Соколова Дарина Олександрівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Darina Sokolova.JPG

Старший науковий співробітник
Голова Ради молодих вчених

Народилася:

6 квітня 1988 року

Освіта

2010–2013 роки навчалася в аспірантурі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, спеціальність «радіобіологія»
2005–2010 роки навчалася в Київському національний університет ім. Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію «спеціаліст в галузі біохімії»

Наукові інтереси

 • радіаційна генетика,
 • генетичні ефекти малих доз радіації,
 • епігенетичні механізми,
 • метилування ДНК,
 • мобільні елементи геному,
 • стратегії розвитку радіоадаптації цілісного організму,
 • роль епігенетичного поліморфізму рослин в механізмах розвитку адаптації до іонізуючого випромінювання

Публікації

 1. Кравец А.П., Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Гродзинский Д.М. Изменение профиля метилирования ДНК при фракционированном УФ-С облучении проростков // Цитология и генетика. – 2013. – 47, № 1. – С. 37 – 43.
 2. D. A Sokolova, G. S. Vengzhen, A. P. Kravets. An Analysis of the Correlation between the Changes in Satellite DNA Methylation Patterns and Plant Cell Responses to the Stress // CellBio. – 2013. – 2. – С. 163 – 171.
 3. Кравец А.П., Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Гродзинский Д.М. Влияние фракционированного УФ-С облучения на изменение профиля метилирования функционально различных последовательностей ДНК и выход нестабильных хромосомных аберраций у проростков кукурузы // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2013. - №6. – С. 56 – 64.
 4. Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Кравец А.П. Влияние эпигенетического полиморфизма семян кукурузы на скорость их прорастания и устойчивость проростков к УФ-С облучению // Цитология и генетика. – 2014. №3, в печати.
 5. Кравец А.П., Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Гродзинский Д.М. Изменения профилей метилирования сателлитной ДНК в ответных реакциях растительной клетки на стресс //Биополимеры и клетка. – 2014. № 14, в печати.
 6. Соколова Д. А., Венгжен Г. С., Кравец А. П. Изучение связи эпигенетического полиморфизма семян кукурузы с формированием адаптации проростков к УФ-С облучению // Физиология растений и генетика. – 2014, в печати.
 7. Д.О. Соколова, Г.С. Венгжен, О.П. Кравець, Д.М. Гродзинський. Зміна профілю метилування ДНК рослин при індукції радіоадаптації різними за тривалістю впливами // Тези доповідей XIX щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАН України. - 2012. - С. 151.
 8. Д.О. Соколова, А.П. Кравець, Г.С. Венгжен. Зв’язок зміни профілю метилування функціонально різних частин ДНК та виходу нестабільних хромосомних аберацій під впливом фракціонованого УФ-С опромінення // Тези доповідей конференції – конкурсу молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012” Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. – 2012. – С. 29.
 9. Sokolova D.A., Vengzhen G.S., Kravets A.P. Possibilities for detection of epigenetic mechanism contribution to adaptation // Interdisciplinary Scientific Conference ADAPTIVE STRATEGIES OF LIVING SYSTEMS. Abstracts. – 2012. – P. 102.
 10. Koval’chuck N.L., Sokolova D.A., Vengzhen G.S., Kravets A.P. Is there the genome instability inalienable step of genetic adaptation? // Interdisciplinary Scientific Conference ADAPTIVE STRATEGIES OF LIVING SYSTEMS. Abstracts. – 2012. – P. 276.
 11. Д.О. Соколова, А.П. Кравець, Г.С. Венгжен. Зв’язок зміни профілю метилування функціонально різних частин ДНК та виходу нестабільних хромосомних аберацій під впливом фракціонованого УФ-С опромінення // Укр. біох. журнал. – 2012. – Т.84, №4. – С. 81.
 12. Соколова Д.А. Изменение профиля метилирования в функционально различных участках ДНК под влиянием фракционированного УФ-С облучения // Тезисы докладов ХІІ Молодежной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии» Института сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН. – 2012.
 13. Соколова Д.О. Вплив фракціонованого УФ-С опромінення на зміну профілю метилування ДНК та вихід нестабільних хромосомних аберацій // Тези доповідей Молодіжної наукової конференції “Шевченківська весна” Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка. – 2012.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами