустов Д.Ю., Андюшина С.Ю., Гродзинський Д.М. Порівняння впливу екстрактів фітокомпозитів з підвищеним вмісту селену на показники нейроімунної системи та гемато- імунологічний стан при хронічному та гострому опроміненні в модельних дослідженнях на тваринах // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008.-С. 65.

Ракша-Слюсарева О.А., Коломієць О.Д., Рашидов Н.М., Слюсарєв О.А., Шиліна Ю.В., Кустов Д.Ю., Андюшина С.Ю., Гродзинський Д.М. Перспективи використання екстрактів фітокомпозитів цирконію для коригування системи імунітету при екологічному та радіаційному ризику // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 67.

Михеев А.Н., Шилина Ю.В., Овсянникова Л.Г. Может ли хроническое излучение быть радиотерапевтическим для растительных объектов, подвергшихся ингибирующему действию острого гамма-облучения? // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 23-24.

Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Дяченко А.И., Ромашко В.М. Радиационный метод оценки адаптивного потенциала фитопатогенных бактерій с разной специализацией // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 63-64.

Ситнік С.В., Михєєв О.М. Позитивна модифікація стохастичних ефектів іонізуючої радіації // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 59-60.

Рашидов Н.М. Генетичний моніторинг радіонуклідного забруднених ґрунтів Чорнобильської зони // Міжн. наукова конф. «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття», Львів-Пожижевська, 23-27 вересня, 2008 року. - С. 237.

Куцоконь Н.К. Використання рослинних біотестів для визначення мутагенів довкілля // Міжн. наукова конф. «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття», Львів-Пожижевська, 23-27 вересня, 2008 p. - С. 233-234.

Данченко М. Порівняльна кількісна протеоміка. З'ясування механізмів адаптації рослин вирощених у Чорнобильській зоні // Біологія: Від молекули до біосфери, (Харків, Україна, 18-21/11/2008). - Харків, 2008. - С. 274.

Kravets H. The peculiarity of reproductive system adaptation in Colobanthus quitensis and Deschampsia antarctica // Intern. Antarctic Conference. IAC2008. Abstracts. Kiev, 2008.

Кравец E.A. Концепция клеточного отбора и адаптация III Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах» (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 71.

Ємельянов B.I., Рашидов Н.М., Романенко П.О., Сакада B.I., Гриневич Ю.П., Гродзінський Д.М. Вищі рослини, світло та ризосфера // Сб. мат. конф. «Биология 21 века». Зап. Нац. Унів. - 2008. - 2. - С. 67 - 72.

Кріпка А. Зелена Л. Дослідження типу адаптивної стратегії рослин Hypericum perforatum за умов хронічного опромінення // Материалы Международной конференции «Радиопротекторы, эффективные при действии хронического облучения в малых дозах» (16-20 июня 2008 г., г. Николаев, Украина). - Николаев, 2008. - С. 73.

Тези, опубліковані закордоном

Rashydov N.M., Berezhna V.V., Grodzinsky D.M. Radiobiological effects of 241Am incorporated in cells of organism and methods of prevention of the menace of combined toxicity of the transuranic elements // NATO АТС "New techniques for the detection of nuclear and radioactive agents". - Mugla, Turkey. - May, 26-30, 2008. - P. 65.

Kutsokon N.K., Rashydov N.M., Grodzinsky D.M. Radiation induction of multiaberrant cells in Allium сера L. // Proceedings of International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, Norway, Bergen, 15-20 June, 2008. - P. 271-277.

Danchenko M., Rashydov N., Hajduch M. Comparative quantitative proteomics. The elucidation of adaptation mechanisms in Chernobyl grown plants // XVI Congress FESPB, p. 197, Tampere, Finland, 17-22/08/2008.

Danchenko M., Skultety L., Berezhna V., Rashydov N., Pretova A., Hajduch M. Twenty two years since Chernobyl disaster: What seed proteome can tell us? // IV EPSO Conference, p. 112, Toulon, France, 22-26/06/2008.

Danchenko M., Berezhna V., Rashydov N., Pretova A., Hajduch M. Comparative proteomics of developing soybean and flax seed tissues in chronic ionizing radiation and control field conditions // COST FA0306 Meeting, p. 31, Cordoba, Spain 06- 08/02/2008.

Danchenko M., Berezhna V., Rashydov N., Pretova A., Hajduch M. Twenty one years since Chernobyl disaster: What seed protein can tell us? // COST FA0306 Meeting, p. 28, Cordoba, Spain 06-08/02/2008.

Kripka A., Zelena L. Adaptive strategy of plants growing under influence of chronic irradiation // The 36th annual meeting of the European Radiation Research Society (1-4 September, 2008, Tours, France) - P. 207.

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Монографії

Сікура Й.Й., А.Й. Сікура, В.В. Капустян. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори. - Київ: Знання України. 2008. - 79 с.

Статті, опубліковані закордоном

Feher, A., Otvos, К., Pasternak, Т., A.P. Szandtner The involvement of reactive oxygen species (ROS) in the cell cycle activation (G0-to-G1 transition) of plant cells // Plant Signaling & Behavior 3:10, 823-826; October 2008.

Gils M, Marillonnet S, Werner S, Grutzner R, Giritch A, Engler C, Schachschneider R, Klimyuk V, Gleba Y. (2008) A novel hybrid seed system for plants. Plant Biotechnology Journal, 6(3): 226-235.

Hennig A., Reinders Y., Giritch A., Reinders J., Warzecha H. (2008) Assessment of different expression strategies for the production of a recombinant lipoprotein vaccine in plants. The Open Biotechnology Journal, 2: 51 - 55.

Simpson C.G., Fuller J., Maronova M., Kalyna M., Davidson D., McNicol J., Barta A., Brown J.W. Monitoring changes in alternative precursor messenger RNA splicing in multiple gene transcripts. Plant J. 2008 Mar;53(6): 1035-48. Epub 2007 Dec 15.

Simpson C.G., Lewandowska D., Fuller J., Maronova M., Kalyna M., Davidson D., McNicol J., Raczynska D., Jarmolowski A., Barta A., Brown J.W. Alternative splicing in plants. Biochem Soc Trans. 2008 Jun;36(Pt 3):508-10. Review.

Villani, M.E., Morgun, В., Brunetti, P., Marusic, C., Lombardi, R., Pisoni, I., Bacci, C., Desiderio, A., Benvenuto, E., Donini, M. Plant pharming of a full-sized, tumour-targeting antibody using different expression strategies. Plant Biotechnology Journal, 6, 1-14, 2008

Sun L., Ruppert M., Sheludko Yu., Warzecha H., Zhao Y., Stockigt J. (2008) Purification, cloning, functional expression and characterization of perakine reductase: the first example from the AKR enzyme family, extending the alkaloidal network of the plant Rauvolfia. Plant Моl. Biol., 67, 455-467.

Sheludko Yu.V. (2008) Agrobacterium-mediated transient expression as an approach to production of recombinant proteins in plants. Recent Patents on Biotechnology. 2, 198-208.

Белокурова В.Б. Методы биотехнологии для сохранения исчезающих видов растений в коллекциях in vitro // Материалы II Всероссийской научно-практ. конф. "Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира", Волгоград (Россия), 19-21 августа 2008, с.34-38.

Сикура Й.Й., Белокурова В.Б., Шиша Е.Н., Кучук Н.В. Сохранение ex situ-in vitro биологического разнообразия различных видов мировой флоры в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины // Материалы II Всероссийской научно-практ. конф. "Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира", Волгоград (Россия), 19-21 августа 2008, с. 137-142.

Статті, опубліковані в Україні

Сикура И., Капустян В., Белокурова В., Сикура А. Теоретические и методические основы интродукции растений ex situ-in vitro // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка - Інтродукція та збереження рослинного різноманіття - 12- 14/2007.-С. 57-63.

Sindarovska Ya.R., Sheludko Yu.V., Gerasymenko I.M., Bannykova M.A., Kuchuk N.V. (2008) Purification of recombinant GFP produced by Agrobacterium-mediated transient expression in Nicotiana excelsior. Cytol. Genet., 42 (N2), 16-20.

Гориславец C.M., Рисованная В.И., Шелудько Ю.В. Анализ окрашенных технических сортов винограда по антоциановым профилям экстрактов ягод и каллусных культур. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Тематический сборник научных трудов: Симферополь, ГНУ - 2008. - Т. 18, с.66-72.

Lypova N.М., Sindarovska Ya.R., Sheludko Yu.V., Gerasymenko I.M., Bannykova M.A., Kuchuk N.V. Comparison of different systems for purification of recombinant proteins produced by transient expression in plants. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Ред. Бариляк І.Р. та ін.: Київ, Логос. - 2008. - Т.5, с. 482-485.

Матвеева Н.А., Шаховский A.M., Кучук Н.В. Соматические гибриды между трансгенными растениями картофеля Solanum tuberosum и транспластомными растениями Solanum rickii // Цитология и генетика. - 2008. - 42 , № 4 , С. 38-44.

Шиша Е., И. Сикура, Н. Кучук. Сохранение in vitro биоразнообразия видов рода Allium L. // Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 24, 2008: 244-254.

Сахно Л.А., Гочева Е.А., Комарницкий И.К., Кучук Н.В. Стабильная экспрессия беспромоторного гена bar в трансформированных растениях рапса // Цитология и генетика,- 2008. - Т. 42, № 1. - С. 21-28.

Sakhno L.A., Gocheva Е.А., Komarnitskii I.К., Kuchuk N.V. Stable expression of the promotorless bar gene in the transformed rapeseed plants // Cytology and Genetics. - 2008.-Vol.42, No. 1,-P. 16-22.

Тези

G. Hensel, A. Bruchmueller, C. Marthe, C. Bollmann, B. Sode, S. Goedeke, N. Borisjuk, R. Brodzik, H. Koprowski, J. Kumlehn. Seed-specific expression of influenza A (H5N1) hemagglutinin subunit HA1 in barley for oral bird immunization. 4th EPSO CONFERENCE 2008 "Plants for Life" 22- 26 June 2008, Toulon (Cote d'Azur), France

СНД

Белокурова В.Б., Листван Е.В., Кищенко Е.М., Кучук Н.В. Генетическая трансформация Psoralea drupaceae (Leguminosae) с помощью Agrobacterium rhizogenes // IX Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». - Звенигород, 8-12 сентября 2008 г. - Москва, ИД ФБК-Пресс, 2008, С. 42-43.

Листван Е.В., Шелудько Ю.В., Белокурова В.Б., Кучук Н.В. Особенности вторичного метаболизма в различных in vitro системах Psoralea drupacea // Тезисы IX м/нар. конф. «Биология клеток растений in vitro и биотехнология», Звенигород (Россия), - 12 сент. 2008- Москва, ИД ФБК-Пресс, с. 226-227.

Киричук Ю.С., Кищенко Е.М., Кучук Н.В. Особенности каллусообразования и регенерации растений свеклы столовой Beta vulgaris L. // IX Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология».-Звенигород, 8 - 12 сентября 2008 г. -Москва, ИД ФБК-Пресс, 2008, С. 180-181.

Matvieieva N.A., Vasylenko M.Yu., Shahovsky A.M., Kuchuk N.V. Lettuce (Lactuca sativa L.) Agrobacterium transformation mediated by Mycobacterium tuberculosis genes ESAT6 and Ag85 // Материалы IX конференции "Биология клеток растений in vitro и биотехнология". - Звенигород, 2008.- с 244-245.

Пытель С.Г., Рудас В.А. Шаховский A.M. Кучук Н.В. Генетическая трансформация пластома Lycopersicon esculentum // Тезисы Международной конференции "Биология клеток растений in vitro и биотехнология" Звенигород, 8-12 сентября 2008 г.

Кочевенко А.С., Ратушняк Я.И., Кучук Н.В., Глеба Ю.Ю. Доказательство несовместимости ядерного генома культурного томата и пластома Lycopersicon peruvianum var. Dentatum // Мат-лы тезисов IX Международной конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» Звенигород 8-12 сентября 2008, Россия, с. 202.

Сахно Л.А., Гочева Е.А., Герасименко И.М., Комарницкий И.К., Кучук Н.В. Введение генов ESAT-6 и Ag85B, кодирующих белки-индукторы иммунного ответа к Mycobacterium tuberculosis, в геном растений рапса // IX конференція «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» (сентябрь 2008 г., Звенигород, Россия), с.334-335.

Бердичевец И.Н., Гордукова М.А., Синдаровская Я.Р., Шимшилашвили Х.Р., Голденкова-Павлова И.В. Разработка метода мультиплексной полимеразной цепной реакции для анализа трансгенных растений // Международная научная конференция "Фундаментальные и прикладные аспекты генетики", г. Минск, 3-6 декабря 2008.

Василенко М.Ю., Комарницкий И.К., Шаховский A.M., Кучук Н.В. Использование метода соматической гибридизации при получении транспластомных растений красавки обыкновенной Atropa belladonna // (2008) Школа-конференція для молодих вчених «Методы культивирования клеток», Ін-тут Цитології РАН, СПб; Тези опубліковані в журналі Цитология, т.50 (№9), с.797-798.

Україна

Головач І.С., Шелудько Ю.В. Суперекспресія нових протитуберкульозних антигенів Ag85B та ESAT-6 в Escherichia coli // Наукова конференція молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2008". Київ, 12-13 червня 2008 р.

Моргун Б.В., Василенко М.Ю., Кучук М.М., Кучук М.В. Розробка векторів для отримання генетично-модифікованих вищих рослин з імунопротекторною дією проти туберкульозу. Регіональна науково-практична конференція "Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат", м. Колочава 23 травня 2008 р.

Василенко М.Ю., Моргун Б.В., Кучук М.М. Ядерна та пластомна трансформація рослин Nicotiana tabacum і N. bethamiana кодувальними послідовностями генів esxA та fbpB Micobacterium tuberculosis // Тези конференції молодих вчених Актуальні проблеми біохімії та біотехнології, Ін-тут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Укр. біохім. журн., 2008, т. 80, № 4, С. 150.

Кучук М.М., Василенко М.Ю., Моргун Б.В. Пластомна трансформація рослин Nicotiana tabacum та N.bethamiana кодуючими послідовностями генів esxA та fbpB Micobacterium tuberculosis (2008) «Біологічні дослідження молодих учених в Україні», VIII всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Серденко О.Б., Моргун Б.В., Юзвенко Л.В., Діденко Л.Ф., Шевчук В.К., Співак М.Я. Білковий склад вірусу опіку гречки. м.Харків жовтень 2008.

Матвеева Н.А., Василенко М.Ю., Шаховский A.M., Кучук Н.В. Трансгенные растения салата и цикория с генами бактериальных антигенов из Mycobacterium tuberculosis (2008) IV Міжнародна науково-практична конференція «Біотехнологія. Наука. Освіта. Практика», Український державний хіміко- технологічний університет, Дніпропетровськ.

Патенти

Пат. 31239 Україна, МПК А 01 Н 5/00, А 01 Н 5/12, С 07 К 14/00, С 12 N 15/63, С 12 N 15/84, С 12 Р 21/00. Спосіб одержання рекомбінантного білка шляхом транзієнтної експресії трансгену в рослині виду Nicotiana excelsior // Сіндаровська Я.P., Шелудько Ю.В., Герасименко І.М., Кучук М.В.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. - № u 2007 14867; заявл. 27.12.07; опубл. 25.03.08, Бюл. № 6.

Гочева Е.А., Сахно Л.А., Кучук Н.В. Спосіб отримання трансформованих рослин ріпаку методом агробактеріальної трансформації // Заявка на корисну модель, реєстраційний номер u 2008 11768, дата подання - 3.10.2008.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти