Пчеловська Світлана Анатоліївна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Pchelovska S.A. 2017.jpg

Старший науковий співробітник

Відділу біофізики і радіобіології

Кандидат біологічних наук
спеціальність 03.00.01 – радіобіологія, 2006 р.

Голова Профспілкової організації

1980 р.н.


Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>


Інтереси та напрями досліджень:

  • Вплив іонізуючого опромінення, важких металів на ріст та розвиток рослин, процеси обміну речовин та вторинного метаболізму.
  • Вивчення способів модифікації вторинного метаболізму лікарських рослин в лабораторних умовах та умовах відкритого грунту.
  • Оцінка характеру взаємодії різних за природою стресових чинників (радіації та важких металів) за допомогою коефіцієнту синергізму.
  • Дія важких металів незалежно та в поєднанні з радіаційним чинником на ростові та поглинальні характеристики рослин в умовах водної культури.

Працює у відділі біофізики та радіобіології Інституту Клітинної Біології та генетичної інженерії НАН України вже понад 15 років. Випускниця фізичного факультету Національного університету ім. Т.Г. Шевченко, з 2000 року вона виконувала кваліфікаційну роботу бакалавра, а згодом і спеціаліста у відділі біофізики та радіобіології. В 2002 році Пчеловська С.А. вступила до аспірантури і виконувала дисертаційну роботу під керівництвом завідуючого лабораторією радіоекології та надійності екосистем д.б.н. Кутлахмедова Ю.О. Робота «Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності» була успішно виконана на момент закінчення аспірантури, подана до захисту і в 2006 році захищена, на основі чого Пчеловській С.А. було присвоєний науковий ступінь кандидата біологічних наук. З 2005 по 2009 рр Пчеловська С.А. працювала у відділі на посаді молодшого наукового співробітника. У 2009 році була переведена на посаду наукового співробітника, в 2017 році – переведена на посаду старшого наукового співробітника.

Список наукових праць >>>

Опубліковано понад 85 друкованих робіт. З них - 25 статей, 4 – колективні монографії, 3 - патенти на корисні моделі.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти