Праці співробітників Інституту за 2018 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Праці співробітників Інституту за 2018 рік

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики та радіобіології

Монографії, книги, підручники

 1. Кутлахмедов Ю.А. Теория мишени в радиобиологии (история и перспективы). – К.: Фитосоциоцентр, 2018. - 186 с.
 2. Кутлахмедов Ю.А., Матвеева И.В., Гроза В.А. Надежность биологических систем. – К.: Фитосоциоцентр, 2018. - 352 с.
 3. Михеев А.Н. Модификация онтогенетической адаптации. – Киев: Фитосоциоцентр, 2018. – 396 с.
 4. Міхєєв О.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Кулинич Я.І. Використання гідрофітних систем для відновлення якості забруднених вод. – К.: Центр учбової літератури, 2018.
 5. Теслюк В.В., Ковбасенко Р.В., Григорюк І.П., Камінський В.Ф., Дмитрієв О.П., Ковбасенко В.М. – Методологічні засади екологізації захисту культурних рослин. – Київ, 2018 - 300 с.

Статті, опубліковані в Україні

 1. Kravets A.P., Sokolova D.A. Evaluation of Factors Indicating Epigenetic polymorphism through Population of Maize Seedlings// Cytology and genetics. 2018. - Т. 48, N 3. - C.31-38.
 2. Yastreb T.O., Kolupaev Y.E., Shvidenko N.V., Dmitriev A.P. Action of methyl jasmonate and salt stress on antioxidant system of Arabidopsis plants defective in jasmonate signaling genes // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90. – N 5. – P. 50–59.
 3. Жук В.В., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Адаптація рослин кукурудзи до хронічного ультрафіолетового опромінення // Фактори експериментальної еволюції організмів – 2018. - Т. 22. - С. 246-251.
 4. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Комбінована дія донора NO та ферулової кислоти для індукування стійкості Triticum aestivum проти Septoria tritici // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2018. – Т. 22. – С. 240–245.
 5. Куцоконь Н. К., Худолєєва Л. В., Лось С. А., Висоцька Н. Ю., Торосова Л.О., Ткач В.П., Нестеренко О. Г., Рашидов Н. М. Оцінка ростових показників однорічних клонів тополь і верб на короткоротаційній плантації в Харківській області // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Том 12, № 1. – С. 55–64.
 6. Літвінов C.В., Кривохижа М.В., Кухарський В.М., Рашидов Н.М. Зміни непігментних сполук у листках опромінених рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2018. — № 2 (73). — C. 157-163.
 7. Літвінов С.В., Рашидов Н.М. Відносна радіочутливість мутанта Arabidopsis thaliana Atmsh2 SALK_002708 у діапазоні сублетальних доз опромінення радіацією // Ядерна фізика та енергетика. – 2018. – Т.19, № 2. – С.145-149. https://doi.org/10.15407/jnpae2018.02.145
 8. Михеев А.Н. Когнитивная Эволюция или когнитивный онтогенез // Вісник УТГіС, 2017, № 2, с. 196-201.
 9. Михеев А.Н., Лапань О.В., Маджд С.М. Разработка нового метода ризофильтрационной очистки водных объектов от хрома (VI) // Химия и технология воды. – 2018. - № 3. – С. 309-314.
 10. Михеев А.Н., Протасов А.А. Эволюция биотических и биокосных систем стохастического и структурного типа // Фактори експериментальної еволюції організмів – - 2018. - Т. 22. - С. 374-380.
 11. Нестеренко О.Г., Літвінов С.В., Рашидов Н.М. Зміна експресії білків під час взаємодії сигнальних систем у проростків гороху під впливом стресових факторів. // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2018. – Т.22. – С. 154-161.
 12. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів. // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб.наук.пр. – К.: Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2018. – Т.22. – С. 311-317.
 13. Хома Ю. А., Куцоконь Н. К., Рашидов Н. М., Павліський В. М., Нестеренко О. В. Вплив додавання розчину гліцерину на щільність пелет із соломи пшениці та деревини осики // Наукові доповіді НУБіП України. – 2018. – № 5 (75).
 14. Худолєєва Л., Куцоконь Н. Порівняння солестійкості представників родин Populus і Salix в умовах in vitro // Science Rise: Biological Science. – 2018. – 11 (2). – C. 35 – 38.
 15. Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П. Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою полісахариду та саліцилової кислоти // Цитология и генетика. – 2018. – T.52, № 3. – С. 3-8.
 16. Ястреб Т. О., Кокорев О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дмитрієв О. П. Вплив донорів оксиду азоту на стан продихів рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним і саліцилатним сигналінгом // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 1 (43). – С. 34–39.
 17. Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Кокорев А.И., Горелова Е.И., Дмитриев А.П. Метилжасмонати оксид азота в регуляции устьичного аппарата Arabidopsis thaliana // Цитология и генетика. – 2018. – Т. 52, N 6. – С. 10–17.

Статті, опубліковані за кордоном

 1. Litvinov S., Rashydov N. Transgenerational Transmission of Radiation-Induced Expression Patterns of Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. Rad51 and Rad1 Genes. // International Journal of Secondary Metabolite. – 2018. – Vol. 5, No. 2. – P.149–155.
 2. Берестяная А.Н. Эпигеном: параллельная реальность внутри клетки // Наука и жизнь. – 2017. – 8. – С. 69-75.

Тези, опубліковані в Україні

 1. Khoma Y., Kutsokon N., Rashydov N. Peculiarities of producing pellets from wheat straw and aspen wood / The 4-rd International Symposium On EuroAsian Biodiversity, Kyiv, Ukraine, 3-6 July, 2018. – P. 387.
 2. Khudolieieva L., Sheikina A., Kutsokon N. In vitro cultivation of Populus and Salix spp. / The 4-rd International Symposium On EuroAsian Biodiversity, Kyiv, Ukraine, 3-6 July, 2018. – P. 377.
 3. Kravets A.P. Epigenetic Polymorphism as the Main Way of Crops’ Biological Diversity Formation// SEAB, Kyiv, June 4-6. 2018.
 4. Kutsokon N., Weih M. Poplar and willow forestry in the light of global climate changes in northern and eastern regions of Europe / The 4-rd International Symposium On EuroAsian Biodiversity, Kyiv, Ukraine, 3-6 July, 2018. – P. 92.
 5. Litvinov S., Potrokhov A. Protective and Pathogenic Potential of the Gram-Negative Endophytic Bacterial Flora from Leaf Explants of the Nicotiana tabacum L. under Stressful Environmental Conditions. / The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE: Abstract Book. – P. 321.
 6. Litvinov S., Rashydov N. A model of Early Transcriptional Response of the Plant Genome Integrity Maintenance Genes to Ionizing Radiation. / The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE: Abstract Book. – P. 305.
 7. Litvinov S.V., Potrohov A.A. Isolation of Aeromonas salmonicida from leaf explants of Nicotiana tabacum L. / Microbiology and Immunology – the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the III International Scientific Conference, April 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018. – P.68.
 8. Nesterenko O., Litvinov S., Rashydov N. Crosstalk of Osmotic and Ionizing Radiation Stress: Insights from Comparative Proteomics of Pea Seedlings. / The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE: Abstract Book. – P. 129.
 9. Pchelovska S., Litvinov S., Shylina Y., Lystvan K., Zhuk V., Sokolova D., Тonkal L., Salivon A, Nesterenko O. Presowing Radiation Exposure of Chamomilla recutita L. Seeds Effects on Flavonoid Accumulation. / The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev, UKRAINE: Abstract Book. – P. 130.
 10. Pchelovska S., Litvinov S., Shylina Y., Lystvan K., Zhuk V., Sokolova D., Тonkal L., Salivon A, Nesterenko O. Effect of Pre-Sowing X-Ray Irradiation of Chamomilla recutita L. Seeds on Accumulation of Flavonoids in Herbal Material. / The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE: Abstract Book. – P. 358.
 11. Rashydov N.M., Nesterenko O.G., Litvinov S.V. Transgeneratic effects of the plant inside and outside chernobyl zone. / Збірник тез XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», 17–21 вересня 2018 року, м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна).
 12. Shilina J., Guscha M., Molozhava O., Litvinov S. Changes of Plant-Associated Bacterial Communities in the Radioactive Contaminated Environment. / The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev – UKRAINE: Abstract Book. – P. 340.
 13. Shilina J.V., Guscha M.I., Molozhava O.S., Litvinov S.V., Dmitriev O.P. Elicitation of Arabidopsis thaliana resistance against pathogenic bacteria by lipopolysaccharides and salicylic acid. // Microbiology and Immunology– the Development Outlook in the 21st century. Abstracts book of the III International Scientific Conference, April 19-20, 2018, Kyiv. – Kyiv, 2018.– p. 160-161.
 14. Sokolova D.A., Kravets A.P. Epigenetic Polymorphism and Crops’ Biological Diversity Formation// Proceeding of 4th Congress of EuroAsian Biodiversity 03-06 July 2018, Kiev - UKRAINE: Abstract Book.
 15. Zhuk V. Signal function of endogenous hydrogen peroxide in response of plants to ultraviolet radiation // Ukr. Biochem. J. – 2018. - Vol. 90, N 3 – P. 145.
 16. Жук В. Реакція рослин кукурудзи на дію хронічного УФ-В опромінення // XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття». – Київ: ім. Ігоря Сікорського, вид-во «Політехніка», 2018. – С.27.
 17. Літвінов С. В., Рашидов Н. М. Непігментні біохімічні маркери радіаційно індукованого старіння листя рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., опромінених рентгенівськими променями у сублетальній дозі. / XХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16 - 20 квітня 2018 року): тези доповідей. – Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2018. С. Д17-18. http://www.kinr.kiev.ua/Annual_Conferences/KINR2018/pdf/book%20of%20%20abstracts_2018_appendix.pdf
 18. Літвінов С. В., Шиліна Ю.В., Пчеловська С.А., Берестяна А.М., Соколова Д.О., Жук В.В., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Радіаційна індукція метилування de novo/деметилування мікросателітної ДНК у клітинах лікарських рослин, отриманих з опроміненого насіння. / XХV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 16 - 20 квітня 2018 року): тези доповідей. – Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2018. С. Д18-19. http://www.kinr.kiev.ua/Annual_Conferences/KINR2018/pdf/book%20of%20%20abstracts_2018_appendix.pdf
 19. Міхєєв О.М., Лапань О.В., Маджд С.М. Використання гідрофітної системи типу біоплато для відновлення якості забруднених важкими металами та радіонуклідами вод. // Зб тез. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 2-6 черв. 2018 р., м. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім Петра Могили, 2018. – 92 с., с. 54-55.
 20. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів. / Збірник тез XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», 17–21 вересня 2018 року, м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна).
 21. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Підвищення вмісту флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Кирилівка, 2-5 вересня, 2018 р.) – К. видавець Бихун В.Ю., 2018. – С. 84.
 22. Пчеловська С.А., Шиліна Ю.В., Літвінов С.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Радіаційно стимульоване накопичення флавоноїдів у сировині лікарських рослин при культивуванні в умовах відкритого грунту у 2015-2017 рр. / Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», м. Київ, 13-14 березня 2018 р. – К.: НМЦ «Агроосвіта». – С. 508-510.
 23. Хома Ю., Куцоконь Н., Нестеренко О., Худолєєва Л., Шейкіна А., Рашидов Н.М. Вплив водного дефіциту на ростові параметри різних клонів тополь та верб / Міжнар. конф. молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології», Кирилівка, 2-5 вересня, 2018 р. - Київ, 2018. – C. 90.
 24. Худолєєва Л.В., Хома Ю.А., Куцоконь Н.К. Вплив сольового стресу на ростові параметри тополі та верби в культурі in vitro / Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної освіти та науки». Київ, «Агроосвіта», 13-14 березня, 2018. – С. 569 – 572.
 25. Шиліна Ю. В., Гуща М. І., Моложава О. С., Літвінов С. В., Дмитрієв О. П. Вплив комплексної обробки ліпополісахаридом та саліциловою кислотою на індукування стійкості рослин Arabidopsis thaliana до зараження фітопатогенними бактеріями // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському ви-робництві: матеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України (м. Чернігів, 24–25 жовтня 2018 р.) / Національна академія аграрних наук України, Інс-титут сільськогосподарської мікробіології та агропромисло-вого виробництва. — Чернігів: видавець Брагинець О.В., 2018. — С. 148-151.

Тези, опубліковані за кордоном

 1. Litvinov S., Rashydov N., Krivohizhaya M. Radiation-induced long-term changes in the non-pigmented compounds in leaves of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. / Book of Abstracts. Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 18.06.–22.06. 2018, Ohrid, Macedonia. – P. 35.
 2. Берестяная А.Н. Изменение статуса метилирования ДНК в процессах радиационно-индуцированного старения гороха – тезисы 17-й научной конференции молодых ученых «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии». – 6 апреля, 2018, Москва.
 3. Берестяная А.Н. Изучение воздействия гамма-облучения и гипертермии на метилирование ДНК в процессе старения и ювенилизации семян гороха – тезисы III международной конференции молодых ученых «Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии». – 11-12 апреля 2018, Гродно.
 4. Берестяная А.Н. Исследование воздействия гормезисных доз УФ-В облучения на ростовые показатели и состояние ДНК гороха – тезисы 21-й международной конференции молодых ученых «Биология – наука ХХІ столетия». – 17-21 апреля 2018, Пущино.

Виступи

 1. Кравець О.П. “Три виклики чорнобильської катастрофи”. Виступ на Президії 15 травня 2018 на засіданні, що присвячено питанням подолання наслідків чорнобильскої катастрофи.

Патенти

 1. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Патент на корисну модель № 129749 "Спосіб підвищення вмісту флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння“.

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Статті, опубліковані в Україні

 1. Kyrienko, A.V., Rozhkov, R.V., Parii, M.F., Symonenko, Yu.V. Genotyping of Triticum ssp. Hexaploid Species Samples with ISSR-Markers, Cytology and Genetics, 2018, Vol. 52, No. 4, pp. 276–282.
 2. Matvieieva N., Shutava H., Shysh S., Drobot K., Ratushnyak Ya., Duplij V. Alterations in the antioxidant status of transgenic roots of Artemisia spp. representatives after A. rhizogenes-mediated genetic transformation // Cytology and Genetics, 2018, Vol. 52, No. 4, pp. 253–259. https://link.springer.com/article/10.3103/S0095452718040060
 3. Pushkarova N.O., Lakhneko O., Belokurova V.B., Morgun B.V., Kuchuk M.V. Peculiarities of regeneration and genetic variability of Crambe koktebelica and Crambe tataria plants in vitro / Cytology and Genetics, 2018, 52 (4): 269-275.
 4. Булко О.В., Льошина Л.Г. Уведення в культуру in vitro синюхи блакитної P. саeruleum L. та скорцонери іспанської S.hispanica L. Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів»- К.Логос, 2018, т.22 – с.216-221.
 5. Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Дробот К.О., Матвєєва Н.А. Акумуляція індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот «бородатими» коренями Artemisia vulgaris // Цитология и генетика. – 2018. – Т. 52 (6). – С. 3-9.
 6. Льошина Л.Г., Булко О.В., Листван К.В., Пушкарьова Н.О., Кирпа-Несміян Т.М., Кищенко О.М., Петерсон А.А., Молчан О.В., Петринчик В.О., Запрудская Е.В. Вплив LED-освітлення різного спектрального складу на антиоксидантні системи і синтез фармакологічно цінних вторинних метаболітів в лікарських рослинах in vivo і культурах in vitro // Анотований збірник проектів спільного конкурсу ДФФД-БРФФД - К. Академперіодика, 2017 (вийшла у 2018), 180с. –с. 58-62.
 7. Матвєєва Н.А., Гаврилюк Л.А., Ястремська Л.С. Bплив зниженої температури на синтез флавоноїдів у культурах «бородатих» коренів рослин Artemisia vulgaris L та Artemisia annua L// Фактори експериментальної еволюції. – 2018. – Т.23. - С. 302-308.
 8. Овчаренко О.О., Рудас В.А., Щербак Н.Л., Кучук М.В. Отримання трансгенних рослин картоплі (Solanum tuberosum L.), що містять антизмістовну послідовність гена проліндегідрогенази // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2018 - Т. 22. – С. 299-303.
 9. Потрохов А. О., Климчук Д. О., Щербаков С. М., Трохименко О. П. Ультраструктурна характеристика провідних пучків цикорію з геном інтерферону альфа-2b людини, інфікованих вірусом тютюнової мозаїки. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія . – 2018, – Т. – 2 № 73, 62-67.
 10. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Вплив передпосівного опромінення насіння ромашки лікарської на накопичення флавоноїдів у лікарській сировині // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць, К.: Укр. Т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова, 2018. – Т.22. – 386 с. – с.311-317.
 11. Рогальський С.П., Давиденко В.В., Джужа О.В., Тарасюк О.П., Льошина Л.Г., Булко О.В., Пархоменко В.І., Аксеновська О.А. Пластифікатор для полівінілхлориду з антимікробною активністю на основі іонної рідини діоктилсульфосукцинату 1,3-дігексилімідазолію // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. - №5.- с.131-139.

Cтатті, опубліковані за кордоном

 1. Kadri Tõldsepp, Jingbo Zhang, Yohei Takahashi, Yana Sindarovska, Hanna Hõrak, Paulo H.O. Ceciliato, Kaspar Koolmeister, Yuh-Shuh Wang, Lauri Vaahtera, Liina Jakobson, Chung-Yueh Yeh, Jiyoung Park, Mikael Brosche, Hannes Kollist and Julian I. Schroeder. Mitogen-activated protein kinases MPK4 and MPK12 are key components mediating CO2-induced stomatal movements // The Plant Journal. First published: 11 September 2018. doi.org/10.1111/tpj.14087.
 2. Lystvan K, Kumorkiewicz A., Szneler E., Wybraniec S. Study on betalains in Celosia cristata Linn. callus culture and identification of new malonylated amaranthins // Journal of Agricultural and Food Сhemistry. – 2018. – 66 (15). – PP. 3870 – 3879 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.8b01014
 3. Matvieieva N., Drobot K., Shakhovsky A., Duplij V., Ratushniak Ya., Kyrpa-Nesmiian T., Mickevicius S., Brindza J. Comparison of flavonoids content and antioxidant activity of “hairy” roots of Artemisia vulgaris L // Preparative Biochemistry and Biotechnology – 2018.
 4. Potrokhov А. Fructan Determination in Transgenic Nicotiana Tabacum L. Plants Harbouring Human Inf α2b Gene Infected by Tobacco Mosaic Virus // Іnternational Journal of Secondary Metabolite 2018, Vol. 5, No. 2, 123–129.
 5. Sheludko, Y.V., Gerasymenko, I.M., Warzecha, H. (2018) Transient expression of human cytochrome P450s 2D6 and 3A4 in Nicotiana benthamiana provides a possibility for rapid substrate testing and production of novel compounds. Biotechnol. J. 13 (11), e1700696.
 6. Yaroshko О.М., Kuchuk М.V. Agrobacterium–caused transformation of cultivars Amaranthus caudatus L. and hybrids of A. caudatus L. × A. paniculatus L // IJSM – 2018. – 5 (4), p. 312 – 318. http://dergipark.gov.tr/ijsm/issue/39967/478267

Тези, опубліковані в Україні

 1. Kumorkiewicz A., Wybraniec S., Lystvan K. Detection of new amaranthin derivatives in Celosia cristata Linn. callus culture. Студентська наукова конференція ЧНУ, 2018, С.194.
 2. Litvinov S.V., Potrohov A.A. Isolation of Aeromonas salmonicida from leaf explants of Nicotiana tabacum L. / Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century p. 68.
 3. Yaroshko O., Kuchuk . Obtaining of transgenic roots of Amaranthus caudatus L. after co-cultivation with Agrobacterium rhizogenes A4. Abstract book of III international scientific conference Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century, April 19-20, 2018, Kyiv. p.110–111.
 4. Yaroshko O.M, Kuchuk M.V. Отримання трансгенних рослин Amaranthus L. після агротрансформації методом “floral-dip”. Obtaining of transgenic plants of Amaranthus L. Актуальні проблемки ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Кирилівка, 2-5 вересня, 2018р.). - Київ, 2018, стр. 65.
 5. Yaroshko O.M., Gajdosova A., Kuchuk M. V. Microclonal multiplication and callus formation of Amaranthus caudatus L. cv. Karmin, XIth international conference “The biology of plant cells in vitro and Biotechnology, September 23 – 27, 2018, Minsk, Republic of Belarus, XI Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология 23 – 27 сентября 2018 года, г. Минск, Республика Беларусь, Минск: Медисонт, 2018, с. – 302.
 6. Бабич В.О., Парій Я.Ф., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Використання інноваційних технологій в селекції соняшника (Helianthus annuus L.) // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 13-14.
 7. Булко О.В., Льошина Л.Г. Біотехнологічні аспекти культивування in vitro Aerva lanata (Linn.) Juss. ex Schult // Міжнародна наукова конференція Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції рослин 8-10 жовтня 2018 р, Одеса, Україна. – с.20-23.
 8. Варченко О.І., Федчунов О.О., Парій Я.Ф., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Використання різних промоторних елементів для створення мультигенних конструкцій // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 42-43.
 9. Галущенко С.В., Зіміна О.В., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В., Кучук М.В. Біоінформативний аналіз генів-мішеней для системи направленого редагування геному CRISPR/CAS9 // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 49-51.
 10. Гнатюк І.С., Варченко О.І., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В., Ефективна методика регенерації in vitro ріпаку озимого Brassica napus L. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин», Харків, 2018, с. 216-217.
 11. Гнатюк І.С., Варченко О.І., Парій Я.Ф., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В., Agrobacterium-опосередкована генетична трансформація озимого ріпаку Brassica napus L. // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 51.
 12. Катрій В.Б., Листван К.В., Моргун Б.В. Визначення антиоксидантної активності зернівки ячменя // Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції рослин : Тези доповідей міжнародної наукової конференції (8-10 жовтня 2018 р., Одеса) / уклад.: І.С. Замбріборщ, О.О. Молодченкова, А.Є. Солоденко; відп. за вип. В.І. Файт. – Одеса, Астропринт, 2018. – с. 101-102.
 13. Кирієнко А., Варченко О., Парій М., Симоненко Ю., Щербак Н. Розробка методу введення в культуру in vitro та індукції калюсу рослин Triticum spelta L. Та Triticum aestivum // XIV Міжнародна наукова конференція «Молодь і поступ біології», Львів 2018.
 14. Кирієнко А.В., Рожков Р.В., Парій Я.Ф, Кучук М.В., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф., Дослідження генів радикальних ознак серед гексаплоїдних представників роду Triticum L. // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 89-91.
 15. Ковальчук З.В., Куліш О.Ю., Сидоров А.В., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф., Кучук М.В. Створення закріплювачів стерильності ріпаку озимого на основі ЦЧС Ogyra типу // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 96-97.
 16. Листван К.В., Овчаренко О.О., Рудас В.А., Ніфантова С.М., Щербак Н.Л. Дослідження вмісту проліну в трансгенних рослинах картоплі, що містять послідовність дволанцюгового рнк-супресора проліндегідрогенази // Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти. – Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (09-10 жовтня, 2018 р., м. Харків, Україна). –Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – с. 68
 17. Листван К.В., Щербак Н.Л., Овчаренко О.О., Рудас В.А., Кучук М.В. Дослідження активності антиоксидантних ферментів в трансгенних рослинах картоплі, що експресують ген Na+/H+-вакуолярного антипортеру ячменю// Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції рослин : Тези доповідей міжнародної наукової конференції (8-10 жовтня 2018 р., Одеса) / уклад.: І.С.Замбріборщ, О.О. Молодченкова, А.Є.Солоденко; відп.за ви.В.І.Файт. – Одеса, Астропринт, 2018. – с.132-133.
 18. Льошина Л.Г., Булко О.В., Кучук М.В. Вплив світлодіодного освітлення на репродуктивність Аerva lanata в умовах in vitro // ІV Міжнародна наукова конференція Сучасна біологія рослин. Теоретичні та прикладні аспекти.- 09-10 жовтня 2018 р., Харків, Україна. –с.69
 19. Мельник К.В., Варченко О.І., Парій Я.Ф., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В., Індукція соматичного ембріогенезу у кукурудзи (Zea mays L.) // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання), Умань, 2018, с. 163.
 20. Потрохов А., Овчаренко О. Ведедення в культуру in vitro та регенерація рослин Xanthium strumarium / Тернопільські біологічні читання 19–21 квітня 2018 р. м. Тернопіль.

Тези, опубліковані за кордоном

 1. Kyrpa-Nesmiian T. Tobacco plants with the desA gene under the control of the CBF1 promoter were cultured in vivo and tested for resistance to hypothermic stress. "Plant phenotyping for future climate challenges“ COST final meeting March 20-21 2018 Leuven, Belgium, p 59.
 2. Kyrpa-Nesmiian T., Rudas V., Ovcharenko O., Osipenko V., Kharhota M., Kuchuk M. Studies on the adaptation of Solanum tuberosum plants expressing the desA gene to osmotic stress. International Conference „Smart Bio“ 03-05 May 2018 Kaunas, Lithuania, p. 72.
 3. Lioshyna L.G., Molchan O.V., Bulko O.V., Puchkareva N.A., Kyrpa-Nesmijan Т.N., Zaprudskaja E.V., Kuchuk LED lighting of different spectral composition and its effect on the morphogenesis and secondary metabolism of Catharanthus roseus (L.) in vitro and in greenhouses N.V. //ХI международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» 23–27 сентября 2018 года, г. Минск, Республика Беларусь.
 4. Ovcharenko O.O., Lystvan K.V. , Shcherbak N.L., Nifantova S.M., Rudas V.A. Genetic transformation of Solanum tuberosum in order to increase its resistance to abiotic stresses // 11th International conference Plant functioning under environmental stress, September 12-15, 2018, Cracow, Poland, p.138.
 5. Yaroshko O., Vasilenko M., Gajdosova A., Kuchuk M. Transformation of varieties of Amaranthus caudatus L. and varieties of hybrids A. caudatus x A. paniculatus L. by “Floral-dip” method. Abstract book of 2nd International Conference „Smart Bio“ 03-05 May, 2018, Kaunas, Lithuania, p.80, http://icsb.vdu.lt/wp-content/uploads/2018/06/ABSTRACT-BOOK-ICSB-2018.V2.pdf
 6. Yaroshko O., Vasylenko M., Kuchuk M. Transient expression gus and gfp genes in Physalis peruviana plants. Abstract book of the 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2018) July 3 - 6, 2018, p. 107, http://seab2018.com/bs/
 7. Кирпа-Несмиян Т.М., Рудас В.А., Овчаренко О.А., Осипенко В.А., Кучук Н.В. Выращивание растений картофеля с геном desА в условиях осмотического стресса. Международной научно-практической конференции «Состояние, проблемы и перспективы картофелеводства ХХІ века»10-13 июля 2018, Самохваловичи, Беларусь, с. 38.
 8. Молчан О.В., Юрин В.М., Запрудская Е.В., Шабуня П.С., Фатыхова С.А., Лешина Л.Г., Булко О.В. Регуляция LED-освещением процессов биосинтеза фармакологически ценных вторичных метаболитов в растениях и клеточных культурах // IX Международную научную конференцию «Регуляция роста, развития и продуктивности растений», 24-26 октября 2018, Минск, Беларусь – c. 97.

Патенти

 1. Патент на корисну модель. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Листван К.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Спосіб підвищення вмісту флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння. 12.11.2018. Бюл. № 21.


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Статті, опубліковані в Україні

 1. Lakhneko O.R., Stepanenko A.I., Kuzminskiy Ye.V., Morgun B.V. Polymorphism of some transcription factor genes related to drought tolerance in wheat // Biotechnologia Acta. – 2018. – V. 11, No. 2. - P. 47-56, DOI:10.15407/biotech11.02.047
 2. Nitovska I.O., Vasylenko M.Yu., Morgun B.V. Effect of monocot introns on transgene expression in genus Nicotiana plants.//Biotechnologia acta - 2018. – N 4. – P. 69-79. DOI: 10.15407/biotech11.04.073
 3. Pushkarova N.O., Lakhneko O.R., Belokurova V.B., Morgun B.V., Kuchuk M.V. Peculiarities of regeneration and genetic variability of Crambe koktebelica and Crambe tataria plants in vitro // Cytology and Genetics, 2018, vol. 52, no. 4, pp. 269–275, DOI: 10.3103/S0095452718040096
 4. Дубровна О.В., Моргун Б.В. Сучасний стан досліджень Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці // Физиология растений и генетика. 2018, том 50, № 3, с. 187-217.
 5. Жалій Н.A., Банникова М.О., Плугатар М.О., Великожон Л.Г., Тараненко А.М., Моргун Б.В. Дослідження прояву трансгенів після Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta пшениці Triticum aestivum L. // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2018, том 16, № 2, с. 159-165.
 6. Плугатар М.О., Жалій Н.A., Банникова М.О., Моргун Б.В. Молекулярно-генетичний аналіз регенерантів пшениці Triticum aestivum L. методом ПЛР// Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології», вип. 4, Харків, 1-2 березня 2018 р. – с. 181-184.
 7. Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В., Демидов С.В. Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів», К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, 2018. - т. 22, с. 68-73.
 8. Рибалка О.I., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Gpc-B1 (NAM-B1) ген як новий генетичний ресурс у селекції пшениці на підвищення вмісту білка в зерні та мікроелементів // Физиология растений и генетика. -2018. - том 50, № 4. – с. 279-298.
 9. Рибалка О.І., Поліщук С.С., Моргун Б.В. Нові напрями в селекції зернових культур на якість зерна // Вісник аграрної науки, 2018, №11(788), с. 120-133.
 10. Січкар С.М., Великожон Л.Г., Дубровна О.В., Моргун Б.В. Аналіз локусів Glu-1 у деяких малопоширених видів пшениці та їх гібридах // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2018, Т. 22.
 11. Топчій Т.В., Моргун Б.В. Жовта іржа (Puccinia striiformis West.) небезпечна хвороба пшениці озимої // Пропозиція. 2018.

Статті, опубліковані за кордоном

 1. Bi H., Shi J., Kovalchuk N., Luang S., Bazanova N., Chirkova L., Zhang D., Shavrukov Y., Stepanenko A., Tricker P., et al. Overexpression of the TaSHN1 transcription factor in bread wheat leads to leaf surface modifications, improved drought tolerance, and no yield penalty under controlled growth conditions // Plant Cell Environ. – 2018. https://doi.org/10.1111/pce.13339

Тези, опубліковані в Україні

 1. Borisjuk N., Shi J., Bi H., Peterson A., Chen C., Shavrukov Y., Stepanenko A., Morgun B., Utebayev M., Hrmova M., Lopato S. Diversity of Grain and Leaf Surface Aliphatic Components in Wheat // The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018) July 03-06, 2018.
 2. Lakhneko O., Stepanenko A., Borysyuk M., Stasik O., Kuzminskiy Ye., Morgun B. Sequence diversity of the gene coding for drought related transcription factor WRKY in selected Ukrainian wheat cultivars // The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018) July 03-06, 2018. – С. 395.
 3. Pushkarova N.O., Kalista M.S., Lakhneko O.R., Morgun B.V., Kuchuk M.V. In vitro cultivation and regeneration effect on Crambe aspera biochemical properties and genetic stability // XI Parnas Conference – Young Scientists Forum “Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine”, September 3-5, 2018, Kyiv, Ukraine. – С. 185.
 4. Zhou Y., Chen C., Peterson A., Stepanenko A., Kishchenko O., Lakhneko O., Morgun B. and Borisjuk N. Comparative Biodiversity of Duckweeds in Central Ukraine and Eastern China and Their Potential for Remediation of Wastewater // The 4th Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2018) July 03-06, 2018.
 5. Горобець О.Ю., Педенко Б.Я., Банникова М.О. Фрактальна розмірність «бородатих коренів» рослин тютюну справжнього Nicotiana tabacum // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, КПІ імені Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – К.: ім. Ігоря Сікорського, в-во «Політехніка», 2018. – С. 83.
 6. Жалій Н., Банникова М. Отримання канаміцин-стійких рослин Triticum aestivum L. шляхом Agrobacterium-осередкованої трансформації in planta// 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». Київ, 23-24 квітня 2018 р. – Київ, НУХТ. – 2018. – С. 478.
 7. Катрій В.Б., Листван К.В., Моргун Б.В. Визначення антиоксидантної активності зернівки ячменя // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Біотехнологія – інноваційний шлях розвитку селекції рослин», м. Одеса, Україна, 8–10 жовтня 2018 року / уклад.: І.С. Замбріборщ, О.О. Молодченкова, А.Є. Солоденко; відп. за вип. В.І. Файт. – Одеса, Астропринт, 2018. – С. 101-102.
 8. Лахнеко О.Р., Петровський А.П., Кузьмінський Є.В., Моргун Б.В. Біоінформаційний аналіз генетичної послідовності транскрипційного фактору TaWRKY2, пов’язаного з посухостійкістю пшениці // Матеріали ХІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття», Київ, 20 квітня 2018 р. – Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського. – 2018. – С. 89.
 9. Логвиненко Ю.М., Нітовська І.О., Моргун Б.В. Регенерація спельти в культурі апікальних меристем пагонів // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія ХХІ століття» (Київ, 20 квітня, 2018 р.). –– С. 43.
 10. Педенко Б.Я., Жалій Н.А., Банникова М.О. Agrobacterium rhizogenes-опосередкована трансформація тютюну справжнього Nicotiana tabacum// «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Міністерство освіти і науки України, КПІ імені Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – К.: ім. Ігоря Сікорського, в-во «Політехніка», 2018. – С. 94.
 11. Плугатар М.О., Жалій Н.А., Банникова М.О., Моргун Б.В. Особливості вбудовування Т-ДНК генетичної конструкції pCB135 у геном пшениці за Agrobacterium-опосередкованої трансформації// XVІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience Advances». Київ, 24-27 квітня 2017 р. – C. 205.
 12. Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В. Вплив втрати мітохондріальної ДНК на накопичення барвників в старіючих колоніях дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Тези доповідей міжнародної конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку у ХХІ столітті» м. Київ, 19-20 квітня 2018 р. – с. 84-85.
 13. Римар Ю., Проніна О., Рушковський С. Вторинний ріст при дестабілізації геному штамів Δyku70 дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Збірник тез VII міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 10-12 квітня 2018 р., м. Львів – с. 147.
 14. Фарфоламеєва Д.О., Копич В.О., Проніна О.В., Моргун Б.В. Дослідження послідовностей мікросателітної ДНК дріжджів, за допомогою мультиплексної ПЛР як сучасний метод диференціації штамів // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія ХХІ століття», присвяченої 100-річчю з дня народження Артура Корнберга, НТУУ “КПІ”, м. Київ, 20 квітня 2018 року. – С. 68.

Тези, опубліковані за кордоном

 1. Lakhneko O., Morgun B., Skultety L., Danchenko M. Comparative proteomics of grain allergens from several wheat varieties // The 3rd INPPO World Congress 2018, September 9-12, 2018. – P. 62.
 2. Lakhneko O., Stepanenko A., Borysyuk M., Stasik O., Morgun B. Sequence Polymorphism of the Gene Coding for Drought Related Wheat Transcription Factor WRKY2 // Resurrection plants: Hope for crop drought tolerance (ReHOPE), September 20-22, 2018. – P. 45.
 3. Matvieieva N.A., Morgun B.V., Lakhneko O.R., Shakhovsky A.M., Kuchuk M.V. Evaluation of flavonoid biosynthesis in 'hairy' roots of Artemisia sp., a potential anti-tumor plants // The 3rd International Symposium on Innovations in Plant and Food Sciences (3rd IPFS International Symposium), Fuzhou, China, December 15-18, 2018. – P. 47.
 4. Stepanenko A., Lakhneko O., Morgun B., Borisjuk N. Isolation and characterization of rye SbeIIa and SbeIIb genes // The 3rd International Symposium on Innovations in Plant and Food Sciences (3rd IPFS International Symposium), Fuzhou, China, December 15-18, 2018. – P. 37.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти