Розробка біотехнологічних підходів для видів із родини бобових /Fabaceae/

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Розроблено спосіб виділення та культивування мезофільних протопластів люцерни мінливої (Medicago varia L.) та північної (M. borealis L.), конюшини лугової (Trifolium pratense L.), гороху посівного (Pisum sativum L.), люпину вузьколистого (Lupinus angustifolius L.), гороху голубиного (Cajanus cajan L.) та сої культурної (Glycine max L.). Використовуючи для трансформації “shooty” мутант A.tumefaciens pGV2206 отримано високорегенераційні лінії гороху та люцерни посівної (M. sativa L.). Розроблено методики трансформації ліній гороху, люцерни та сої за допомогою A.tumefaciens, електропорації протопластів та бомбардування мікрочастинками золота. За допомогою агробактеріальної трансформації отримано трансгенні рослини гороху, що містять гени Ac, nptII, Ds-елемент та gus; трансгенні рослини люцерни (M. lupuline L.), що містять ген nptII.

Високорегенераційна лінія гороху, отримана після генетичної трансформації “shooty” мутантом A.tumefaciens pGV2206

Використовуючи метод електропорації протопластів отримано трансгенні клітинні лінії та рослини гороху, що містять гени Ac, nptII, Ds-елемент та gus; трансгенні рослини люцерни (M. borealis L.) та клітинні лінії сої, що містять ген nptII. За допомогою методу бомбардування мікрочастинками золота отримано трансгенні рослини гороху, що містять гени nptII та gus. Стабільна інтеграція перенесених генів в геном отриманих клітинних ліній та рослин доведена за допомогою кількох молекулярно-біологічних та біохімічних методів: ПЛР, блотинг-гібридизації за Саузерном, NPT II ELISA, тесту на GUS-активність та визначення активності NPT. Перенесені в геном гороху гени Ac та npt II стабільно успадковуються та експресуються в наступних поколіннях.

Перший клітинний поділ ізольованих протопластів мезофілу листків гороху після електропорації
Селекція та регенерація стійких до канаміцину клітинних ліній гороху після бомбардування мікрочастинками золота
“Подвійна трансформація” видів з родини бобових
I Отримання регенераційних ліній у бобових шляхом трансформації “shooty” мутантом Agrobacterium tumefaciens pGV2206
II Трансформація отриманих регенераційних ліній “необхідним” геном
III Сегрегація хромосом в T1 поколінні та відновлення вихідного генотипу, який несе тільки “необхідний” ген
Регенерація трансгенних рослин гороху, стійких до гербіциду Пурсіту, після агробактеріальної трансформації
Fabaceae 7 01.gif
Fabaceae 7 02.gif Fabaceae 7 03.jpg Fabaceae 7 04.gif
Fabaceae 7 05.gif
Fabaceae 7 06.gif
Fabaceae 7 07.gif

Аналіз продуктів геномної ампліфікації трансгенних ліній гороху на наявність гена Ас: А) електрофоретичний аналіз; В) блотинг-гібридизація за Саузерном

Цвітіння трансгенного гороху, стійкого до гербіциду фосфінотрицину, в культурі in vitro
Результати обробки рослин гороху покоління Т3 фосфінотрицином (праворуч - стійка трансформована рослина, ліворуч - контрольна рослина)


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти