Проніна Ольга Володимирівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Pronina150x200.jpg

Обіймає посаду провідного інженера.

Працює в Інституті з 2018 року.
У відділі молекулярної генетики виконує обов’язки відповідального за охорону праці і техніку безпеки (наказ №4-к від 27.11.2019)

Контакти

Телефон: +380 44 526-71-04
E-mail: olpronina(a)icbge.org.ua

Народилася

23 травня 1968 року у місті Києві

Освіта

 • Вересень 1986 року – червень 1992 року – навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка, з поглибленим вивченням генетичних наук на кафедрі загальної та молекулярної генетики
 • У 1992 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом спеціаліста, біолога-викладача біології та хімії
 • Жовтень 1992 року – вересень 1997 року – навчання в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка

Зайнятість

 • З січня 2018 року дотепер – провідний інженер Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
 • З 1992 року по грудень 2017 року – інженер кафедри загальної та молекулярної генетики Київського університету імені Тараса Шевченка
 • З лютого 1986 року по 1992 рік – препаратор ПНІЛ екології та токсикології біологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка

Сфера наукових інтересів

Утворення та розвиток вторинного росту у дріжджів, хронологічне старіння дріжджів Saccharomyces cerevisiae, bystander-эффект, генетична роль мітохондріальної ДНК, дріжджові біоплівки

Суспільна діяльність

 • член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова (УТГіС) з 2007 року

Основні наукові статті

 1. Римар Ю., Рушковський С., Демидов С., Великожон Л., Проніна О., Моргун Б. Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів Saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. 2020, том 82, № 3, с. 53–58. DOI: https://doi.org/10.17721/1728_2748.2020.82.53-58 >>>
 2. Koufopanou V., Lomas S., Pronina O., Almeida P., Sampaio J.P., Mousseau T., Liti G., Burt A. Population size, sex and purifying selection: comparative genomics of two sister taxa of the wild yeast Saccharomyces paradoxus. Genome Biology and Evolution, Volume 12, Issue 9, September 2020, Pages 1636–1645, DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evaa141 >>>
 3. Проніна О.В., Рушковський С.Р., Моргун Б.В., Демидов С.В. Вплив втрати мітохондріальної ДНК на розвиток складних колоній штаму SK1 дріжджів Saccharomyces cerevisiae. «Фактори експериментальної еволюції організмів», 2018, т. 22, с. 68-73. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v22.926 >>>
 4. Василенко О.П., Пронина О.В., Рушковский С.Р. Зависимость индукции эффекта «свидетеля» от пролиферативной активности облученных клеток // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: збірник наукових праць, Т. 4. – Київ: Логос, 2012. – С. 38-42. >>>
 5. Петрачкова Т.А., Пронина О.В., Шепета Ю.Б., Рушковский С.Р. Влияние мутации cdc13-1 на состояние клеточной популяции дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: збірник наукових праць, Т. 4. – Київ: Логос, 2012. – С. 386-390. >>>
 6. Vasylenko O.P., Pronina O.V., Rushkovsky S.R. Bystander effect in human lymphocytes incubated with irradiated mitochondrial DNA deficient yeast cells // Radioprotection – 2011. – Vol. 46, No. 6. – P. S555-S559. DOI: https://doi.org/10.1051/radiopro/20116908s >>>
 7. Василенко О.П, Пронина О.В., Рушковский С.Р. Хромосомная нестабильность в лимфоцитах периферической крови человека при совместном культивировании с облученными клетками дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Збірник наукових праць “Фактори експериментальної еволюції організмів”, Т. 10. – Київ: Логос, 2011. – с. 28-33. >>>
 8. Пронина О.В., Рушковский С.Р., Петрачкова Т.А., Шепета Ю.Б. Влияние потери митохондриальной ДНК на процессы старения в колониях дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Збірник наукових праць “Фактори експериментальної еволюції організмів”, Т. 11. – Київ: Логос, 2011. – с. 69-73. >>>
 9. Vasylenko O.P., Rushkovsky S.R., Pronina O.V., Shepeta Yu.B. Chromosomal instability in bystander human lymphocytes incubated with irradiated yeast cells // Radioprotection. – 2008. – V. 43, No. 5, - P. 121. DOI: https://doi.org/10.1051/radiopro:2008712 >>>

Патенти

 • Василенко О.П., Проніна О.В., Рушковський С.Р. Патент на корисну модель "Спосіб дослідження ефекту свідка за допомогою сумісного культивування лімфоцитів периферичної крові людини з дріжджами Saccharomyces cerevisiae" № u2013 07366 від 11.06.2013. >>>

Участь у конференціях

Результати досліджень представлялися на наступних наукових зібраннях:

 1. Pronina O.V., Rushkovsky S.R. Influence of mitochondrial DNA loss on biofilm formation by yeast Saccharomyces cerevisiae under carbon-limited conditions // II International Scientific Conference "Microbiology and immunology - the development outlook in the 21st century", Kyiv, April 14-15 2016 - c. 89-90.
 2. Пронина О.В., Рушковский С.Р. Влияние потери митохондриальной ДНК на формирование биопленок дрожжами Saccharomyces cerevisiae / Тезисы докладов междисциплинарной научной конференции «Адаптационные стратегии живых систем» 11-16 июня 2012 года, Новый Свет - с. 89.
 3. Пронина О.В., Рушковский С.Р. Влияние малых доз ионизирующей радиации на процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Тези доповідей міжнародної конференції «Радіобіологічні та радіоекологічні аспекти Чорнобильскої катастрофи», м. Славутич, 11-15 квітня 2011 року. – с. 118.
 4. Pronina O.V., Shepeta Yu.B., Mokrosnop V.M., Rushkovsky S.R. Heterogenity of the cell populations and genome instability during colony adaptive regrowth in yeast Saccharomyces cerevisiae // III International conference, dedicated to N.W. Timofeev-Ressovsky “Modern problems of genetics, radiobiology, radioecology and evolution”, Alushta, 9-14 October 2010 - Dubna 2010 - P. 24.
 5. Пронина О.В., Мокросноп В.М., Шепета Ю.Б., Рушковский С.Р. Изменчивость в клеточных популяциях при хронологическом старении дрожжей Saccharomyces cerevisiae // Тези докладів V Національного конгресу геронтологів і геріатрів України – “Проблеми старіння і довголіття” - т. 19, № 3. - Київ, 12-14 жовтня 2010 року. – с. 250.

На протязі 2011–2012 років Ольга працювала у рамках бюджетних тем кафедри генетики  - "Вивчення функціонування рослинних систем, які містять гетерологічний генетичний матеріал", у 2013–2015 роках відділу молекулярної генетики – «Вивчення молекулярно-генетичних особливостей генетично модифікованих культурних рослин та встановлення закономірностей функціонування трансгенів» та «Розробка систем молекулярних маркерів для відбору корисних ознак у зернових культур».

Викладання

Підготовлено навчальні дисципліни та проводиться їх викладання магістрам й аспірантам на базі Кафедри загальної та медичної генетики Науково-навчального центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка >>>

В результаті оприлюднено наступні збірки:

 1. Методичні вказівки до спецпрактикуму “Хромосоми еукаріотів” для студентів четвертого курсу біологічного факультету. Упорядн. Афанасьєва К.С., Проніна О.В., Рушковський С.Р. – Київ: “Фітосоциоцентр”, 2007. – 20 с.
 2. Рушковський С.Р., Проніна О.В., Афанасьева Е.С. Методичні вказівки до спецпрактикуму “Нестабільність геному” для студентів біологічного факультету. - К.: ”Фітосоціоцентр”, 2006.

Цитування в наукометричних базах даних

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами